Навигация в браузъра (BrowserNav)

Добавка за NVDA за навигация в браузъра (BrowserNav)

Тази добавка предоставя на потребителите на NVDA мощни команди за навигация в режим на разглеждане. Работи в уеб браузъри, както и във всички други приложения, които поддържат режима на разглеждане на NVDA, като документи на Word и клиенти за е-поща.

Например, с "Навигация в браузъра" можете да намерите вертикално подравнени абзаци, които са абзаци със същия хоризонтален отстъп. Това може да се използва за четене на коментари подредени в йерархична структура или деформирани HTML таблици.

Можете също да намерите абзаци, написани в същия размер или стил на шрифта.

"Навигация в браузъра" също така предоставя нови команди за бърза навигация: P за следващия абзац и Y за следващ раздел.

Изтегляне

Използване в браузъри и други програми, които поддържат режим на разглеждане

BrowserNav може да се използва за навигация по хоризонтални отстъпи от левия край на екрана, по размер на шрифта или по стил на шрифта.

 • При навигация по хоризонтални отстъпи можете лесно да намерите абзаци, които са вертикално подравнени на страницата. В частност, можете да натиснете NVDA+Alt+стрелка надолу или стрелка нагоре, за да преминете към следващия или предишния абзац, който има същия отстъп. Например, това може да бъде полезно при преглеждане на коментари, подредени в йерархична структура (например на reddit.com), за да преминавате между коментарите от първо ниво и да прескочите всички коментари от по-високо ниво.
 • Когато навигирате по размер на шрифта, лесно можете да намерите абзаци, написани със същия размер на шрифта или по-малък/по-голям размер на шрифта.
 • Можете също да навигирате по размер на шрифта с ограничение за един и същ стил на шрифта.

Роторът на "Навигация в браузъра" се използва за превключване между тези опции. В зависимост от настройката на този ротор, BrowserNav ще посочи със звукови сигнали или хоризонталното отместване, или размера на шрифта на текущо избрания елемент. В допълнение, "Навигация в браузъра" ще препуква при командите за бърза навигация, за да покаже колко текст е пропуснат (тази функция е налична само в Google Chrome и Firefox).

"Навигация в браузъра" работи във всеки браузър, поддържан от NVDA. Въпреки че някои функции може да не са налични във всички браузъри. "Навигация в браузъра" работи и в други приложения, които поддържат режима на разглеждане на NVDA, като документи на Word и клиенти за е-поща.

Клавишни команди:

 • NVDA+Alt+стрелка нагоре или стрелка надолу: Преминаване към предишен или следващ абзац със същия хоризонтален отстъп или размер на шрифта.
 • NVDA+Alt+Home или NVDA+Alt+Стрелка наляво: Преминаване към предишния абзац с по-малък отстъп или по-голям размер на шрифта (родителски абзац).
 • NVDA+Alt+End или NVDA+Control+alt+Стрелка наляво: Преминаване към следващия абзац с по-малък отстъп или по-голям размер на шрифта (следващ родителски абзац).
 • NVDA+Alt+Page Down или NVDA+Alt+Стрелка надясно: Преминаване към следващия абзац с по-голям отстъп или по-малък размер на шрифта (дъщерен абзац).
 • NVDA+Alt+Page Up или NVDA+Control+Alt+Стрелка надясно: Преминаване към предишния абзац с по-голям отстъп или по-малък размер на шрифта (предишен дъщерен абзац).
 • NVDA+O: Смяна на режима за навигация между хоризонтален отстъп, размер на шрифта, размер на шрифта със стил на шрифта.
 • Y или Shift+Y: Преминаване към следващия или предишния раздел.
 • P или Shift+P: Преминаване към следващия или предишния диалог.
 • Z или Shift+Z: Преминаване към следващо или предишно меню.
 • ` или Shift+` (тежко ударение): Преминаване към следваща или предишна промяна във форматирането.
 • \ или Shift+\ (обратна черта): Превъртане нагоре или надолу, за да се покаже всеки елемент от страницата. Може да бъде полезно в динамични уеб страници за зареждане на всички елементи. Също може да бъде полезно в уеб страници с безкрайно превъртане за зареждане на следващият сегмент.
 • 0 или Shift+0: Преминаване към следваща или предишна дървовидна структура.
 • 9 или Shift+9: Преминаване към следваща или предишна лента с инструменти.
 • NVDA+Shift+Стрелка наляво: Връщане към предишното местоположение на курсора в текущия документ.
 • NVDA+E: Редактиране на полудостъпни текстови полета (вижте съответния раздел по-долу).
 • T или Shift+T: Преминаване към следващата или предишната таблица, но поставяне на курсора в първата клетка. Понякога NVDA поставя курсора точно преди първата клетка и "Навигация в браузъра" поправя това поведение.

Показалци

"Навигация в браузъра" версия 2.0 въвежда нов набор от функции за показалци.

