BGT Lullaby

Тази добавка кара NVDA да преминава автоматично в режим на заспиване при изпълнение на игри на BGT.

Всеки текст изпратен до NVDA от играта ще бъде прочитан, както и всички диалози (полета за въвеждане и съобщения).