Улеснена навигация в таблиците (Easy Table Navigator)

Тази добавка дава възможност за навигация между клетките в таблици чрез стрелките, добавяйки слой за команди.

Текущо поддържаните таблици са:

  • В режим на преглед (Internet Explorer, Firefox и т.н.).
  • В Microsoft Word.

Команди

  • Включва/изключва слоя за команди за навигация в таблиците (неприсвоена).

Промени във версия 2.0

  • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.
  • Разни съобщения на тази добавка вече могат да се превеждат.

Промени във версия 1.2

  • Вътрешни промени с цел поддържане на бъдещи издания на NVDA.

Промени във версия 1.1

  • Поправен е проблем, при който може да бъдат изведени звукови сигнали за грешки при извършване на правописна проверка на съобщение в Outlook.

Промени във версия 1.0

  • Първоначално издание.