Клавишни команди за показалците

 • NVDA+J: Показване на изскачащото меню за бърз преход.
 • J или Shift+J: Преминаване към следващ или предишен QuickJump показалец.
 • / и Control+/: Превключване на режима "SkipClutter" за навигация съответно по ред (стрелка нагоре и стрелка надолу) и по абзац (Control+Стрелка нагоре и Control+Стрелка надолу).
 • Alt+J: Щракване върху всички AutoClick показалци на текущата страница.
 • Alt+1, Alt+2, ..., Alt+0: Преминаване към следващият йерархичен показалец на съответното ниво. 0 съответства на ниво 10.
 • Shift+Alt+1, Shift+Alt+2, ..., Shift+Alt+0: Преминаване към предишния йерархичен показалец.
 • Altили Shift+Alt+: Преминаване към следващ или предишен йерархичен показалец от всяко ниво.

Сайтове

Първото нещо, което трябва да конфигурирате, е сайтът, където искате да създавате показалци. В повечето случаи бихте искали да посочите съвпадение на тип или съвпадение на домейн или съвпадение на домейн и неговите поддомейни. За да илюстрирате последната опция, можете да посочите:

 • URL адрес: amazon.com
 • Съвпадение на тип: Съвпадение на домейн и неговите поддомейни
 • Това ще съответства на amazon.com, smile.amazon.com и всички други домейни *.amazon.com.

Ако имате нужда от по-фин контрол, можете също да посочите точен URL или да дефинирате регулярен израз за URL.

Поради тази гъвкава дефиниция на всяка дадена уеб страница могат да бъдат активни едновременно множество QuickJump сайтове.

Типове показалци

След като конфигурирате дефиницията на сайта, можете да продължите с дефиниране на няколко показалеца в него.

В момента "Навигация в браузъра" поддържа четири типа показалци:

 • Показалци за бърз преход (QuickJump): Можете да преминете към тях, като натиснете J или Shift+J.
 • Показалци SkipClutter: Тези показалци се пропускат автоматично при навигация по ред (стрелка нагоре/надолу) или по абзац (Control+стрелка нагоре/надолу). Това позволява да се скрият претрупани части на уеб страниците, като празни редове, времеви клейма и всякаква друга излишна информация. Информацията не се премахва напълно – SkipClutter може да бъде временно изключено чрез командите / или Control+/. По подразбиране SkipClutter пропуска празни абзаци на всички уебсайтове.
 • Показалци AutoClick: Можете да маркирате елементи, върху които може да се щраква, като връзки, бутони или полета за отмятане, като показалци autoClick. След това чрез натискане на Alt+J можете бързо наведнъж да щракнете върху всички показалци autoClick на текущата страница, без да местите курсора. Това може да бъде полезно за натискане на често използвани бутони по уеб сайтове, като например бутона за възпроизвеждане в YouTube или бутона за заглушаване на микрофона в уеб сайтове за видеоконференции.
 • Йерархични показалци: Това е подобно на показалците QuickJump, но взема предвид хоризонталното изместване на показалеца. Сайтове като Reddit и Hacker News имат йерархична структура от коментари, която беше доста голямо предизвикателство за ефективна навигация за потребителите на екранни четци. На тези уеб сайтове можете да маркирате коментари като йерархичен показалец и след това можете да навигирате между тях, като натиснете Alt+цифра или Shift+Alt+цифра, където цифрата означава числов ред 1, 2, 3, ... 0 – това е ниво на коментара. По подразбиране "Навигация в браузъра" има йерархични показалци, конфигурирани за Hacker News и old.reddit.com. Беше твърде трудно да бъдат конфигурирани такива за новата версия на уеб сайта на reddit.com, тъй като изглежда, че няма лесен за търсене параграф, който да идентифицира коментарите.

Създаване на нов показалец

След като сте конфигурирали сайт, най-лесният начин да създадете нов показалец би бил да отидете до желания абзац в документа, да натиснете NVDA+J, за да се покаже контекстното меню за показалците и да изберете Показалци -> Създай нов показалец за сайт...

Ще се отвори диалоговият прозорец за конфигуриране на показалец. Вече можете да персонализирате показалеца. Можете да промените начина на съпоставяне на текста (напр. съвпадение на низ или регулярен израз).

