Добавка за NVDA за часовника и календара

Тази добавка за NVDA разширява възможностите за работа с часовника, алармата за обратно отброяване и календара.

Вместо винаги да се взима точно датата и часа от Windows, можете да персонализирате как NVDA ще извежда с глас и брайл часа и датата.

В допълнение, можете да научите текущия ден, номера на седмицата, както и оставащите дни преди края на текущата година. Също така можете да зададете автоматично оповестяване на часа на определен времеви интервал.

В добавката са вградени и функции за хронометър и таймер с аларма, които ви позволяват да засичате времето за задачите си, като копиране на файлове, инсталиране на програми или готвене.

Забележка:

Ако инсталирате добавката като обновление, по време на процеса на инсталиране съветникът установява дали старата конфигурация е съвместима с новата и предлага да я коригирате преди да я инсталирате. Тогава ще трябва само да потвърдите със задействане на бутона "OK", че всичко е наред.

Начин на използване

 • Отворете диалоговия прозорец за конфигуриране на тази добавка от менюто на NVDA- > "Инструменти" или от панела с настройки, в зависимост от вашата версия на NVDA.

  • В диалоговия прозорец за настройване на часовника, първите два падащи списъка ви позволяват да избирате предпочитаните формати за показване на часа и датата.
  • Чрез падащия списък с етикет "Интервал", можете да зададете интервала за автоматично оповестяване на часа (на всеки 10 минути, на всеки 15 минути, на всеки 30 минути, на всеки час) или да го изключите.
  • Чрез падащия списък с етикет "Оповестявай часа чрез" (видим само ако в падащия списък "Интервал" не е избрано "Изключено") можете да конфигурирате как да се осъществява автоматичното оповестяване на часа (говор и звук, само говор или само звук), когато автоматичното оповестяване на часа е включено.
  • Падащият списък с етикет "Звуков сигнал за часовника" (видим само ако в падащия списък "Интервал" не е избрано "Изключено") ви позволява да избирате между различни звуци за часовника, които ще се възпроизвеждат, когато автоматичното оповестяване на часа е включено и е зададено да се оповестява със звук.
  • Полето за отметка с етикет "Тихи часове" (видимо само ако в падащия списък "Интервал" не е избрано "Изключено") ви позволява да конфигурирате времевия диапазон, в който не трябва да се извършва автоматично оповестяване, независимо дали автоматичното оповестяване на часа е включено или не.
  • Чрез полето за отметка с етикет "Въвеждане в 24-часов формат" (видимо само ако в падащия списък "Интервал" не е избрано "Изключено") можете да конфигурирате дали искате да въвеждате времето за тихи часове в 12-часов (AM/PM) или в европейски 24-часов формат.
  • Текстовите полета за указване на начален и краен час (видими само ако е включена опцията "Тихи часове") ви позволява да конфигурирате времевия диапазон за тихи часове. Часът трябва да бъде въведен във формат ЧЧ:ММ ако е включена опцията "Въвеждане в 24-часов формат". В противен случай,, трябва да се използва 12-часов формат, както е описано по-долу.
  • Когато сте готови, отидете до бутона "OK" и го задействайте с ENTER, за да запазите настройките си.
  • В диалоговия прозорец за настройка на алармата, първият падащ списък ви позволява да изберете предпочитания времеви интервал за обратно отброяване преди прозвучаване на алармения сигнал.
  • Текстовото поле ви позволява да въведете времевия интервал преди алармения сигнал. Тази продължителност трябва да бъде посочена с 1 или повече цифри, а не чрез десетично число.
  • Чрез падащия списък с етикет "Звук за алармата" можете да избирате между различни алармени звуци, които ще се възпроизвеждат, когато настъпи часът на алармата.
  • Бутонът "Пауза" ви позволява да поставите на пауза/възобновите по-дългите аларми.
  • Бутонът "Спри" ви позволява да спрете по-дългите аларми.
  • Когато сте готови, отидете до бутона "OK" и го задействайте с клавиша ENTER. Трябва да се изведе съобщение, което да ви уведоми за оставащото време преди алармата.
 • Натиснете NVDA+F12 еднократно, за да научите текущия час, двукратно, за да научите текущата дата или трикратно, за да научите текущия ден, номера на текущата седмица от годината и броя на оставащите дни до края на годината.

