MathCAT

 • Автор: Neil Soiffer
 • Съвместимост с NVDA: от 2018.1 и по-нови версии (не е тествано в по-стари версии)
 • Изтегляне на стабилна версия

MathCAT е проектиран евентуално да замени MathPlayer, тъй като MathPlayer вече не се поддържа. MathCAT генерира реч и брайл от MathML. Речта за математика, генерирана от MathCAT, е подобрена с прозодия, така че да звучи по-естествено. Текстът може да се обхожда в три режима, като се използват същите команди като при MathPlayer. Освен това, навигационният възел се извежда на брайловия дисплей. Поддържат се както Nemeth, така и технически UEB.

MathCAT има редица опции за конфигуриране, които контролират речта, навигацията и брайла. Много от тях могат да бъдат зададени в диалоговия прозорец за настройки на MathCAT (намира се в менюто с настройките на NVDA). За повече информация относно тези настройки вижте документацията на MathCAT. Документацията включва връзка към таблица, изброяваща всички команди за навигация в MathCAT.

Забележка: MathCAT е обща библиотека за генериране на реч и брайл от MathML. Използва се от други помощно-технологични проекти освен NVDA. За информация относно проекта MathCAT като цяло, прегледайте основната страница с документация на MathCAT.

Кой трябва да използва MathCAT:

 • Тези, които се нуждаят от висококачествен Nemeth брайл (Nemeth на MathPlayer е базиран на поколението Nemeth на liblouis, което има редица значителни грешки, които са технически трудни за отстраняване).
 • Тези, които се нуждаят от технически UEB брайл
 • Тези, които искат да изпробват най-новите технологии и са готови да помогнат, като докладват за грешки
 • Тези, които използват речевия синтезатор Eloquence

Кой НЕ трябва да използва MathCAT:

 • Всеки, който използва MathPlayer на език, различен от английски (съществуват виетнамски и индонезийски преводи). Локализацията ще се случи на по-късен етап
 • Всеки, който използва MathPlayer с брайлов изход, различен от Nemeth/UEB (свържете се с мен, ако искате да помогнете с брайлов превод)
 • Всеки, който предпочита Access8Math пред MathPlayer (за реч или други функции)

Правилата на MathCAT за речта все още не са толкова обширни, колкото правилата на MathPlayer. Това може да е друга причина да се придържате към MathPlayer. MathCAT се използва като тестово поле за идеи за MathML 4, които позволяват на авторите да изразят намерението си, така че двусмислените нотации да могат да се изговарят правилно и да не се гадаят. Въздържах се от добавянето на твърде много правила, тъй като архитектурата на MathCAT е съсредоточена около използването и извеждането на авторските намерения и те все още не са напълно уредени.

Списък с промените в MathCAT

Версия 0.2

 • Множество отстранени грешки
 • Подобрения в речта
 • Настройка за контролиране на продължителността на паузата (работи в комбинация с промяната в относителната скорост на речта за математика)
 • Поддръжка за разпознаване на химически формули и изговарянето им по подходящ начин
 • Преводи на индонезийски и виетнамски

Версия 0.2.5

 • Още подобрения относно поддръжката за химия
 • Поправки за Nemeth:

  • Добавени правила за "пропускане"
  • Добавени са някои правила за индикатори за английски език
  • Добавени са още случаи, при които е необходим многофункционален индикатор
  • Поправки, свързани с Nemeth и пунктуацията

Версия 0.3.3

В тази версия има поправки на редица грешки. Основните нови функции и корекции на грешки са:

 • Добавен превод на испански (благодарение на Noelia Ruiz и María Allo Roldán)
 • Навигацията е променена така, че да започва увеличена на едно ниво
 • Добавени са командите Control+Alt+стрелките като начин за навигация в табличните структури. Тези клавиши трябва да са по-запомнящи се, защото се използват за навигация в таблици в NVDA.
 • Заобиколно решение за грешка на NVDA за гласовете в речевия синтезатор eSpeak, която ги караше да забавят, когато относителната скорост за математика е настроена да бъде по-бавна от скоростта на речта за текст.
 • Заобиколно решение за проблем с гласовете в речевия синтезатор OneCore, така че те ще изговарят дългия звук "a".

Мвножество малки промени в речта и някои корекции на грешки както за Nemeth, така и за UEB.

Забележка: Вече има опция за получаване на виетнамския брайлов стандарт като брайлов изход. Това все още е в процес на работа и е твърде нестабилно, за да се използва за друго, освен за тестване. Очаквам следващата версия на MathCAT да съдържа стабилна имплементация.

Версия 0.3.8

Брайл:

 • Диалоговият прозорец е преведен (огромни благодарности на преводачите!)
 • Първоначално внедряване на CMU – брайлов код, използван в Испания и няколко португалоговорящи страни
 • Значителни подобрения във виетнамския брайл
 • Променен е плъзгачът на диалоговия прозорец за относителната скорост да има максимална стойност от 100% (сега позволява само задаване на по-бавни скорости). Също така, е добавен размер на стъпките, така че е по-лесно да се увеличи/понижи скоростта значително.
 • Поправени са някои грешки в UEB и са добавени някои знаци за UEB

Други отстранени грешки:

 • Подобрения във виетнамската реч
 • Поправена е грешка с гласовете на OneCore, казващи "a"
 • Поправени са някои грешки в навигацията, когато "AutoZoomOut" е със стойност "alse" (не е по подразбиране)
 • Поправено обновяването около езиковите промени и някои други диалогови промени, така че да влязат в сила незабавно след щракване върху "Приложи" или "OK".