Помощник при отстраняване на грешки (Debug Helper)

Целта на тази добавка е да улесни отстраняването на грешки в NVDA. Ще се добавят нови функции въз основа на потребителски предложения. Всички писма или доклади в GitHub с обратна връзка или идеи за функции са добре дошли.

Клавишни команди

 • NVDA+Shift+F1: Вмъква маркировъчен ред в протокола на NVDA.

Описание и начин на употреба

Когато натиснете командния клавиш, добавката вмъква ред като следния в протокола на NVDA (на ниво "информация"):

-- Mark 1 --

Също така ще съобщи: "Протоколиран е маркер 1!"

Ако задействате командата отново, ще получите:

-- Mark 2 --

И ще бъде съобщено: "Протоколиран е маркер 2!".

Да кажем например, че сте били на път да изпълните поредица от задачи, за които знаете, че генерират голяма поредица от грешки в протокола на NVDA. Искате да публикувате съответните части от вашия протокол в пощенски списък или в страницата на NVDA в GitHub. Но не искате да тършувате в целия протокол, за да намерите съответното съдържание. Така че използвате тази добавка, за да поставите маркер 1, точно преди да направите това, което причинява първата грешка. Ако знаете, че нещо друго ще генерира допълнителни грешки или друг вид, вие поставяте друг маркер, за да отделите тази грешка от предишната, или така можете да кажете "това е, което правех на маркер 3, където са възникнали някакви грешки". Друг пример: докато използвате някое приложение, се случва нещо, което причинява грешка (може би чувате звука за грешка в Windows). Искате да се върнете назад и да намерите тази грешка по-късно, но не искате да спрете да работите и запишете протокола в момента. Така че отново използвате тази добавка, за да вмъкнете маркер във вашия протокол. Този път маркерът ще се появи след грешките във вашия протокол, вместо преди. Но и в двата случая маркировките ще ви помогнат да стесните обхвата на важните участъци от вашия протокол.

Посочените по-горе редове за маркиране могат лесно да се търсят с командата за намиране в текстови редактори като Notepad или Notepad++. Освен това по подразбиране има празен ред над всеки маркер. Има опция за добавяне на празни редове и след маркера. Празните редове могат да бъдат полезни, ако използвате прозореца за преглед на протокола на NVDA или друг текстов редактор и искате да използвате клавишите със стрелки за бързо четене нагоре / надолу през дневника, за да намерите конкретна маркировка. Лесно е да хванете думата "празен" в огромно количество текст, който се изговаря, докато бързо се придвижвате в протокола. Ако натискате стрелката много бързо, може да се нуждаете от повече от един празен ред, което можете да нагласите в настройките.

Забележка: Броячът на маркерите ще се запази при презареждане на добавките (NVDA+Control+F3), но ще се нулира, ако рестартирате NVDA.

Настройки

В прозореца с настройките на NVDA ще намерите категория "Помощник при отстраняване на грешки". В диалоговия прозорец за настройки можете да промените броя празни редове, вмъквани преди и след всеки ред с маркер. По подразбиране е един ред преди и нула след, но можете да използвате от нула до 10 реда за всеки от тях. В прозореца "Жестове на въвеждане" на NVDA можете да промените клавишната комбинация NVDA+Shift+F1 за командата на такава по ваш избор.

Списък на промените

 • Версия 1.0.2 (2019-08-28)

  • Превод и почистване на кода.
 • Версия 1.0.1 (2019-08-26)

  • Малко обновление с цел вероятно поправяне на проблем с инсталирането на определени версии на Windows.
 • Версия 1.0 (2019-08-22)

  • Първо издание. Включени са следните възможности:

   • Възможност за генериране на номерирани маркировачни редове в протокола (на ниво "информация").
   • Възможност за вмъкване на от 0 до 10 празни реда преди и след маркера.
   • Интеграция на панела с настройките в прозореца с настройките на NVDA.