Информация за знаците (Character information)

Тази добавка позволява да се представя в съобщение информация за даден знак, като например Unicode име, номер, категория и т.н.

Команди

  • Клавиш 2 от цифровия блок (всички клавиатурни подредби) или NVDA+. (лаптоп подредба): когато се натисне 4 пъти, показва информация за знака в текущия навигационен обект, където се намира курсора за преглед.

Бележки

  • Тази добавка осигурява и функция за директно показване на информация за знака под курсора за преглед. Тази функция по подразбиране няма зададена команда. Ако се затруднявате с четирикратното натискане, можете да й зададете жест в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA (категория "Преглед на текста").
  • Предоставената информация е на английски език, тъй като е част от нормативата на Unicode. Ако за тази добавка съществува местен превод, информацията се предоставя и на местния език заедно с тази на английски.
  • Името от CLDR (Unicode Common Locale Data Repository (Уникод хранилище за общи езикови данни)) се поддържа само за версии на NVDA от 2019.1 и по-нови.
  • За символите, написани със собствени шрифтове на Microsoft Symbol, Wingding (1, 2, 3) и Webding, е предоставена допълнителна информация: име на знака, име на шрифта и информация за съответстващия Уникод знак.

Списък с промените

Версия 1.3

  • Отстранена е грешка с NVDA 2019.3.

Версия 1.2

  • Предоставя допълнителна информация за знаци, написани с шрифтове на Microsoft.

Версия 1.1

  • Обновления с цел поддръжка на по-нови версии на NVDA (съвместимост с Python 2 и 3)
  • Изданията вече се изпълняват посредством appveyor

Версия 1.0

  • Първо издание.