Изговаряне на клипборда (Clipspeak)

Информация

  • Автори: Rui Fontes, Ângelo Abrantes, Abel Passos Júnior и със сътрудничеството на Noelia Ruiz Martínez, базирано на работата на Damien Sykes-Lindley
  • Обновено на 10.04.2022 г.
  • Изтегляне на стабилна версия
  • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии

Представяне

"Изговаряне на клипборда" ("Clipspeak") е добавка, която позволява на NVDA автоматично да докладва операции в клипборда (като изрязване, копиране и поставяне), заедно с други общи операции за редактиране, като отмяна и повторение.

С цел избягване на съобщаването на тези операции в случаите в които те реално не се извършват, "Изговаряне на клипборда" извършва проверки на контролата и клипборда с цел да прецени дали в дадения случай трябва да се осъществи съобщаване.

Можете да избирате между само докладване на копирането/изрязването/поставянето или също какво се копира/изрязва/поставя в прозореца с настройките на NVDA, в раздела "ClipSpeak".

По подразбиране, командите (жестовете) на "Изговаряне на клипборда" съвпадат с тези, използвани в английските дистрибуции на Windows. Например:

  • Control+Z: Отмяна
  • Control+Y: Връщане
  • Control+X: Изрязване
  • Control+C: Копиране
  • Control+V: Поставяне

Ако това не са командите, използвани за тези задачи във вашата версия на Windows, ще трябва да преназначите тези жестове в прозореца за настройка на жестовете на въвеждане на NVDA, в категорията "Клипборд".

Автоматично обновяване

Тази добавка включва функция за автоматично обновяване. Проверката за нова версия ще се изпълнява всеки път, когато се зареди NVDA. Ако искате това, отидете в менюто на NVDA -> Настройки -> Опции и в категорията за добавката включете съответната опция.