Преглед на колоните (Columns Review)

"Преглед на колоните" е добавка за четене и копиране на елементи в списък по колони. Тя поддържа списъци с потенциално безкраен брой колони и можете да навигирате в тях с помощта на цифровия ред от клавиатурата или чрез цифровия блок. Заглавките на колоните могат да бъдат прочитани, но не и копирани, или обратно.

Освен това, тя осигурява начин за взаимодействие със заглавките на колоните и може да съобщи "0 елемента", когато списъкът е празен.

Вижте по-долу за повече подробности относно поддържаните видове списъци.

Клавиатурни команди

Клавишите, асоциирани по подразбиране с цифрите, са NVDA и Control, но можете да ги персонализирате от настройките на добавката. Вижте настройките и относно режимите цифров блок/клавиатура и относно подредбата.

  • NVDA+Control+цифрите от 1 до 0 (клавиатурен режим) или от 1 до 9 (режим на цифров блок): Еднократното натискане прочита избраната колона, а двукратното натискане копира съдържанието й в клипборда;
  • NVDA+Control+минус от цифровия блок (режим на цифров блок): Прочита или копира 10-та, 20-та и т.н. колона;
  • NVDA+Control+- (по подразбиране, клавиатурна подредба "Английски (САЩ)", клавиатурен режим): В списък с над 10 колони можете да променяте обхвата и да четете колони от 11 до 20, от 21 до 30 и т.н. Вижте настройките, за да промените последния знак (клавиш) според използваната от вас клавиатурна подредба;
  • NVDA+Control+плюс от цифровия блок (режим на цифров блок): Същото като предишната команда;
  • NVDA+Control+Enter (или Enter от цифровия блок при режим на цифров блок): Отваря диспечера за управление на заглавките на колоните;
  • Стрелките (в празен списък): Повтаряне на съобщението "0 елемента".

За разработчици и напреднали потребители

Видовете списъци, поддържани с цифровите жестове, са:

  • SysListView32;
  • DirectUIHWND (налично в 64-битови системи);
  • WindowsForms10.SysListView32.* (приложения, които използват .NET);
  • Таблици на Mozilla (обикновено списъците със съобщения в Thunderbird, поддържа се групирането по дискусии).

Всички цифрови жестове се асоциират и се поддържат само за поддържаните списъци, когато те не са празни.

Всеки списъчен изглед потенциално поддържа съобщението за празен списък (но без DirectUIHWND или таблиците на Mozilla).