Локатор на курсора (Cursor Locator)

 • Автори: Noelia Ruiz Martínez, Sergio Gómez Codina.

Тази добавка дава възможност да се узнава позицията на системната карета спрямо началото на текущия ред, докато пишете, за да добавите текст в документи или многоредови контроли.

Тази функция зависи от изгледа на приложенията. Следователно може да се наложи да деактивирате нагласянето на реда или да конфигурирате добавката за различни програми.

Настройки на "Локатор на курсора"

Този панел е достъпен от менюто на NVDA -> подменю "Настройки" -> диалоговия прозорец "Настройки".

Предоставя следните опции:

 • Докладвай дължината на реда: Можете да въведете или изберете дължина на реда (брой знаци между 0 и 600), която ще бъде докладвана с висок тон, когато бъде достигната. Стойността по подразбиране е 80 знака.
 • Максимален брой звукови сигнали за известие за началото на реда: Можете да въведете или изберете стойност между 0 и 600. Стойността по подразбиране е
 • Максимален брой звукови сигнали за известие за края на реда: Можете да въведете или изберете стойност между 0 и 600. Стойността по подразбиране е
 • Височина на звука за начало на реда: Можете да въведете или изберете стойност между 20 и 20000. Стойността по подразбиране е 400 херца.
 • Дължина на звука за начало на реда: Можете да въведете или изберете стойност между 20 и 2000. Стойността по подразбиране е 50 милисекунди.
 • Изпробвай звука за начало на реда: Натиснете този бутон, за да изпробвате конфигурирания звук за начало на реда.
 • Височина на звука за край на реда: Можете да въведете или изберете стойност между 20 и 20000. Стойността по подразбиране е 1000 херца.
 • Дължина на звука за край на реда: Можете да въведете или изберете стойност между 20 и 2000. Стойността по подразбиране е 50 милисекунди.
 • Изпробвай звука за край на реда: Натиснете този бутон, за да изпробвате конфигурирания звук за край на реда.

Команди

Можете да промените жестовете към следните команди от менюто на NVDA -> подменю Настройки -> диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане":

 • NVDA+Control+Shift+L: Когато е възможно, докладва дължината на текущия ред (категория "Каретка").
 • Не е зададено: Показва диалоговия прозорец за настройки на "Локатор на курсора" (категория "Настройки").

Промени във версия 3.0

 • Добавката е съвместима с NVDA 2023.1.

Промени във версия 2.0

 • Добавена е възможност за повтаряне на известията при достигане на края и началото на реда.
 • Добавена е поддръжка за документи на Office и Notepad в Windows 11.

Промени във версия 1.0

 • Първо издание