Bluetooth Аудио (BluetoothAudio)

"Bluetooth Аудио" е добавка за NVDA, която подобрява качеството на звука при работа със слушалки или високоговорители, свързани посредством Bluetooth.

Повечето Bluetooth устройства влизат в режим на готовност след няколко секунди на неактивност. Това означава, че когато NVDA започне отново да говори, първата секунда от речевия звук ще бъде пропусната (няма да се чуе). Добавката "Bluetooth Аудио" предотвратява преминаването на Bluetooth устройствата в режим на готовност, като непрекъснато възпроизвежда тих звук, който е неосезаем за човешкия слух.

Предупреждение: Използването на добавката "Bluetooth Аудио" може да намали живота на батерията на вашето Bluetooth устройство.