Асистент за работа с контроли (Control Usage Assistant)

Използвайте тази добавка, за да разберете как да си взаимодействате с елемента на фокус. Натиснете NVDA+H, за да чуете кратко помощно съобщение за начините на взаимодействие с елемента на фокус, например поле за отметка, поле за писане и други.

Версия 20.10

 • Помощните съобщения се съобщават на езици, различни от английски.

Версия 20.06

 • Оправени са много проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.
 • NVDA ще се държи така сякаш е неактивен или ще възпроизвежда сигнали за глрешка, когато се опитва да получи помощ за определени контроли в режим на разглеждане.

Версия 20.01

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Версия 3.0/19.11

 • Схемата за номериране на версиите вече е година.месец.
 • Когато се натисне NVDA+H, ще се покаже помощен екран, вместо да се извежда временно съобщение.

Версия 2.5

 • Съвместима с Python 3.

Версия 2.1

 • Нови и обновени преводи.

Версия 2.0

 • Добавени са помощни съобщения за повече елементи, включително командните прозорци.
 • Добавени са помощни съобщения за работа в някои приложения, например Microsoft Excel и Powerpoint и стартовия екран на Windows 8.
 • Добавени са помощни съобщения за работа с формуляри както в режим на разглеждане, така и в режим на фокус в документи с режим на разглеждане (Internet Explorer, Adobe Reader, Mozilla Firefox и др.).
 • Нов език: датски.

Версия 1.0

 • Първоначално издание.