Други опции в този диалогов прозорец:

 • Категория: Определя типа на показалеца.
 • Показвано име: Незадължително име на този показалец за по-добра четливост. Това просто дава по-добро име, така че да можете да идентифицирате този показалец в дълъг списък от показалци.
 • Изговаряно съобщение при намиране на показалеца: Незадължително съобщение, което да бъде изговаряно всеки път, когато попаднете на този показалец в документа.
 • Отместване в абзаци: След намиране на съответстващ текст "Навигация в браузъра" ще премести курсора с толкова абзаци напред или назад. Това може да бъде полезно, например, ако целевият текст, към който искате да преминете, не съдържа общ текст, който може да бъде съпоставен (напр. публикация във форум), но предходен абзац съдържа съответстваща дума (напр. "upvote"). В този случай можете да съпоставите думата "upvote" и да посочите offset=1, за да поставите курсора върху първия абзац на публикацията вместо върху думата "upvote".
 • Атрибути: Разделен с интервал списък с атрибути на абзаци, които се съпоставят. Списъкът с налични атрибути за текущия абзац е достъпен в следващото поле на формуляра. Списъкът с атрибути е предварително попълнен с някои общи роли и обикновено не е необходимо да го редактирате.
 • Налични атрибути в текущия абзац: Това са всички атрибути, открити в текущия абзац. Можете да изберете и натиснете интервал, за да ги добавите към списъка със съответстващи атрибути.

Разширени опции за сайта

В диалоговия прозорец за конфигуриране на сайта можете да посочите редица разширени опции:

 • Показвано име: Незадължително показвано име за по-добра четливост в списъка със сайтове.
 • Режим на фокус: Това позволява да се замени обработката по подразбиране на събитията за фокусиране в NVDA. Някои уебсайтове злоупотребяват с събитията за фокусиране. За да ги използвате по-удобно, можете или да игнорирате събитията за фокусиране, или като алтернатива да изключите автоматичното влизане в режим на фокус при получаване на събитие за фокусиране.
 • Режим Live Region: Някои уебсайтове злоупотребяват с активни региони (live regions). Тази опция позволява да се забрани докладването на живи региони конкретно за текущия уеб сайт.
 • Режим на звуков сигнал за отстраняване на грешки: Това е полезно най-вече за целите на отстраняване на грешки. Можете да накарате NVDA да издава звуков сигнал, когато се случи определено събитие (фокусиране, актуализация на жив регион или успешно автоматично щракване).
 • Опции за AutoClick (автоматично щракване): Когато настроите QuickClick показалец, това ви позволява да конфигурирате тази отметка да се щраква автоматично след известно забавяне, след като уеб сайтът е напълно зареден. Друга опция позволява на "Навигация в браузъра" да продължи да наблюдава уебсайта и когато се появят други такива QuickClick показалци, добавката ще щракне върху тях автоматично. Моля, имайте предвид, че тази функция е експериментална.

Конфигуриране

Дефинициите на показалците се съхраняват в конфигурационната директория на NVDA във файла "browserNavRules.json". Можете да редактирате този файл ръчно или да го споделите с някого.

Конфигурационната директория на NVDA може да бъде намерена, като отворите менюто "Старт" и напишете "Преглеждане на папката с потребителските настройки на NVDA".

"Навигация в браузъра" идва с конфигурационен файл по подразбиране с примерни показалци.

Редактиране на полудостъпни текстови полета

Много съвременни уеб приложения, по-специално Jupyter наред с други, използват полета за редактиране, които не са толкова достъпни (напр. те изглеждат празни), но можете да копирате текст в и извън тях, като използвате клавишите Control+A, Control+C и Control+V.

"Навигация в браузъра" предлага експериментална функция за редактиране в такива текстови полета по по-удобен начин. ЗА да я използвате:

 1. Намерете текстовото поле в уеб страницата.
 2. Натиснете NVDA+E.
 3. Ще се появи нов прозорец със съдържанието на това текстово поле.
 4. Редактирайте съдържанието на въпросното текстово поле в този прозорец.
 5. След като сте готови, можете да натиснете Escape, за да затворите достъпния прозорец за редактиране и да актуализирате текстовото поле в уеб страницата.
 6. Като алтернатива можете да натиснете Control+Enter, Shift+Enter или Alt+Enter. Това ще затвори прозореца за редактиране, ще актуализира текстовото поле и ще предаде жеста към уеб приложението.
 7. За да затворите прозореца за редактиране, без да запазвате промените, натиснете Alt+F4.
 8. По всяко време, ако съдържанието на предходно редактирания текст се загуби, натиснете NVDA+Control+E, за да го копирате в клипборда.

Забележки:

 • Не променяйте състоянието на браузъра (напр. не превключвайте между раздели и не фокусирайте други елементи в раздела), докато прозорецът за редактиране на текст е отворен. Това ще попречи на "Навигация в браузъра" да актуализира правилно текста в полето.
 • Не забравяйте да освободите модификаторите Control, Shift или Alt бързо след натискане на Ctrl+Enter, Shift+Enter или Alt+Enter. Задържането им за повече от секунда ще доведе до проблеми.
 • Тази функция в момента е експериментална. Моля, очаквайте само около 90-95% успеваемост.
 • Тя е щателно тествана с Google Chrome и Firefox. Може да работи в други браузъри, но има по-голям шанс за проблеми, като например загуба на информация.