Брайлови подобрения (BrailleExtender)

"Брайлови подобрения" е добавка за NVDA, която осигурява различни функции на ниво брайл. Понастоящем са реализирани следните функции:

 • Презареждане на два предпочитани брайлови дисплея посредством бързи клавиши.
 • Автоматично превключване към режим за преглед в приложенията.
 • Автоматично превъртане.
 • Превключване между няколко брайлови таблици за вход/изход.
 • Дефиниране на правила по избор за маркиране на текст с опцията за специални полета с брайлови точки 7 и 8.
 • Използване едновременно на две изходни брайлови таблици.
 • Показване на знаците за табулация като интервали.
 • Размяна на бутоните за превъртане напред и превъртане назад.
 • Изговаряне на текущия ред по време на превъртане на текст, в режим на преглед.

За някои брайлови дисплеи биват разширени командите на брайловия дисплей, добавяйки:

 • Достъп до функционалните клавиши, мултимедийните клавиши, бърза навигация.
 • Емулиране на модифициращите клавиши и по този начин – всяка клавишна комбинация.
 • Предлагане на няколко клавиатурни конфигурации, отнасящи се до възможността за въвеждане на точки 7 и 8, ENTER и BackSpace.
 • Бързо стартиране на приложения.
 • Действия и бърза навигация посредством ротор (пръстен).

След като инсталирате добавката, прочетете документацията и прегледайте настройките, като използвате менюто BrailleExtender (намиращо се в основното меню на NVDA). Документацията се генерира предимно автоматично, защото зависи от използвания брайлов дисплей.