Улеснена навигация в таблиците (Easy Table Navigator)

Тази добавка добавя слоеви команди за използване на опростени клавишни команди за навигиране в клетките на таблица. Когато слоевите команди са задействани, можете да извършвате следните действия:

 • Придвижване до предишната или следващата клетка хоризонтално или вертикално с помощта на клавишите със стрелките
 • Придвижване до първата или последната клетка на реда или колоната, чрез използване на клавишните команди Control+Клавишите със стрелките или Home, End, Page Up и Page Down
 • Прочитане на целия ред или колона, без преместване на системната каретка, чрез използване на Windows+Стрелка наляво / Windows+Стрелка нагоре
 • Прочитане на реда или колоната, започвайки от текущата клетка, чрез използване на Windows+Стрелка надясно / Windows+Стрелка надолу

Текущо поддържаните таблици са:

 • В режим на преглед (Internet Explorer, Firefox и т.н.).
 • В Microsoft Word.

Команди

 • Включва/изключва слоя за команди за навигация в таблиците (неприсвоена).

Промени във версия 2.4

За това издание отправяме огромни благодарности към Cyrille Bougot за труда му.

 • Поправена е навигацията в таблици в MS Word
 • Въведени са нови команди след промените в NVDA 2022.2 и 2022.4

  • Home/End/Page Up/Page Down за преминаване към началото/края на ред/колона
  • Control+Стрелка наляво/надясно/нагоре/надолу за преминаване към началото/края на ред/колона (алтернативна команда за бърз достъп за същия резултат)
  • NVDA+Стрелка наляво/нагоре за четене на целия ред/колона, започвайки от първата клетка, без преместване на курсора от текущата му позиция
  • NVDA+Стрелка надясно/надолу за прочитане на всичко в реда/колоната (т.е. прочитане на клетките на текущия ред/колона, започвайки от текущата клетка и премествайки позицията на курсора по време на четенето, до последната клетка на реда/колоната.
 • Преназначени са някои клавишни команди, за да се избегнат конфликти:

  • NVDA+Стрелка нагоре/Стрелка наляво става Windows+Стрелка нагоре/Стрелка наляво (за четене на всичко в колоната/реда)
  • NVDA+Стрелка надолу/Стрелка надясно става Windows+Стрелка надолу/Стрелка надясно (прочитане на всичко в колонтаа/реда)
 • Съвместимост с NVDA 2023.1

Промени във версия 2.3

 • Вече е възможно от всякъде да се изключи слоя за навигация в таблици
 • Съвместимост с NVDA 2022.1
 • Поправена е грешка при презареждане на добавката

Промени във версия 2.2.1

 • Поправена е грешка в някои видове документи, включително такива на Word и Outlook

Промени във версия 2.2

 • Актуализиран е стила на документацията от шаблона за добавки
 • Първа преведена версия

Промени във версия 2.1.1

 • Нов автор в manifest файла и документацията

Промени във версия 2.1

 • Съвместимост с NVDA 2021.1

Промени във версия 2.0

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.
 • Разни съобщения на тази добавка вече могат да се превеждат.

Промени във версия 1.2

 • Вътрешни промени с цел поддържане на бъдещи издания на NVDA.

Промени във версия 1.1

 • Поправен е проблем, при който може да бъдат изведени звукови сигнали за грешки при извършване на правописна проверка на съобщение в Outlook.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.