Обновяване на добавките (Add-on Updater)

 • Автори: Joseph Lee, Luke Davis
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: 2023.1
 • Това е предстояща за оттегляне добавка: NVDA 2023.2 включва функционалност за проверка за обновления на добавки чрез магазин за добавки

Тази добавка е в отговор на доклада за нова функция за NVDA с номер 3208: Възможност за проверяване, изтегляне и прилагане на обновления на добавките.

За да проверите за обновления след инсталирането на тази добавка, отидете в менюто на NVDA -> Инструменти -> Провери за обновления на добавките (ако NVDA е установил налични обновления, етикетът на този елемент от менюто ще е "Преглед на обновленията за добавките", последвано от броя на наличните обновления). Ако са налични обновления, ще се покаже списък с добавките за обновяване, като всеки запис ще се състои от описание, текуща версия, новата версия и канала за обновяване. Задействайте бутона "Обнови добавките" и NVDA ще изтегли и приложи обновленията последователно, като след това ще бъдете подканени да рестартирате NVDA.

Следните добавки предоставят вградена функция за обновяване и поради това за обновления за тях няма да се проверява чрез тази добавка:

 • Брайлови подобрения (BrailleExtender)
 • Tienda NVDA (магазин на испанската общност на NVDA)

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

 • Целта на тази добавка е да докаже работеща концепция за въпросната функционалност. След като съответната функция бъде включена в NVDA под формата на магазин за добавки (въведено в NVDA 2023.2), тази добавка ще бъде премахната.
 • Тази добавка изисква Windows 10 версия 22H2 или по-нова.
 • Тази добавка не е предназначена за използване в защитени екрани. Ако имате инсталирани добавки в защитения екран, дори ако копирате "Обновяване на добавките" в режима на защитен екран, "Обновяване на добавките" няма да работи.
 • Ако обновленията за добавки определят диапазон на съвместимост (минимална и последна тествана версии на NVDA) и ако версията на NVDA, която ползвате не попада в диапазона на съвместимостта, обновяването на добавките няма да продължи.
 • Не всички добавки имат тестови версии. Ако не получавате обновления, след като сте избрали да инсталирате тестови версии на добавка, преминете на стабилни версии за засегнатите добавки.
 • На някои системи (особено компютри, присъединени към корпоративен домейн), функцията за проверка за обновления на добавките може да не работи правилно, поради което обновленията за добавките трябва да бъдат изтегляни ръчно.
 • Някои функции изискват инсталиране на NVDA на компютъра.
 • Някои издания на добавки включват хеш стойности (SHA256) за проверка на целостта на пакета на добавката (всички добавки, публикувани в магазина за добавки, включват SHA256 стойности) и ако хеш стойността не съвпада, обновяването на добавките няма да бъде успешно.

Настройки на добавката

Можете да конфигурирате настройките на добавката от екрана с настройки на NVDA (меню на NVDA -> Настройки ->Опции) в категорията "Обновяване на добавките". Настройките на добавката са както следва:

 • Автоматично проверявай за обновления на добавките: Ако е отметнато, NVDA ще проверява за обновления на добавките веднъж дневно. Автоматичната проверка за обновления е включена за клиентски системи с Windows и изключена за сървърни системи.
 • Известие за налични обновления за добавки: Можете да изберете да получавате известие за налични обновления като диалогов прозорец или изскачащо известие. На сървърни системи и при използване на преносимо копие на NVDA, известието за налични обновления ще се покаже като диалогов прозорец.
 • Обновяване на добавките във фонов режим (известието за налични обновления е зададено на "изскачащо известие"): Ако е отметнато, "Обновяване на добавките" ще прилага обновленията във фонов режим. Ще се появи изскачащо известие, което ви информира, че обновленията на добавките се изтеглят и инсталират, последвано от друго съобщение, което докладва резултатите от обновяването. Същите ограничения като настройката за уведомяване за обновления на добавки и изскачащото известие трябва да бъдат избрани от горната опция, за да работи обновяването във фонов режим.
 • Да не се обновяват следните добавки: Можете да изберете добавки, които не трябва да се обновяват.
 • С приоритет да са тестовите версии: Всички добавки, отметнати в този списък, ще се обновяват до свои тестови версии.
 • Канал за издаване на тестови версии (избраната добавка трябва да бъде отметната в списъка "С приоритет да са тестовите версии"): Позволява избор на канал за обновяване (тестови или бета).
 • Източник за обновления на добавките: Можете да изберете откъде да получавате обновления. В момента "Обновяване на добавките" поддържа изтегляне на обновления от източниците, изброени по-долу. След промяна на източника за обновяване ще се покаже съобщение за потвърждение.

