Добавки в процес на разработка

Следните добавки са в процес на разработка от членове на общността.

Наблюдател на обекти (obj Watcher)


Posted Sat May 18 10:27:58 2024

Навигация по отстъпи (IndentNav)


Posted Mon May 6 04:59:10 2024

ROB Подобрения (ROB Enhancements)


Posted Mon Apr 29 15:17:38 2024

Персонализиран режим на разглеждане (Custom Browse Mode)


Posted Sun Mar 10 19:16:56 2024

Perky Duck


Posted Thu Feb 15 09:04:01 2024

Персонализирани известия (Custom Notifications)


Posted Thu Feb 8 18:50:45 2024

Описание на изображения с XPose (XPoseImageCaptioner)


Posted Fri Aug 25 03:00:12 2023

Достъпност за отдалечен работен плот (Remote Desktop Accessibility)


Posted Thu Jul 27 14:08:30 2023

WhatsAppPlus


Posted Sun Jun 11 16:37:15 2023

NVDA Dev & Test Toolbox


Posted Mon Jun 5 11:56:08 2023

TesseractOCR: Добавка за OCR (оптично разпознаване на символи)


Posted Fri May 12 09:37:38 2023

UnigramPlus


Posted Wed May 10 21:27:46 2023

Thunderbird+


Posted Wed May 10 20:38:33 2023

Съкращаване на URL адреси (URL Shortener)


Posted Sun Apr 16 09:27:21 2023

TeleNVDA


Posted Tue Mar 28 10:35:29 2023

Разширени анотации (Enhanced Annotations)


Posted Sun Sep 4 19:23:14 2022

Подобрения за достъпността на Becky (Becky accessibility enhancements)


Posted Mon Jun 27 11:52:54 2022

MathCAT


Posted Wed Jun 8 22:52:29 2022

Протоколиране на речта (Speech Logger)


Posted Tue May 24 08:27:00 2022

Локатор на курсора (Cursor Locator)


Posted Mon May 23 06:31:52 2022

Съветник за екранни снимки (Screenshots wizard)


Posted Wed Apr 27 17:44:53 2022

Поддръжка на прокси за NVDA (Proxy support for NVDA)


Posted Wed Apr 27 09:43:44 2022

Избор на канал за обновяване на NVDA (NVDA Update Channel Selector)


Posted Wed Apr 27 09:43:44 2022

Речник за приложение (Application Dictionary)


Posted Mon Mar 28 04:38:39 2022

Разделяне на звука (Sound Splitter)


Posted Mon Jan 31 02:30:36 2022

Бързи бележки (Quick Notetaker)


Posted Fri Oct 8 10:23:30 2021

Пренебрегване на празни редове при докладване на отстъпа (Ignore Blanks Indentation Reporting)


Posted Tue Aug 10 16:58:00 2021

Търсене с (Search With)


Posted Thu Aug 5 17:27:48 2021

Проследяване на събития (Event Tracker)


Posted Wed Jul 21 09:20:37 2021

Въвеждане на брайл за NVDA от компютърна клавиатура (PC Keyboard Braille Input for NVDA)


Posted Thu Jul 8 20:09:59 2021

Лупа на Windows (Windows Magnifier)


Posted Thu Jul 8 08:49:47 2021

Директна препратка (Direct Link)


Posted Tue Jun 29 07:11:59 2021

Включване на звука за NVDA (NVDA Unmute)


Posted Tue Jun 8 03:54:01 2021

Проверка на жестовете на въвеждане (Check Input Gestures)


Posted Wed May 26 17:24:18 2021

Навигация по думи (WordNav)


Posted Fri May 7 05:30:37 2021

Помощник за прозорците (Win Wizard)


Posted Wed Apr 28 11:10:21 2021

Инструментариум за конзоли (Console Toolkit)


Posted Wed Apr 28 11:09:48 2021

Бърз речник (Quick Dictionary)


Posted Tue Dec 22 04:09:33 2020

Навигационен режим на цифровия блок (Numpad Nav Mode)


Posted Wed Sep 30 21:00:07 2020

Подобрения за достъпността на Zoom (Zoom Accessibility Enhancements)


Posted Sat Sep 5 17:37:31 2020

Принудително спиране на NVDA (Kill NVDA)


Posted Mon Apr 20 19:07:51 2020

Часови зони (Time Zoner)


Posted Mon Apr 6 00:05:35 2020

Подобрения от Тони (Tony's enhancements)


Posted Wed Apr 1 21:52:59 2020

Фонетична пунктуация (Phonetic Punctuation)


Posted Wed Apr 1 21:52:58 2020

Справка за напредъка (Percentage Checker)


Posted Thu Dec 26 16:39:46 2019

Докладване на паролите (Report Passwords)


Posted Mon Dec 23 05:39:56 2019

Звукови теми (Audio Themes)


Posted Sat Dec 14 22:49:55 2019

Избор на настройките за пръстена от настройки (Synth ring settings selector)


Posted Tue Oct 1 15:58:56 2019

Помощник при отстраняване на грешки (Debug Helper)


Posted Fri Aug 30 15:30:10 2019

Notepad++


Posted Sun Aug 11 13:52:23 2019

Звукови сигнали от клавиатурата (Beep Keyboard)


Posted Mon May 20 16:57:49 2019

Инструментариум за разработчици (Developer Toolkit)


Posted Mon May 20 02:40:40 2019

Документация на добавките (Add-ons documentation)


Posted Fri May 10 03:54:05 2019

Информация за знаците (Character information)


Posted Thu Apr 25 19:09:30 2019

Добавка за преброяване на елементите в избран текст


Posted Mon Apr 8 16:02:17 2019

Онлайн описание на изображения (Online image describer)


Posted Wed Mar 27 18:58:21 2019

Weather Plus


Posted Sat Mar 16 05:24:15 2019

Навигация в браузъра (BrowserNav)


Posted Sun Feb 24 23:29:19 2019

Разширена функционалност за Outlook (Outlook extended)


Posted Thu Jan 17 04:16:47 2019

Обучение на клавиатурни команди (Training Keyboard commands)


Posted Thu Jan 17 04:16:45 2019

Преглед на колоните (Columns Review)


Posted Tue Nov 27 20:34:27 2018

Навигация в текста (TextNav)


Posted Sat Nov 10 06:10:40 2018

Bluetooth Аудио (BluetoothAudio)


Posted Sat Nov 10 06:10:39 2018

Calibre


Posted Thu Nov 1 12:46:05 2018

Изследване на ленти с инструменти (ToolbarsExplorer)


Posted Thu Aug 23 19:59:29 2018

Заключване на входа (Input Lock)


Posted Thu Aug 16 16:47:17 2018

Обновяване на добавките (Add-on Updater)


Posted Sun Jul 29 18:33:01 2018

Access8Math


Posted Sun Jun 24 21:04:39 2018

Информация за текста (Text Information)


Posted Sat May 5 15:13:43 2018

Навигация по изречения (SentenceNav)


Posted Thu Jan 25 05:02:56 2018

Брайлови подобрения (BrailleExtender)


Posted Wed Jan 3 19:52:47 2018

Подобрения за приложенията на Mozilla (Mozilla Apps Enhancements)


Posted Mon Dec 18 17:28:07 2017

Изговаряне на текущия език на клавиатурата (sayCurrentKeyboardLanguage)


Posted Sun Jul 9 06:29:40 2017

BGT Lullaby


Posted Fri May 26 23:23:35 2017

Подобрения за ARIA (Enhanced ARIA)


Posted Sun May 21 02:11:59 2017

Добавка за NVDA за LAMBDA


Posted Fri May 19 19:04:32 2017

Изговаряне на паролите (Speak Passwords)


Posted Wed May 3 02:11:11 2017

Изговаряне на клипборда (Clipspeak)


Posted Tue May 2 03:33:48 2017

Копиране на курсора за преглед (Review Cursor Copier)


Posted Wed Apr 19 18:32:49 2017

Клиент за Mush (Mush Client)


Posted Fri Nov 18 15:13:31 2016

mIRC


Posted Fri Nov 18 15:13:30 2016

ObjPad


Posted Mon Sep 26 17:11:24 2016

Visual Studio


Posted Fri Sep 16 15:59:05 2016

Съобщаване на символите (Report Symbols)


Posted Thu Jul 28 15:07:21 2016

StationPlaylist


Posted Tue Jul 26 17:42:18 2016

mp3DirectCut


Posted Fri Jul 15 19:59:20 2016

Crash Hero


Posted Fri Jul 8 06:20:30 2016

Съвет на деня (Tip of the Day)


Posted Sun Jun 5 03:01:17 2016

SpeechPlayer в eSpeak


Posted Tue May 31 04:35:35 2016

Златен курсор (Golden Cursor)


Posted Sat Jan 16 19:07:07 2016

Ден от седмицата (Day of the week)


Posted Wed Sep 30 21:50:46 2015

VLC Media Player


Posted Tue Sep 29 22:47:07 2015

Базов пакет за приложения в Windows (Windows App Essentials)


Posted Sat Sep 19 17:16:47 2015

Ventrilo


Posted Fri Aug 28 19:19:45 2015

Улеснена навигация в таблиците (Easy Table Navigator)


Posted Mon Apr 6 01:20:45 2015

Двоен глас (Dual Voice)


Posted Tue Feb 17 22:28:44 2015

Дизайнер за съдържанието на клипборда (Clip Contents Designer)


Posted Sat Dec 13 09:43:18 2014

Разширени Сензорни Жестове (Enhanced Touch Gestures)


Posted Sat Dec 6 20:33:40 2014

NV Speech Player. Klatt-базиран речев синтезатор написан на C++


Posted Tue Aug 26 09:28:59 2014

Поддръжка за Quick Books 2014 (Quick Books 2014 support)


Posted Mon Apr 7 06:10:41 2014

Четене на емисии (Read Feeds)


Posted Sat Nov 16 13:45:30 2013

GoldWave


Posted Mon Nov 4 09:15:31 2013

Емотикони


Posted Mon Oct 21 09:28:36 2013

eMule


Posted Sun Aug 4 11:54:04 2013

Открояване на фокуса (Focus Highlight)


Posted Sun Aug 4 06:59:50 2013

Асистент за работа с контроли (Control Usage Assistant)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

dropbox


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Незабавен превод (instantTranslate)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Режим на говора без бибипкане (NoBeepsSpeechMode)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Позиционни маркери (placeMarkers)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Наблюдение на ресурсите (Resource Monitor)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Въвеждане на брайл на уникод (UnicodeBrailleInput)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Виртуален преглед (Virtual Review)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013