Информация за знаците (Character information)

 • Автор: Cyrille Bougot
 • Съвместимост с NVDA: от 2022.3.3 и по-нови версии
 • Изтегляне на стабилна версия

This add-on allows to present in a message various information about a character. It also allows to customize the information reported on a character when using review cursor character navigation commands or multiple presses of the review character command.

Features

 • Display detailed information on a character, e.g. Unicode name, number, CLDR, symbol name, etc.
 • This information can be displayed either at the location of the review cursor or at the location of the system cursor.
 • Customize the reported information when pressing numpad2.
 • Use the same custom information when moving the review cursor by character.

Команди

 • Numpad2 (all keyboard layouts) or NVDA+. (laptop layout): when pressed 4 times, displays information about the character of the current navigator object where the review cursor is situated. This command can also be customized in the settings of the add-on.
 • Unassigned: Presents a message with detailed information on the character where the review cursor is situated. If you feel uncomfortable with the four press gesture, you may use this command instead.
 • Unassigned: Presents a message with detailed information on the character at the position of the caret (works only in places where there is a caret).
 • Unassigned: Opens Character Information add-on settings.

The unassigned commands need first to be assigned in the Input gestures dialog to be used.

Detailed information on a character

Представената информация включва следните раздели:

 • Уникод: информация от Уникод стандарта, т.е. име, CLDR име, стойност, блок и т.н.
 • MS шрифт, само за знаци, написани със собствени шрифтове на Microsoft (Symbol, Wingding 1, 2, 3 и Webding): име и информация за еквивалентния Уникод знак.
 • Описание на символа от NVDA: информация, позволяваща да се разбере как NVDA докладва описанието на символа. NVDA използва информацията в най-горните редове, съдържащи налична информация, за да предостави описание на символа.
 • Описание на знака от NVDA: информация, позволяваща да се разбере как NVDA докладва описанието на знака (напр. "алфа" за "A"). NVDA използва информацията в най-горните редове, съдържащи налична информация, за да предостави описание на знака.

Предоставената информация в Уникод раздела е на английски език, тъй като е част от Уникод стандарта. Ако за тази добавка съществува местен превод, информацията се предоставя и на местния език заедно с тази на английски.

Settings

This add-on has its own category in NVDA's settings dialog where you can configure the following options.

Action for multiple presses of the report review character command

The three combo boxes of this group allow to customize what is reported by the report review character command (numpad2) when using two, three or four presses. By default, NVDA reports the character description on second press and its numeric value, decimal and hexadecimal, on third press. You can change what is reported on the character at the position of the review cursor upon multiple presses. For example, you can report its CLDR English name on second press, its Unicode name on third press and display detailed information on it on fourth press.

Remember these action during character navigation

When you have reported specific information with the report review character command (numpad2) called multiple times, you may want to continue reporting the same information while navigating with the review cursor (numpad1 and numpad3). Checking this option will allow you to do it, as long as you navigate with the review cursor by character just after a multiple press of numpad2.

Списък с промените

Version 3.0

 • It is now possible to configure the property reported for the character under the review cursor upon multiple presses on numpad2. Optionally, after having used multiple press on numpad2, the last reported property can also be reported as long as you navigate by character with the review cursor (numpad1 and numpad3).
 • Prepares compatibility with NVDA 2024.1: speech on-demand support.
 • Addresses potential security issues related to GHSA-xg6w-23rw-39r8 when using the add-on with older versions of NVDA. However, it is recommended to use NVDA 2023.3.3 or higher.

Version 2.6

 • Update to Unicode 15.1.
 • Adds support for Python 3.11 to prepare compatibility with NVDA 2024.1.
 • Note: From now on, translation updates will not appear anymore in the change log.

Version 2.5

 • Fixed import error with last NVDA alpha versions, NVDA 2023.2 development cycle (contribution Noelia Ruiz Mart�nez).

Version 2.4

 • Обновени преводи.

Version 2.3

 • Обновени преводи.

Version 2.2

 • Removed the dev channel.
 • Обновени преводи.

Версия 2.1

 • Поправени са някои грешки, които пречат на показването на доклада с информация за знаците, когато са използвани някои опции.
 • Обновени преводи.

Версия 2.0

 • Подобрено е докладването с информация за символи с информация за символа от NVDA и описанието на знака от NVDA.
 • Добавена е поддръжка за съставни знаци, напр. букви с диакритика, състоящ се от два или повече Unicode знака.
 • Обновено до Уникод 15.0
 • Обновени са френските блок данни.
 • Преглеждането на информация за символи бива забранено на заключен екран и защитени екрани.
 • На заключения екран на Windows скриптът за преглед на текущия знак вече може да работи нормално (еднократно, двукратно или трикратно натискане).
 • Съвместимост с NVDA 2023.1.
 • Drops compatibility with NVDA below 2022.3.3. The last version compatible with NVDA 2019.3 is the 1.8.
 • Обновени преводи.

Версия 1.8

 • Обновено до Unicode 14.0.
 • Съвместимост с NVDA 2022.1.
 • Drops compatibility with NVDA below 2019.3. The last version compatible with NVDA 2017.3 is the 1.7.
 • Издаването вече се изпълнява посредством действие на GitHub вместо AppVeyor.
 • Обновени преводи.

Версия 1.7

 • Добавени преводи.

Версия 1.6

 • Съвместимост с NVDA 2021.1.

Версия 1.5

 • Подготовка за съвместимост с NVDA 2021.1 (принос от Lukasz Golonka).
 • Обновяване заедно с последните промени в шаблона за добавки.

Версия 1.4

 • Добавен е скрипт за получаване на информация за знака в позицията на каретката (принос от Lukasz Golonka).
 • Обновено до Unicode 13.0.

Версия 1.3

 • Отстранена е грешка с NVDA 2019.3.

Версия 1.2

 • Предоставя допълнителна информация за знаци, написани с шрифтове на Microsoft.

Версия 1.1

 • Обновления с цел поддръжка на по-нови версии на NVDA (съвместимост с Python 2 и 3)
 • Изданията вече се изпълняват посредством appveyor

Версия 1.0

 • Първо издание.

https://github.com/CyrilleB79/charInfo/releases/download/V1.7/charInfo-1.7.nvda-addon

https://github.com/CyrilleB79/charInfo/releases/download/V1.8/charInfo-1.8.nvda-addon

https://github.com/nvaccess/nvda/security/advisories/GHSA-xg6w-23rw-39r8#event-132994