Calibre

Добавка за NVDA с някои подобрения по достъпността за интерфейса на Caliber eBook Management

  • F10: Фокусиране върху лентата с инструменти. След това можете да я обхождате със стандартни клавишни команди (TAB и стрелките). ENTER задейства елементите, а клавиша Applications извиква контекстното меню. Escape излиза от лентата с инструменти.\n
  • F12: Търсене за текущата книга в Google.
  • NVDA+Alt+End: Съобщаване на общия брой на книгите в текущия изглед на библиотеката и броя на избраните книги.
  • NVDA+Control+H: Отваряне на контекстното меню за настройки на текущата колона.
  • I: В библиотеката прочита информация за книгата.

Клавишните команди може да бъдат персонализирани в менюто на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане, когато приложението Calibre е отворено и на фокус. Също така можете да дефинирате в настройките начина, по който NVDA чете заглавията на таблиците в библиотеката (редове и колони, само колони или нищо).

Прегледайте помощната документация на Calibre, за да научите още клавишни команди.

Покрива се от общия публичен лиценз на GNU. Прегледайте файла COPYING.txt за повече подробности.