Наличните източници за обновяване на добавките са:

 • Магазин за добавки на NV Access (по подразбиране)
 • Сайт за добавки на общността на NVDA
 • Каталог с добавки на испанската общност
 • Каталози, поддържани от общности на NVDA в Китай и Тайван

Версия 23.10

 • Променено е съобщението при обновяване, за да се упоменава магазина на добавки на NV Access, ако се използва NVDA 2023.2 или по-нова версия и източникът за обновяване на добавките е зададен на магазина за добавки.

Версия 23.09

 • Изисква се Windows 10 версия 22H2 или по-нова.

Версия 23.08

Това е последната версия, която ще поддържа Windows 7, 8, 8.1 и 10 21H2 и по-стари версии.

 • Диалоговият прозорец с резултатите от обновяването на добавки или изскачащото известие ще бъдат изведени, след като съобщението за магазина за добавки бъде затворено.
 • Ако диалоговият прозорец за обновяване на добавки се покаже и след това се затвори без да се инсталират добавки, NVDA вече няма да докладва, че няма обновления за добавките, когато се направи проверка за обновления на добавките.
 • "Обновяване на добавките" вече няма да извежда съобщения при стартиране и да извършва проверки за обновления, ако обновявате преносимо копие на NVDA.

Версия 23.07

 • Ако използвате версия на NVDA с включен магазин за добавки, при стартиране ще се покаже съобщение, което информира потребителите за новия магазин за добавки. Ако това се случи, диалоговият прозорец за обновяване на добавки няма да се извежда. Добавката "Обновяване на добавките" ще продължи да работи.
 • Подобрена е производителността при проверка за обновления на добавките от следните източници: магазин за добавки на NV Access и сайт за добавки на общността на NVDA, особено когато няма налични обновления.

Версия 23.06

 • Изисква се NVDA 2023.1 или по-нова версия.
 • Променен е източникът по подразбиране за обновяване на добавките от сайта за добавки на общността на магазина за добавки на NV Access.

Версия 23.05

 • Каналът за обновяване на добавка ще се покаже при преглед на наличните обновления за добавки.
 • NVDA ще изведе съобщение за магазина за добавки, ако се използват версии на NVDA с включен магазин за добавки.

Версия 23.04

 • Добавена е настройка за избор на канала за обновяване, за да позволи на потребителите на добавки в процес на разработка да избират между тестови и бета канал за обновяване. Тази опция се показва, ако избраната добавка е отметната в списъка "С приоритет да са тестовите версии".
 • Магазинът за добавки на NV Access вече е достъпен като източник за обновяване послредством "Обновяване на добавките".

Версия 23.03

 • Поради промени, направени в уебсайта, използван от някои източници за обновяване, тази версия трябва да се инсталира ръчно.
 • Добавен е магазинът за добавки на NV Access като експериментален източник за обновяване на добавките.

Версия 23.02

 • Изисква се NVDA 2022.4 или по-нова версия.
 • NVDA вече няма да предлага явно по-стари обновления на добавки за повечето добавки, след като провери за обновления на добавките. Това се отнася за добавки с текст на версията във формат число.число.

Версия 23.01

 • NVDA ще провери минималната версия на Windows за обновленията за добавките, ако източникът за обновяване е зададен на "Сайт за добавки на общността на NVDA".
 • Подобрена производителност при изтегляне на много обновления на добавки наведнъж. В резултат на това редът на изтеглянията на добавки, показан в диалоговия прозорец за напредъка на изтеглянето, ще е произволен.
 • Части от добавката вече използват модула "concurrent.futures" на Python, за да подобрят производителността, по-специално процесите за проверка и изтегляне на обновленията.

