eMule

 • Автори: Noelia, Chris, Alberto.

Тази добавка допринася за подобряване на достъпността на eMule с NVDA. Също така предоставя някои допълнителни клавишни команди за придвижване между различни прозорци и дава полезна информация за eMule.

Базирана е на добавката eMuleNVDASupport, разработена от същия автор. Препоръчваме ви да премахнете старата добавка и да използвате тази, тъй като и двете предоставят сходни клавишни команди и възможности.

Тествана е на eMule 0.50a.

Клавишни команди:

 • control+shift+h: Премества фокуса и мишката до главната лента с менюта.
 • control+shift+t: Прочита текущия прозорец.
 • control+shift+n: Премества фокуса до полето Име на прозореца за търсене.
 • control+shift+p: Премества фокуса и мишката до списъка с параметри на търсенето или полето за писане на всяка опция в прозореца за търсене.
 • control+shift+b: Премества фокуса в списъка в текущия прозорец. Може да се използва например в прозореца за търсене, изтеглянията в прозореца за прехвърляния, и т.н.
 • control+shift+o: Премества фокуса в нередактируемите текстови полета в текущия прозорец. Например - получените в IRC съобщения , наличните сървъри, и т.н.
 • Control+NVDA+F: Отваря диалог за търсене, ако каретката се намира в поле за писане само за четене.
 • control+shift+l: Премества фокуса и мишката до заглавията на колоните в текущия списък.
 • control+shift+q: Прочита първия обект в лентата на състоянието; предоставя информация за скорошната активност.
 • control+shift+w: Прочита втория обект в лентата на състоянието; съдържа информация за файлове и потребители на текущия сървър.
 • control+shift+e: Прочита третия обект в лентата на състоянието; полезна, ако искате да разберете скоростта на качване/сваляне.
 • control+shift+r: Прочита четвъртия обект в лентата на състоянието; докладва при свързване към eD2K и Kad мрежи.

Управление на колоните.

Когато сте в списък, можете да премествате каретката между редовете и колоните като използвате alt+control+ стрелките. В тази добавка са налични и следните клавишни команди:

 • nvda+control+1-0: Прочита първите 10 колони.
 • nvda+shift+1-0: Прочита колоните с поредност от 11 до 20.
 • nvda+shift+C: Копира съдържанието на последно прочетената колона в клипборда.

Промени във версия 7.0

 • Добавката е съвместима с NVDA 2023.1.

Промени във версия 6.0

 • Изисква се NVDA 2022.1 или по-нова версия.

Промени във версия 5.0

 • Съвместима с NVDA 2021.1.

Промени във версия 4.0

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Промени във версия 3.0

 • За търсене на текст в нередактируемите текстови полета, може да се използва диалоговият прозорец за търсене, извикван с NVDA+Control+F.

Промени във версия 2.0

 • Помощта за добавката е достъпна от мениджъра на добавките.

Промени във версия 1.2

 • При придвижване в съобщенията в IRC маркираният текст вече се съобщава правилно.
 • Клавишната комбинация за преместване на фокуса в списъка с резултатите от търсенето бе подобрена, с цел с нея да може да се премества фокусът до всеки един списък, наличен в текущия прозорец.
 • Командата за фокусиране на IRC съобщенията бе подобрена, с цел с нея да се премества фокусът във всяко едно нередактируемо текстово поле, правейки възможно преглеждането на информацията за свързването в прозореца със сървърите.
 • При преместването на мишката и фокуса до лентата с инструментите в някои случаи това беше съобщавано два пъти. Това бе поправено.

Промени във версия 1.1

 • Отстранен е проблем с елемента eMule от подменю Помощ от менюто на NVDA, когато името на домашната папка на потребителя съдържа букви, различни от латиница.
 • Клавишите за управление на добавката вече могат да бъдат преназначавани с използване на диалога Жестове на въвеждане на NVDA.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.