Навигация в браузъра (BrowserNav)

Добавка за NVDA за навигация в браузъра (BrowserNav)

Тази добавка предоставя на потребителите на NVDA мощни команди за навигация в режим на разглеждане в браузърите. Например, с BrowserNav можете да намерите вертикално подравнени абзаци, които са абзаци със същия хоризонтален отстъп. Това може да се използва за четене на коментари, подредени в йерархична структура или деформирани HTML таблици. Можете също да намерите абзаци, написани в същия размер или стил на шрифта. BrowserNav също така предоставя нови команди за бърза навигация: P за следващия абзац и Y за следващ раздел.

Употреба в браузърите

BrowserNav може да се използва за навигация по хоризонтални отстъпи от левия край на екрана, по размер на шрифта или по стил на шрифта.

  • При навигация по хоризонтални отстъпи можете лесно да намерите абзаци, които са вертикално подравнени на страницата. В частност, можете да натиснете NVDA+Alt+стрелка надолу или стрелка нагоре, за да преминете към следващия или предишния абзац, който има същия отстъп. Например, това може да бъде полезно при преглеждане на коментари, подредени в йерархична структура (например на reddit.com), за да преминавате между коментарите от първо ниво и да прескочите всички коментари от по-високо ниво.
  • Когато навигирате по размер на шрифта, лесно можете да намерите абзаци, написани със същия размер на шрифта или по-малък/по-голям размер на шрифта.
  • Можете също да навигирате по размер на шрифта с ограничение за един и същ стил на шрифта.

BrowserNav работи във всеки браузър, поддържан от NVDA.

Клавишни команди:

  • NVDA+Alt+стрелка нагоре или стрелка надолу: Преминаване към предишен или следващ абзац със същия хоризонтален отстъп или размер на шрифта.
  • NVDA+Alt+стрелка наляво: Преминаване към предишния абзац с по-малък отстъп или по-голям размер на шрифта.
  • NVDA+Alt+стрелка надясно: Преминаване към следващия абзац с по-голям отстъп или по-малък размер на шрифта.
  • NVDA+O: Смяна на режима за навигация между хоризонтален отстъп, размер на шрифта, размер на шрифта със стил на шрифта.
  • P или Shift+P: Преминаване към следващия или предишния абзац.
  • Y или Shift+Y: Преминаване към следващия или предишния раздел.

Изходен код

Изходният код е наличен на адрес https://github.com/mltony/nvda-browser-nav.