Версия 22.11

 • Изисква се NVDA 2022.3 или по-нова версия.

Версия 22.10

 • Добавени са каталози от общности на NVDA в Китай и Тайван като допълнителни източници за обновления (от Woody Tseng).

Версия 22.09

 • Изисква се NVDA 2022.2 или по-нова версия.
 • NVDA ще проверява SHA256 хеш стойностите, докато изтегля обновления за добавки, ако източникът за обновяване на добавки включва хеш стойности за пакетите с добавки. Ако хеш стойността е невалидна, обновяването на добавката няма да се осъществи.

Версия 22.08

 • Значителна вътрешна реорганизация и пренаписване на кода.
 • В сървърните системи с Windows, функцията за автоматична проверка за обновления на добавките по подразбиране е изключена (засяга новите инсталации).
 • Добавена е възможност за избор на различни източници за обновяване на добавки. "Обновяване на добавките" може да проверява за обновления, помещавани на официалния уеб сайт с добавките от общността (addons.nvda-project.org) или каталога с добавки на испанската общност (nvda.es). Беше добавен нов разгъващ се списък в панела с настройки на добавката, за да изберете източник за обновяване на добавките.
 • В Windows 10 и по-нови версии е възможно да позволите на "Обновяване на добавките" да проверява, изтегля и инсталира обновления на добавки във фонов режим, при условие че NVDA е инсталиран и известието за налични обновления за добавки е зададено на "изскачащо известие".
 • Преработен интерфейс за изтегляне и инсталиране на обновления на добавки при обновяване на множество добавки наведнъж, включително използване на един диалогов прозорец за показване на напредъка на изтегляне за всички добавки и обновяване на добавките след тяхното изтегляне.
 • Ако NVDA е настроен да докладва за налични обновления чрез изскачащо известие, елементът от менюто "Провери за обновления на добавките" ще се промени на "Преглед на обновленията за добавките", когато има налични обновления, като новото име включва броя на добавките за обновяване.
 • В NVDA 2022.1 и по-нови, "Обновяване на добавките" може да обработва параметри на командния ред за тази добавка (в момента не са налични такива).
 • В диалоговия прозорец за обновяване на добавки, добавките, изключени от потребителя, по подразбиране не са отметнати и ще се покаже съобщение за потвърждение, че отмятането на изключените добавки и опитът за тяхното обновяване ще доведе до включването им.

Версия 22.07

 • URL адресите, използвани от добавката, сега са константи, помещаващи се в нов модул (принос от Luke Davis).
 • Диалоговият прозорец за напредъка на изтеглянето на добавките вече е центриран на екрана.

Версия 22.03

 • Подобрена е сигурността, като не се зарежда добавката, когато NVDA работи в защитен режим.

Версия 22.02

 • Изисква се NVDA 2021.3 или по-нова версия.
 • В Windows 10 изскачащите известия за обновяване на добавките са локализирани.

Версия 22.01

 • Изисква се NVDA 2021.2 или по-нова версия.
 • На сървърни системи, работещи с Windows Server 2016 и по-нови версии, обновленията на добавките ще бъдат извеждани в диалогов прозорец, вместо да се използват изскачащи известия.

Версия 21.10

 • Отново е възможно да проверите за обновления на добавките на някои системи, особено след чиста инсталация на Windows.

Версия 21.09

 • Изисква се NVDA 2021.1 или по-нова версия.
 • Под Windows 10 и по-нови версии е възможно да изберете типа известие за обновления за добавките между изскачащо известие и диалогов прозорец. Това може да се зададе от категорията с настройки за "Обновяване на добавките", намираща се в прозореца с настройки на NVDA.
 • "Обновяване на добавките" вече няма да проверява информацията за минимална версия на Windows за добавките, тъй като добавките като "Базов пакет за приложения в Windows" предоставят по-добра информация за съвместимост с Windows.

