Обновяване на добавките (Add-on Updater)

Тази добавка е в отговор на доклада за нова функция за NVDA с номер 3208: Възможност за проверяване, изтегляне и прилагане на обновления на добавките.

За да проверите за обновления след инсталирането на тази добавка, отидете в менюто на NVDA -> Инструменти -> Провери за обновления на добавките. Ако са налични обновления, ще се покаже списък с добавките за обновяване, като всеки запис ще се състои от описание, текуща версия и новата версия. Задействайте бутона "Обнови добавките" и NVDA ще изтегли и приложи обновленията последователно, като след това ще бъдете подканени да рестартирате NVDA.

Следните добавки предоставят вградена функция за обновяване и поради това за обновления за тях няма да се проверява чрез тази добавка:

 • Брайлови подобрения (BrailleExtender)
 • Време Плюс (WeatherPlus)

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

 • Целта на тази добавка е да докаже работеща концепция за въпросната функционалност. След като съответната функция бъде включена в NVDA, тази добавка ще бъде премахната.
 • Ако обновленията за добавки определят диапазон на съвместимост (минимална и последна тествана версии на NVDA) и ако версията на NVDA, която ползвате не попада в диапазона на съвместимостта, обновяването на добавките няма да продължи.
 • Не всички добавки имат тестови версии. Ако не получавате обновления, след като сте избрали да инсталирате тестови версии на добавка, преминете на стабилни версии за засегнатите добавки.

Версия 21.05

 • NVDA вече няма да възпроизвежда сигнал за грешка предизвикана от промени в инструментариума на wxPython за ГПИ, при опит за проверка за обновления, в случаите когато се използват alpha версии на NVDA 2021.1.

Версия 21.03

 • Изисква се NVDA 2020.4 или по-нова версия.
 • NVDA ще изведе диалогов прозорец за грешка, ако възникнат грешки при проверка за обновления на добавките, като например липса на интернет свързаност.

Версия 20.11

 • Изисква се NVDA 2020.3 или по-нова версия.
 • Оправени са още проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда сигнал за грешка или да изглежда сякаш не прави нищо при използване на добавката, в случаите когато NVDA се изпълнява от изходния код. Вместо това в протокола ще бъде записано съобщение за този факт.

Версия 20.07

 • Изисква се NVDA 2020.1 или по-нова версия.
 • Ако са инсталирани една или повече наследени добавки (напр. "Екранна завеса"), "Обновяване на добавките" ще изведе съобщение с молба да изключите или премахнете изброените добавки.
 • Вече можете да запазите, презаредите или нулирате настройките на "Обновяване на добавките", като натиснете съответно Control+NVDA+C, Control+NVDA+R веднъж или Control+NVDA+R три пъти.

Версия 20.06

 • Оправени са много проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.

Версия 20.04

 • NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо или да възпроизвежда тон за грешка, когато се опитвате да обновите добавки чрез "Обновяване на добавките".
 • Решен е проблем, при който пунктът "Провери за обновления на добавките" не е наличен в менюто "Инструменти" на NVDA.

Версия 20.03

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.
 • При инсталиране на обновления за добавки, "Обновяване на добавките" вече няма да проверява диапазона на съвместимост. Тази проверка ще се осъществява от NVDA.

Версия 19.11

 • Когато са налични обновления за добавки, ще бъде докладвано колко обновления са налични.

Версия 19.09

 • Изисква NVDA 2019.2 или по-нова.
 • Отстранени са грешките с изтичане на времето за изчакване, наблюдавани при опит за изтегляне на обновленията за някои добавки (по-специално файлове с добавки, хоствани в GitHub).

Версия 19.04

 • Изисква NVDA 2019.1 или по-нова.
 • Когато инсталирате обновления за добавки, ще бъдат проверявани както минималната допустима версия на NVDA, така и последната тествана такава.

Версия 19.01

 • Изисква NVDA 2018.4 или по-нова.
 • Подобрена отзивчивост при проверка за обновления на добавките.
 • Добавката е по-съвместима с Python 3.

Версия 18.12.2

 • Добавката е съвместима с Python 3.
 • Отстранена е несъвместимост със скорошните alpha версии на NVDA, където добавките не могат да се изтеглят и обновяват.

Версия 18.12.1

 • Добавени преводи.

Версия 18.12

 • Може да се проверява за обновления на забранени добавки. Те ще останат забранени след обновяването.
 • По време на обновяването, ако дадена добавка изисква специфични версия на NVDA и/или издание на Windows, това ще бъде проверено и ако някое от изискванията не съответства, ще се покаже съобщение за грешка и обновяването ще бъде прекратено и съответно текущо инсталираната версия на въпросната добавка ще остане незасегната.
 • Когато автоматичната проверка за обновления е включена и има налични обновления, NVDA директно ще изведе списъка с обновленията, вместо да ви попита дали искате да ги прегледате.

Версия 18.10

 • Първо стабилно издание (все още се счита за концептуално издание).