Звукови сигнали от клавиатурата (Beep Keyboard)

Тази добавка позволява на потребителя да конфигурира NVDA да издава звукови сигнали при определени клавиатурни събития.

Възможности

Тази добавка предоставя следните функции, които можете да използвате за пригаждане на поведението на NVDA с клавиатурата:

 • Звуков сигнал за главни букви, когато Caps Lock е включен: ако тази функция е включена, NVDA ще издаде звуков сигнал, когато въвеждате главни букви при включен Caps Lock. Не правете повече грешки с въвеждането на главни букви!
 • Звуков сигнал за въвежданите символи при натиснат Shift: с тази функция NVDA ще издаде звуков сигнал, ако въведете символ с натиснат клавиш Shift.
 • Звуков сигнал при промяна на състоянието на превключващите клавиши: с тази функция NVDA ще издаде звуков сигнал с по-висок тон при включване на функция с превключващ клавиш и звуков сигнал с по-нисък тон при изключване на функция с превключващ клавиш. Моля, обърнете внимание, че Windows има функция за звуково известяване при включване/изключване на функции с превключващите клавиши, вградена в "Центъра за улеснен достъп". Тази вградена функция работи добре, ако не използвате настройката на NVDA за работа с лаптоп клавиатурна подредба.
 • Съобщаване на промяната в състоянието на функциите на превключващите клавиши: само когато е включена опцията "Звуков сигнал при промяна на състоянието на превключващите клавиши". Можете да включите или изключите съобщаването от NVDA на състоянието на превключващите клавиши.
 • Звуков сигнал за определени символи: NVDA ще издаде звуков сигнал за всички символи, които сте задали в разширените настройки.
 • Изключване на звуковите сигнали в полетата за пароли. Тази функция е включена по подразбиране, с цел да се избегнат рисковете за сигурността. Изключете я, ако искате да чувате звуковите сигнали в полетата за пароли.

Изисквания

Изисква NVDA 2018.2 или по-нова.

Инсталиране

Просто я инсталирайте като всяка друга добавка за NVDA.

Употреба

За да включите или изключите дадени функции, отидете в настройките на NVDA и изберете категорията "Звукови сигнали от клавиатурата". В тази категория можете да конфигурирате всички поддържани от добавката функции.

 • Функцията "Звуков сигнал за главни букви, когато Caps Lock е включен" е включен по подразбиране.

Ако се нуждаете от повече настройки, отворете диалоговия прозорец с разширените настройки, който съдържа следните опции:

 • Игнорирани символи при натиснат Shift: всички символи тук ще бъдат игнорирани при издаване на звуков сигнал при натиснат Shift. Позволени са последователности за избягване, напр. "\t" за табулация, "\r" за връщане на каретката.
 • Винаги да се издават звукови сигнали за следните символи: задайте тук всички символи, за които искате NVDA да издава звукови сигнали. Позволени са последователности за избягване, напр. "\t" за табулация, "\r" за връщане на каретката.
 • Избор на тон за конфигуриране: можете да конфигурирате параметрите за всички тонове. Изберете един от тях и задайте параметрите в следващите текстови полета. При промяна на избора, NVDA ще издаде звуков сигнал за текущо избрания тон с текущите параметри, зададени в диалоговия прозорец.
 • Височина на тона: височина на тона за текущо избрания тон.
 • Дължина на тона: дължина на тона за текущо избрания тон.
 • Сила на звука за тона: сила на звука за текущо избрания тон.
 • Изпробвай тона: този бутон ви позволява да възпроизведете звукова мостра с текущо зададените параметри.
 • Натиснете бутона "OK", за да запазите промените в настройките или "Отказ", за да ги отхвърлите.