Версия 21.07

 • В Windows 10 и по-нови версии ще се показва изскачащо известие, когато са налични обновления на добавки. Имайте предвид, че не можете да задействате това известие – трябва да отворите менюто на NVDA -> Инструменти -> Провери за обновления на добавките, за да прегледате обновленията.
 • Когато при стартиране се покаже диалоговият прозорец за остарели добавки, вече можете да преглеждате остарелите добавки и причините, подобно на списъка с добавките за обновяване.
 • Подобрени са вътрешните компоненти свързани с проверката за обновления на добавки, включително използване на колекция от метаданни за добавките, предоставена от общността за проверка на съвместимостта на добавките. Наред с другите неща, това премахва нуждата да се пуска ново издание на "Обновяване на добавките", с цел възможността да се проверява за обновление за новодобавени в сайта добавки.

Версия 21.05

 • NVDA вече няма да възпроизвежда сигнал за грешка предизвикана от промени в инструментариума на wxPython за ГПИ, при опит за проверка за обновления, в случаите когато се използват alpha версии на NVDA 2021.1.

Версия 21.03

 • Изисква се NVDA 2020.4 или по-нова версия.
 • NVDA ще изведе диалогов прозорец за грешка, ако възникнат грешки при проверка за обновления на добавките, като например липса на интернет свързаност.

Версия 20.11

 • Изисква се NVDA 2020.3 или по-нова версия.
 • Оправени са още проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда сигнал за грешка или да изглежда сякаш не прави нищо при използване на добавката, в случаите когато NVDA се изпълнява от изходния код. Вместо това в протокола ще бъде записано съобщение за този факт.

Версия 20.07

 • Изисква се NVDA 2020.1 или по-нова версия.
 • Ако са инсталирани една или повече наследени добавки (напр. "Екранна завеса"), "Обновяване на добавките" ще изведе съобщение с молба да изключите или премахнете изброените добавки.
 • Вече можете да запазите, презаредите или нулирате настройките на "Обновяване на добавките", като натиснете съответно Control+NVDA+C, Control+NVDA+R веднъж или Control+NVDA+R три пъти.

Версия 20.06

 • Оправени са много проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.

Версия 20.04

 • NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо или да възпроизвежда тон за грешка, когато се опитвате да обновите добавки чрез "Обновяване на добавките".
 • Решен е проблем, при който пунктът "Провери за обновления на добавките" не е наличен в менюто "Инструменти" на NVDA.

Версия 20.03

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.
 • При инсталиране на обновления за добавки, "Обновяване на добавките" вече няма да проверява диапазона на съвместимост. Тази проверка ще се осъществява от NVDA.

Версия 19.11

 • Когато са налични обновления за добавки, ще бъде докладвано колко обновления са налични.

Версия 19.09

 • Изисква NVDA 2019.2 или по-нова.
 • Отстранени са грешките с изтичане на времето за изчакване, наблюдавани при опит за изтегляне на обновленията за някои добавки (по-специално файлове с добавки, хоствани в GitHub).

Версия 19.04

 • Изисква NVDA 2019.1 или по-нова.
 • Когато инсталирате обновления за добавки, ще бъдат проверявани както минималната допустима версия на NVDA, така и последната тествана такава.

Версия 19.01

 • Изисква NVDA 2018.4 или по-нова.
 • Подобрена отзивчивост при проверка за обновления на добавките.
 • Добавката е по-съвместима с Python 3.

Версия 18.12.2

 • Добавката е съвместима с Python 3.
 • Отстранена е несъвместимост със скорошните alpha версии на NVDA, където добавките не могат да се изтеглят и обновяват.

Версия 18.12.1

 • Добавени преводи.

Версия 18.12

 • Може да се проверява за обновления на забранени добавки. Те ще останат забранени след обновяването.
 • По време на обновяването, ако дадена добавка изисква специфични версия на NVDA и/или издание на Windows, това ще бъде проверено и ако някое от изискванията не съответства, ще се покаже съобщение за грешка и обновяването ще бъде прекратено и съответно текущо инсталираната версия на въпросната добавка ще остане незасегната.
 • Когато автоматичната проверка за обновления е включена и има налични обновления, NVDA директно ще изведе списъка с обновленията, вместо да ви попита дали искате да ги прегледате.

Версия 18.10

 • Първо стабилно издание (все още се счита за концептуално издание).