dropbox

Тази добавка ви предоставя бърз клавиш за достъп до състоянието на Dropbox и отваряне на контекстното меню на иконата на Dropbox в системния жлеб при натискане съответно еднократно или двукратно. Също така се подобрява достъпността на списъците с елементи на DropBox.

 • Бърз клавиш: NVDA+Alt+D

Промени във версия 4.6

 • Съвместимост с NVDA 2021.1

Промени във версия 4.4

 • Съвместимост с Python 3
 • Използване на шаблона от последната добавка
 • Промяна в хранилището, с цел компилиране с Appveyor
 • В документацията са поправени грешните и са премахнати неизползваните команди
 • Обновено е описанието в документацията, което все още споменаваше съобщаването на версията

Промени във версия 4.0

 • Помощ за добавката е достъпна от мениджъра на добавките.
 • Клавишната комбинация за проверка на състоянието на Dropbox беше променена на Alt+NVDA+D с цел избягване на конфликт с функцията за понижаване на силата на звука.

Промени във версия 3.1

 • Използва се друг начин за достигане до бутона cancel и страниците. Вече не трябва да се фокусираме върху тях преди да използваме бързи клавиши.
 • При промяна на активната страница фокусът се премества в страницата, така че при натискане на tab първият елемент на страницата бива активиран, вместо да остава на предишно използваната страница, дори и вече да не е активна.
 • В диалога Настройки вече е възможно да натиснете control+page up/down, за да превключвате между страниците. Бързите клавиши Control+tab и control+shift+tab все още работят.
 • Всички локализирани manifest файлове вече трябва да са наред.
 • Незначителни промени.

Промени във версия 3.0

 • Незначителна корекция в главния manifest файл (авторите се показват правилно).
 • Подобрено разпознаване на контекстното меню при трикратно натискане на Shift+NVDA+D.
 • Бутонът escape вече работи (само ако използвате Dropbox на един и същи език с NVDA).
 • Много поправки по изходния код.
 • Добавена/обновена документация за всички скриптове.
 • Нови езици: арабски, бразилски португалски, чешки, холандски, финландски, галисийски, немски, унгарски, японски, непалски, полски, руски, испански, словашки, тамилски, турски.

Промени във версия 2.0

 • Нови езици: италиански
 • Натискането на бързия клавиш три или повече пъти, докато вече сте в контекстното меню, вече не предизвиква проблеми.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание