Добавки в процес на разработка

Следните добавки са в процес на разработка от членове на общността. Ако желаете да ни предоставите обратна връзка, или желаете да докладвате нежелано поведение може да го направите в пощенския списък на разработчиците на добавки. Хранилищата с изходния код на тези добавки могат да бъдат намерени тук. Пачове са добре дошли.

Ако искате да предоставите добавка за да бъде включена тук, или обновление за съществуваща добавка, моля уверете се, че вашата добавка отговаря на нашите препоръки, и изпратете имейл до пощенския списък за добавки на NVDA. Включете името на добавката, кратко описание, нейния автор, номера на текущата версия, уебсайт (ако има такъв) и URL от който може да бъде изтеглена. Добавките ще бъдат добавени след преминаване на процес по одобрение, взимайки предвид фактори като качество, полезност и интерес от страна на общността. Добавки, които вече не се поддържат или са несъвместими с бъдещите издания на NVDA, ще се намират в раздела "Остарели добавки". Моля, имайте предвид, че този процес може да отнеме известно време.

Проследяване на събития (Event Tracker)


Posted Wed Jul 21 09:20:37 2021

Въвеждане на брайл за NVDA от компютърна клавиатура (PC Keyboard Braille Input for NVDA)


Posted Thu Jul 8 20:09:59 2021

Лупа на Windows (Windows Magnifier)


Posted Thu Jul 8 08:49:47 2021

Директна препратка (Direct Link)


Posted Tue Jun 29 07:11:59 2021

Включване на звука за NVDA (NVDA Unmute)


Posted Tue Jun 8 03:54:01 2021

Проверка на жестовете на въвеждане (Check Input Gestures)


Posted Wed May 26 17:24:18 2021

Избор на канал за обновяване на NVDA (NVDA Update Channel Selector)


Posted Wed May 26 07:41:45 2021

Поддръжка на прокси за NVDA (Proxy support for NVDA)


Posted Wed May 26 07:35:45 2021

Навигация по думи (WordNav)


Posted Fri May 7 05:30:37 2021

Помощник за прозорците (Win Wizard)


Posted Wed Apr 28 11:10:21 2021

Инструментариум за конзоли (Console Toolkit)


Posted Wed Apr 28 11:09:48 2021

Бърз речник (Quick Dictionary)


Posted Tue Dec 22 04:09:33 2020

Навигационен режим на цифровия блок (Numpad Nav Mode)


Posted Wed Sep 30 21:00:07 2020

Подобрения за достъпността на Zoom (Zoom Accessibility Enhancements)


Posted Sat Sep 5 17:37:31 2020

Принудително спиране на NVDA (Kill NVDA)


Posted Mon Apr 20 19:07:51 2020

Часови зони (Time Zoner)


Posted Mon Apr 6 00:05:35 2020

Подобрения от Тони (Tony's enhancements)


Posted Wed Apr 1 21:52:59 2020

Фонетична пунктуация (Phonetic Punctuation)


Posted Wed Apr 1 21:52:58 2020

Справка за напредъка (Percentage Checker)


Posted Thu Dec 26 16:39:46 2019

Докладване на паролите (Report Passwords)


Posted Mon Dec 23 05:39:56 2019

Звукови теми (Audio Themes)


Posted Sat Dec 14 22:49:55 2019

Избор на настройките за пръстена от настройки (Synth ring settings selector)


Posted Tue Oct 1 15:58:56 2019

Помощник при отстраняване на грешки (Debug Helper)


Posted Fri Aug 30 15:30:10 2019

Notepad++


Posted Sun Aug 11 13:52:23 2019

Звукови сигнали от клавиатурата (Beep Keyboard)


Posted Mon May 20 16:57:49 2019

Инструментариум за разработчици (Developer Toolkit)


Posted Mon May 20 02:40:40 2019

Документация на добавките (Add-ons documentation)


Posted Fri May 10 03:54:05 2019

Информация за знаците (Character information)


Posted Thu Apr 25 19:09:30 2019

Добавка за преброяване на елементите в избран текст


Posted Mon Apr 8 16:02:17 2019

Онлайн описание на изображения (Online image describer)


Posted Wed Mar 27 18:58:21 2019

Weather Plus


Posted Sat Mar 16 05:24:15 2019

Навигация в браузъра (BrowserNav)


Posted Sun Feb 24 23:29:19 2019

Разширена функционалност за Outlook (Outlook extended)


Posted Thu Jan 17 04:16:47 2019

Обучение на клавиатурни команди (Training Keyboard commands)


Posted Thu Jan 17 04:16:45 2019

Преглед на колоните (Columns Review)


Posted Tue Nov 27 20:34:27 2018

Навигация в текста (TextNav)


Posted Sat Nov 10 06:10:40 2018

Аудио диаграма (AudioChart)


Posted Sat Nov 10 06:10:39 2018

Bluetooth Аудио (BluetoothAudio)


Posted Sat Nov 10 06:10:39 2018

Calibre


Posted Thu Nov 1 12:46:05 2018

Изследване на ленти с инструменти (ToolbarsExplorer)


Posted Thu Aug 23 19:59:29 2018

Заключване на входа (Input Lock)


Posted Thu Aug 16 16:47:17 2018

Обновяване на добавките (Add-on Updater)


Posted Sun Jul 29 18:33:01 2018

Access8Math


Posted Sun Jun 24 21:04:39 2018

Информация за текста (Text Information)


Posted Sat May 5 15:13:43 2018

Навигация по изречения (SentenceNav)


Posted Thu Jan 25 05:02:56 2018

Брайлови подобрения (BrailleExtender)


Posted Wed Jan 3 19:52:47 2018

Навигация по отстъпи (IndentNav)


Posted Wed Jan 3 19:52:47 2018

Подобрения за приложенията на Mozilla (Mozilla Apps Enhancements)


Posted Mon Dec 18 17:28:07 2017

Изговаряне на текущия език на клавиатурата (sayCurrentKeyboardLanguage)


Posted Sun Jul 9 06:29:40 2017

Тонове за местоположението на обектите (Object Location Tones)


Posted Sun May 28 18:03:20 2017

BGT Lullaby


Posted Fri May 26 23:23:35 2017

Подобрения за ARIA (Enhanced ARIA)


Posted Sun May 21 02:11:59 2017

Добавка за NVDA за LAMBDA


Posted Fri May 19 19:04:32 2017

Изговаряне на паролите (Speak Passwords)


Posted Wed May 3 02:11:11 2017

Изговаряне на клипборда (Clipspeak)


Posted Tue May 2 03:33:48 2017

Копиране на курсора за преглед (Review Cursor Copier)


Posted Wed Apr 19 18:32:49 2017

Клиент за Mush (Mush Client)


Posted Fri Nov 18 15:13:31 2016

mIRC


Posted Fri Nov 18 15:13:30 2016

ObjPad


Posted Mon Sep 26 17:11:24 2016

Visual Studio


Posted Fri Sep 16 15:59:05 2016

Съобщаване на символите (Report Symbols)


Posted Thu Jul 28 15:07:21 2016

StationPlaylist


Posted Tue Jul 26 17:42:18 2016

Tone Master


Posted Sun Jul 17 23:17:46 2016

mp3DirectCut


Posted Fri Jul 15 19:59:20 2016

Crash Hero


Posted Fri Jul 8 06:20:30 2016

Съвет на деня (Tip of the Day)


Posted Sun Jun 5 03:01:17 2016

SpeechPlayer в eSpeak


Posted Tue May 31 04:35:35 2016

Златен курсор (Golden Cursor)


Posted Sat Jan 16 19:07:07 2016

Ден от седмицата (Day of the week)


Posted Wed Sep 30 21:50:46 2015

VLC Media Player


Posted Tue Sep 29 22:47:07 2015

Базов пакет за приложения в Windows (Windows App Essentials)


Posted Sat Sep 19 17:16:47 2015

Ventrilo


Posted Fri Aug 28 19:19:45 2015

Улеснена навигация в таблиците (Easy Table Navigator)


Posted Mon Apr 6 01:20:45 2015

Добавка за NVDA за часовника и календара


Posted Fri Mar 27 20:43:09 2015

Двоен глас (Dual Voice)


Posted Tue Feb 17 22:28:44 2015

Дизайнер за съдържанието на клипборда (Clip Contents Designer)


Posted Sat Dec 13 09:43:18 2014

Разширени Сензорни Жестове (Enhanced Touch Gestures)


Posted Sat Dec 6 20:33:40 2014

NV Speech Player. Klatt-базиран речев синтезатор написан на C++


Posted Tue Aug 26 09:28:59 2014

Поддръжка за Quick Books 2014 (Quick Books 2014 support)


Posted Mon Apr 7 06:10:41 2014

Bit Che


Posted Fri Dec 6 10:30:33 2013

Четене на емисии (Read Feeds)


Posted Sat Nov 16 13:45:30 2013

GoldWave


Posted Mon Nov 4 09:15:31 2013

Емотикони


Posted Mon Oct 21 09:28:36 2013

eMule


Posted Sun Aug 4 11:54:04 2013

Открояване на фокуса (Focus Highlight)


Posted Sun Aug 4 06:59:50 2013

Асистент за работа с контроли (Control Usage Assistant)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

dropbox


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Незабавен превод (instantTranslate)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Режим на говора без бибипкане (NoBeepsSpeechMode)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Позиционни маркери (placeMarkers)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Наблюдение на ресурсите (Resource Monitor)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Въвеждане на брайл на уникод (UnicodeBrailleInput)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013

Виртуален преглед (Virtual Review)


Posted Fri Jul 19 15:12:01 2013