Асистент за работа с контроли (Control Usage Assistant)

 • Автори: Joseph Lee, Noelia Ruiz Martínez

Използвайте тази добавка, за да разберете как да си взаимодействате с елемента на фокус. Натиснете NVDA+H, за да чуете кратко помощно съобщение за начините на взаимодействие с елемента на фокус, например поле за отметка, поле за писане и други.

Отидете в менюто на NVDA -> подменюто Настройки -> диалоговия прозорец Опции -> категорията Асистент за работа с контроли, за да конфигурирате настройките на добавката:

 • Автоматични съобщения за фокус: Включено по подразбиране.
 • Въведете съобщението, което да се използва, когато даден обект може да бъде активиран: Можете да включите кратко съобщение, указващо жеста по подразбиране или вашия конфигуриран, за да знаете дали текущият обект има свързано действие, когато натиснете жест като NVDA+Enter в обектната навигация.
 • Избор на изходни режими за автоматичните съобщения: Този списък с полета за отмятане позволява да изберете реч и брайл.
 • Промяна на височината на гласа за автоматичните съобщения: Този въртелив бутон позволява да се зададе промяната на височината, когато NVDA чете автоматични съобщения (от -30 до +30).

Версия 2023.02.19

 • Съобщението, указано за щракаеми елементи, ще бъде докладвано след другите свойства.
 • Добавката е съвместима с NVDA 2023.1.

Версия 2022.07.10

 • Добавена е възможност за задаване на съобщение за обектната навигация, което да съобщава дали текущият обект може да бъде задействан.

Версия 2022.03.27

 • Изисква се NVDA 2022.1 или по-нова версия.

Версия 22.01

 • Добавена е поддръжка за автоматични съобщения.
 • Подобрена поддръжка за заявени съобщения в режим на разглеждане.

Версия 21.10

 • Поради промени в NVDA, които засягат тази добавка, се изисква NVDA 2021.2 или по-нова версия.

Версия 20.10

 • Помощните съобщения се съобщават на езици, различни от английски.

Версия 20.06

 • Оправени са много проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.
 • NVDA вече няма да се държи така сякаш е неактивен или да възпроизвежда сигнали за глрешка, когато се опитва да получи помощ за определени контроли в режим на разглеждане.

Версия 20.01

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Версия 3.0/19.11

 • Схемата за номериране на версиите вече е година.месец.
 • Когато се натисне NVDA+H, ще се покаже помощен екран, вместо да се извежда временно съобщение.

Версия 2.5

 • Съвместима с Python 3.

Версия 2.1

 • Нови и обновени преводи.

Версия 2.0

 • Добавени са помощни съобщения за повече елементи, включително командните прозорци.
 • Добавени са помощни съобщения за работа в някои приложения, например Microsoft Excel и Powerpoint и стартовия екран на Windows 8.
 • Добавени са помощни съобщения за работа с формуляри както в режим на разглеждане, така и в режим на фокус в документи с режим на разглеждане (Internet Explorer, Adobe Reader, Mozilla Firefox и др.).
 • Нов език: датски.

Версия 1.0

 • Първоначално издание.