Звукови теми (Audio Themes)

Тази добавка създава виртуален аудио дисплей, който възпроизвежда звуци, при фокусиране или навигиране на обекти (напр. бутони, връзки и др.). Звукът ще се възпроизвежда от местоположението, което съответства на местоположението на обекта във визуалния дисплей.

Добавката също така ви позволява да задействате, инсталирате, премахвате, редактирате, създавате и разпространявате пакети със звукови теми.

Употреба

Тази добавка ви позволява да изпълнявате три отделни задачи, включително управление на инсталираните звукови теми, редактиране на текущо действащата звукова тема и създаване на нови звукови теми.

Можете да достъпвате тези функции от менюто на добавката, което се намира в главното меню на NVDA.

Управляване на вашите звукови теми

 • Диалоговият прозорец "Управление на звуковите теми" ви дава възможност да активирате или деактивирате звукови теми, както и да инсталирате и премахвате звукови теми.
 • В този диалогов прозорец има някои допълнителни опции, включително:
 • Възпроизвеждай звуци в 3D режим: Когато премахнете тази отметка, добавката ще възпроизвежда звуци в моно режим (винаги в центъра на аудио дисплея), независимо от местоположението на обекта.
 • Изговаряй вида като бутон, поле за редактиране, връзка и т.н.: Когато премахнете тази отметка, NVDA ще съобщава вида на фокусирания обект, вместо да го пренебрегва (което е поведението по подразбиране, когато инсталирате тази добавка).
 • Използвай силата на звука за синтезатора: С поставянето на отметка тук ще зададете на звуковия плеър на тази добавка да използва силата на звука за текущия глас, правейки силата на звука от добавката еднакъв с, и зависим от, силата на звука за текущия глас.
 • Плъзгач за силата на звука за звуковата тема: Алтернативно, можете да настроите силата на звука за добавката с помощта на този плъзгач. Задаването му на 0 ще изключи всички звуци, а 100 е максималната сила на звука.

Редактиране на действащата звукова тема:

 • Когато задействате бутона за опцията "Редактирай действащата звукова тема", ще се отвори диалогов прозорец със списък, съдържащ всички звуци, съдържащи се в текущо действащата тема. От този диалогов прозорец можете да:
 • Промени избраното: Избирането на звук от списъка и задействането на този бутон ще отвори стандартен диалогов прозорец за отваряне на файл. Изберете OGG или WAVE звуков файл от вашата файлова система, за да заместите избрания звук и задействайте бутона OK, за да завършите процеса.
 • Премахни избраното: Това ще премахне избрания звук от темата. Задействайте бутона "ДА", за да потвърдите процеса на премахване, и избраният звук ще бъде премахнат.
 • Добави нов звук: Когато задействате този бутон, ще се появи нов диалогов прозорец. От първия падащ списък в този диалогов прозорец изберете типа на обекта, за който искате да присвоите звук (напр. бутон, връзка, раздел, меню и т. н.). Задействайте бутона "Преглед за звуков файл" за да изберете звука, който искате да зададете за предварително избрания тип обект. По желание можете да задействате бутона "Прослушване", за да прослушате звука. Накрая задействайте бутона OK, за да приложите промените и да зададете избрания звук към избрания обект.
 • Затвори: Ще затвори диалоговия прозорец, без извършване на каквито и да е действия.

Създаване на нова звукова тема

 • Ако имате добри умения за създаване на звуци, можете да ги приложите тук и да създадете свои звукови теми, вместо да редактирате вече съществуващи такива. За да направите това, можете да следвате тези стъпки.
  • Съберете вашите звукови файлове на едно място (трябва да са в OGG или WAVE звуков формат) и ги преименувайте по имащи за вас смисъл правила. Например когато аз създавах звуковата тема по подразбиране за тази добавка, групирах звуците по шаблон за взаимодействие (напр. падащият списък, бутона за падащо меню и разделителния бутон могат да имат един и същи звук, докато полето за отметка, бутона за превключване и отметаемия елемент от меню може да имат друг общ звук).
  • От менюто за добавката задействайте командата "Създай нова звукова тема". Ще се отвори диалогов прозорец със запитване да въведете информация за вашата нова звукова тема, включително:
  • Име на темата: Името на вашата тема, което ще се показва в прозореца за управление на звуковите теми. Това трябва да е валидно име за папка в Windows.
  • Вашето име: Въведете вашето истинско име или псевдоним.
  • Описание на темата: Кратко описание на вашата звукова тема.
  • Задействайте бутона OK, за да преминете на следващата стъпка.
  • В следващата стъпка ще бъде изведен диалогов прозорец, подобен на диалоговия прозорец "Редактиране на звуковата тема". Принципът на работа е същият както при редактирането на тема, така че за справка прегледайте раздела "Редактиране на действащата звукова тема".

Авторски права:

Авторски права (c) 2014-2016 Musharraf Omer и други

Въпреки че тази добавка започна като независим проект, тя се разви като подобрена версия на добавката "Unspoken" от Austin Hicks и Bryan Smart. По-голямата част от усилията по разработката на тази добавка бяха насочени към създаването на инструментите за управлението, редактирането и създаването на пакетите със звукови теми. Така че отправяме нашата огромна благодарност към тях двамата за създаването на тази прекрасна добавка и за това, че я направиха достъпна за нас да надстройваме на базата на тяхната работа.

Бележка относно звуковите файлове от трети лица:

Пакета със звуковата тема По подразбиране в тази добавка използва звуци от няколко източника. Ето ги и кои са те: - Unspoken 3D Audio: Добавка за NVDA - TWBlue: Безплатен и с отворен код клиент за Twitter - Mushy TalkBack: Алтернатива на TalkBack с по-добри звуци

Лиценз

Лицензирано под GNU General Public License. Прегледайте файла copying за повече подробности.