Класическо Маркиране (Classic Selection)

Тази добавка отменя поведението на NVDA+F9 и NVDA+F10, въведено в NVDA 2016.3.

При старото поведение селекцията бива копирана в клипборда при първото натискане на NVDA+F10, докато при новото текстът бива само маркиран при първото натискане и копиран при второто. Новото поведение има някои недостатъци. Текстът не може да бъде копиран без да бъде маркиран (което предизвиква преместване на курсора), където това е възможно. Където не е (например - в конзолата), това добавя едно допълнително натискане на NVDA+F10.

Добавката добавя два нови жеста под категорията "Класическо Маркиране" за начало и край на маркирането, които по подразбиране са привързани към NVDA+F9 и NVDA+F10.