Документация на добавките (Add-ons documentation)

Информация

 • Автори: Rui Fontes, Ângelo Abrantes, Zougane, Remy, Abdel и със сътрудничеството на James Scholes
 • Обновено на 21.03.2022 г.
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2017.2 и по-нови

Представяне

Тази добавка осигурява бърз начин за достъп до документацията за инсталираните добавки. Тя създава в менюто за помощ на NVDA две подменюта. Едното е наречено "Документация на работещите добавки", групира документацията за всяка добавка и предоставя списък с команди за всички работещи добавки, с таблица за всяка добавка. Другото подменю, наречено "Документация на изключените добавки", изброява изключените добавки и предоставя достъп до документацията им. Моля, не забравяйте, че добавките за драйвери на речеви синтезатори и брайл няма да се появяват в нито една от горните категории. Обърнете внимание, че можете също да получите достъп до документацията за добавките чрез мениджъра за добавки в NVDA, в менюто "Инструменти". Тук имате и информация за състоянието на всяка добавка. Също така не забравяйте, че можете да получите достъп до командите на NVDA и добавките в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане". Въпреки това, в този прозорец командите за добавки не са групирани и не можете да намерите команда, съдържаща например "Windows".

Промени

Версия 2022.03

 • Съвместимост с NVDA 2022.1

Версия 21.05

 • Съвместимост с NVDA 2021.1

Версия 2.1

 • Съвместимост с NVDA 2019.3

Версия 2.0

 • Към момента, добавката създава две менюта в менюто "Помощ" на NVDA.
 • В менюто "Документация на работещите добавки" има още една опция за показване на "Списък с команди на работещите добавки", съдържащо в табличен вид командите за всяка добавка.
 • Менюто "Документация на изключените добавки" групира само изключените добавки с помощна документация.
 • Имайте предвид, че добавките за драйвери на речеви синтезатори и брайл не се извеждат в гореизброените менюта.
 • Добавките сега биват представени чрез тяхното резюме, а не чрез името им.
 • Поправени разни грешки в кода.

Версия 1.2

 • Отстранени са дребни проблеми;
 • Поправена е грешка при внасяне на името за подменюто от описанието на добавката;
 • Форсирай отварянето на документацията да се осъществи в браузъра по подразбиране, ако е възможно – в нов прозорец.

Версия 1.1

 • Добавена е съвместимост с Python 3.
 • Нов метод за добавяне на подменютата.
 • Елементите в менюто сега използват резюметата на добавките, за да се показват те на езика на интерфейса, когато това е възможно.

Версия 1.0

 • Първо издание от Zougane, Remy и Abdel, обновено с цел съвместимост с NVDA 2019.1.