Клавишни комбинации

 • NVDA+F12: Съобщаване на текущия час.
 • Двукратно бързо натискане на NVDA+F12: Съобщаване на текущата дата.
 • Трикратно бързо натискане на NVDA+F12: Съобщаване на текущия ден, номера на седмицата, текущата година и оставащите дни преди края на годината.
 • Има скрипт, който докладва оставащото и изтеклото време преди следващата аларма.
 • За този скрипт не е присвоен жест от клавиатурата, трябва да го направите сами в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" в категорията "Часовник".
 • Двукратното бързо задействане на този жест анулира следващата аларма.
  • Има скрипт, който докладва оставащото и изтеклото време преди следващата аларма;
  • За този скрипт не е присвоен жест от клавиатурата, трябва да го направите сами в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" в категорията "Часовник";
  • Двукратното бързо задействане на този жест анулира следващата аларма;
  • Има и друг скрипт, който служи, за да спре звука, който се възпроизвежда в момента, неговият жест също не е дефиниран;
  • Този скрипт може да бъде извикан и с помощта на слоевите команди на добавката, описани по-долу.
 • Този скрипт може да бъде извикан и с помощта на слоевите команди на добавката, описани по-долу.

Слоеви команди

За да използвате слоевите команди, натиснете NVDA+Shift+F12, последвано от един от следните клавиши:

 • S: Стартира, нулира или спира хронометъра.
 • R: Нулира хронометъра, без да го рестартира.
 • A: Съобщава оставащото и изминалото време преди следващата аларма.
 • C: Отмяна на следващата аларма.
 • Интервал: Изговаря текущия хронометър или таймера за обратно отброяване.
 • P: Ако дадена аларма е прекалено дълга, ви позволява да я спрете.
 • H: Списък на всички слоеви команди (Помощ).

Синтаксис за използване за тихите часове

  • За да се избегнат грешки, тихите часове трябва да следват строг и точен синтаксис;
  • Ако поставите отметка в квадратчето "Въвеждане в 24-часов формат", форматът трябва да бъде "ЧЧ:ММ";
  • Ако махнете отметката от квадратчето "Въвеждане в 24-часов формат", форматът трябва да бъде "ЧЧ:ММ AM" или "ЧЧ:ММ PM", ЧЧ трябва да съдържа 12-часов формат, от 0 до 12 и надставката "AM"|"PM" може да бъде с малки или главни букви;
  • Ако поставите отметка в квадратчето "Тихи часове" и оставите полетата "Начален час за тихите часове" или "Краен час за тихите часове" празни, или въведете грешна стойност, опцията "Тихи часове" ще бъде изключена автоматично, с цел избягване на грешки;
  • Би трябвало да се изведе съобщение за грешката ви.
 • Ако поставите отметка в квадратчето "Въвеждане в 24-часов формат", форматът трябва да бъде "ЧЧ:ММ".
 • Ако махнете отметката от квадратчето "Въвеждане в 24-часов формат", форматът трябва да бъде "ЧЧ:ММ AM" или "ЧЧ:ММ PM", ЧЧ трябва да съдържа 12-часов формат, от 0 до 12 и наставката "AM"|"PM" може да бъде с малки или главни букви.
 • Ако поставите отметка в квадратчето "Тихи часове" и оставите полетата "Начален час за тихите часове" или "Краен час за тихите часове" празни, или въведете грешна стойност, опцията "Тихи часове" ще бъде изключена автоматично, с цел избягване на грешки.
 • Би трябвало да се изведе съобщение за грешката ви.

Съвместимост

 • Тази добавка е съвместима с версиите на NVDA в обхвата от 2014.3 до 2019.3.