Информация за знаците (Character information)

 • Автор: Cyrille Bougot
 • Съвместимост с NVDA: от 2022.3.3 и по-нови версии
 • Изтегляне на стабилна версия

Тази добавка позволява да се представя в съобщение разна информация за даден знак.

Представена информация

Представената информация включва следните раздели:

 • Уникод: информация от Уникод стандарта, т.е. име, CLDR име, стойност, блок и т.н.
 • MS шрифт, само за знаци, написани със собствени шрифтове на Microsoft (Symbol, Wingding 1, 2, 3 и Webding): име и информация за еквивалентния Уникод знак.
 • Описание на символа от NVDA: информация, позволяваща да се разбере как NVDA докладва описанието на символа. NVDA използва информацията в най-горните редове, съдържащи налична информация, за да предостави описание на символа.
 • Описание на знака от NVDA: информация, позволяваща да се разбере как NVDA докладва описанието на знака (напр. "алфа" за "A"). NVDA използва информацията в най-горните редове, съдържащи налична информация, за да предостави описание на знака.

Команди

 • Клавиш 2 от цифровия блок (всички клавиатурни подредби) или NVDA+. (лаптоп подредба): когато се натисне 4 пъти, показва информация за знака в текущия навигационен обект, където се намира курсора за преглед.
 • Незададено: Извежда съобщение с подробна информация за знака, където се намира курсорът за преглед. Ако се чувствате неудобно с жеста с четирикратно натискане, можете да му зададете жест в диалоговия прозорец за жестове на въвеждане на NVDA (категория "Преглед на текст").
 • Незададено: Извежда съобщение с подробна информация за знака на позицията на каретката (работи само на места, където има каретка). Може да се намери в категорията "каретка" в диалоговия прозорец за жестове на въвеждане на NVDA.

Бележки

 • Има две команди, които не са зададени по подразбиране. Те трябва да бъдат зададени в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане", за да се използват.
 • Предоставената информация в Уникод раздела е на английски език, тъй като е част от Уникод стандарта. Ако за тази добавка съществува местен превод, информацията се предоставя и на местния език заедно с тази на английски.

Списък с промените

Версия 2.1

 • Поправени са някои грешки, които пречат на показването на доклада с информация за знаците, когато са използвани някои опции.
 • Обновени преводи.

Версия 2.0

 • Подобрено е докладването с информация за символи с информация за символа от NVDA и описанието на знака от NVDA.
 • Добавена е поддръжка за съставни знаци, напр. букви с диакритика, състоящ се от два или повече Unicode знака.
 • Обновено до Уникод 15.0
 • Обновени са френските блок данни.
 • Преглеждането на информация за символи бива забранено на заключен екран и защитени екрани.
 • На заключения екран на Windows скриптът за преглед на текущия знак вече може да работи нормално (еднократно, двукратно или трикратно натискане).
 • Съвместимост с NVDA 2023.1.
 • Премахната е съвместимостта с версии на NVDA, по-стари от 2022.3.3. Последната версия, съвместима с NVDA 2019.3, е 1.8.
 • Обновени преводи.

Версия 1.8

 • Обновено до Unicode 14.0.
 • Съвместимост с NVDA 2022.1.
 • Премахната е съвместимостта с версии на NVDA, по-стари от 2019.3. Последната версия, съвместима с NVDA 2017.3, е 1.7.
 • Издаването вече се изпълнява посредством действие на GitHub вместо AppVeyor.
 • Обновени преводи.

Версия 1.7

 • Добавени преводи.

Версия 1.6

 • Съвместимост с NVDA 2021.1.

Версия 1.5

 • Подготовка за съвместимост с NVDA 2021.1 (принос от Lukasz Golonka).
 • Обновяване заедно с последните промени в шаблона за добавки.

Версия 1.4

 • Добавен е скрипт за получаване на информация за знака в позицията на каретката (принос от Lukasz Golonka).
 • Обновено до Unicode 13.0.

Версия 1.3

 • Отстранена е грешка с NVDA 2019.3.

Версия 1.2

 • Предоставя допълнителна информация за знаци, написани с шрифтове на Microsoft.

Версия 1.1

 • Обновления с цел поддръжка на по-нови версии на NVDA (съвместимост с Python 2 и 3)
 • Изданията вече се изпълняват посредством appveyor

Версия 1.0

 • Първо издание.

https://github.com/CyrilleB79/charInfo/releases/download/V1.7/charInfo-1.7.nvda-addon

https://github.com/CyrilleB79/charInfo/releases/download/V1.8/charInfo-1.8.nvda-addon