Проверка на жестовете на въвеждане (Check Input Gestures)

 • Автор: Oleksandr Gryshchenko
 • Версия: 1.0
 • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии
 • Изтегляне на стабилна версия

Намиране и коригиране на конфликти при жестовете на въвеждане в NVDA и инсталираните добавки. Общият термин "жестове на въвеждане" включва команди от клавиатурата, команди въведени от брайлови клавиатури и сензорни жестове.

Всяка от инсталираните добавки може да прави промени в конфигурацията на NVDA чрез добавяне или преназначаване на съществуващи жестове на въвеждане. Ако едни и същи жестове на въвеждане са свързани с няколко функции, ще бъде невъзможно да се извикат някои от тях.

Търсене за дублиращи се жестове

За да откриете дублиращи се жестове, извикайте менюто на NVDA, отидете в подменюто "Инструменти", след това - "Проверка на жестовете на въвеждане" и задействайте елемента "Търси дублиращи се жестове..." от менюто.

След това всички жестове на въвеждане, използвани в NVDA, ще бъдат проверени в следния ред:

 1. globalCommands;
 2. globalPlugins.

Ако бъдат открити едни и същи жестове за въвеждане, които са възложени на различни функции, техният списък ще бъде изведен в отделен диалогов прозорец.

След натискане на клавиша Enter върху избрания елемент от списъка, съответната функция на NVDA ще бъде избрана и отворена в стандартния диалогов прозорец "Жестове на въвеждане", където можете да изтриете или преназначите свързания жест.

Забележка: Както знаете, функциите, които нямат текстово описание, не се показват в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане". Следователно, след задействане на такъв елемент, ще се покаже съответното предупреждение.

Жестове без описание

За да прегледате списъка с жестове, свързани с функции без текстово описание, ако те са намерени във вашата конфигурация на NVDA, трябва да извикате менюто на NVDA, да отидете в подменюто "Инструменти", след това - "Жестове без описание...".

Такива функции не са налични в стандартния диалогов прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA, така че все още не е възможно да се изтрият или преназначат свързаните с тях жестове.

Помощ

Един от начините да прегледате тази помощна страница е да извикате менюто на NVDA, да отидете в подменюто "Инструменти", след това - "Проверка на жестовете на въвеждане" и да задействате елемента "Помощ".

Забележка: Всички функции на добавката са представени в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA и можете да зададете свои собствени клавишни комбинации към всяка от тях.

Принос

Много сме благодарни на всички, които полагат усилия за разработката, превода и поддръжката на тази добавка:

 • Wafiqtaher: Арабски превод;
 • Angelo Miguel Abrantes: Португалски превод;
 • Cagri Dogan: Турски превод.

Списък с промените

Версия 1.0

 • Внедрено е търсене за дублиращи се жестове на въвеждане;
 • Внедрено е търсене на жестове на въвеждане, обвързани с функции без текстово описание.

Промяна на изходния код на добавката

Можете да клонирате това хранилище, за да направите промени по добавката "Проверка на жестовете на въвеждане" за NVDA.

Зависимости от трети страни

Те могат да бъдат инсталирани чрез pip:

 • markdown
 • scons
 • python-gettext

За пакетиране на добавката за разпространение

 1. Отворете команден ред и преминете към кореновата директория на това хранилище
 2. Изпълнете командата scons. Създадената добавка, ако няма грешки, се поставя в текущата директория.