Емотикони

 • Автори: Chris Leo, Noelia Ruiz Martínez, Mesar Hameed, Francisco Javier Estrada Martínez

При използването на тази добавка всеки изговарян текст, съдържащ знак за емотикон, ще бъде заместван от неговото по-дружелюбно звучащо описание.

Например: ":)" ще бъде изговаряно като "усмихване". Освен това, NVDA ще разпознава значението на всяка емоджи.

Можете да се възползвате от следните възможности:

Вмъкване на емотикон

Понякога дадено изображение струва колкото хиляда думи. Използвайте новите емоджи, за да освежите своите мигновени съобщения и да кажете на своите приятели как се чувствате.

Когато не сте сигурни за нужните знаци за конкретна "усмивка", тази добавка ви позволява да я изберете от списък и да я вмъкнете в текста (напр. в чат).

Натиснете NVDA+I, или от менюто Инструменти -> Емотикони -> Вмъкни емотикон, за да изведете диалогов прозорец с наличните емотикони и емоджи.

Този диалог ви позволява да изберете емотикон и да прегледате емотиконите, които ви интересуват:

 • Поле за писане ви позволява да филтрирате търсенето на желания емотикон сред наличните емотикони.
 • Чрез набор от радио бутони можете да изберете да видите само категорията с емоджи (Alt+Е) или само категорията със стандартните емотикони (Alt+С), или всички налични емотикони (Alt+В).
 • В списъка с емотикони (Alt+П) се показват три колони съответно: името на емотикона, типа на емотикона (стандартен емотикон или емоджи), съответният знак.

Когато натиснете OK, знаците за избрания емотикон ще бъдат копирани във вашия клипборд, готови за поставяне.

Вмъкване на символ

Този диалогов прозорец ви позволява да изберете един от символите, налични в диалоговия прозорец "Пунктуация/Произнасяне на символите" на NVDA. Можете да използвате текстовото поле за филтриране или клавишите със стрелките, за да изберете елемент от списъка със символи.

Ако искате да копирате няколко символа наведнъж, използвайте бутона "Добави", за да ги добавите към текстовото полето "Символи за копиране".

След това натиснете OK и избраното емоджи или символ, или символите, съдържащи се в споменатото текстово поле, ще бъдат копирани в клипборда ви, готови за поставяне.

Задаване на жестове за символи

От менюто на NVDA, подменюто Настройки, диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане", категорията "Вмъкване на символи", можете да конфигурирате NVDA да въвежда символи чрез зададени за целта жестове.

Можете да използвате текстовото поле, за да намалите броя на представените символи, така че тази категория да може да се разшири по-бързо.

Речник за емотиконите

Добавката за емотикони позволява да имате различни гласови речници, използвайки конфигурационни профили.

Това означава, че можете да създавате или редактирате конкретен гласов речник за всеки от вашите потребителски профили.

От менюто на NVDA, Настройки -> Речници -> Речник на емотиконите, можете да отворите прозорец, в който да добавяте нови или да редактирате вече наличните емотикони.

Запазвайки персонализациите ви, новите настройки за четене на емотикони ще се отнасят само за профила, който редактирате понастоящем.

Например, може да желаете NVDA да изговаря потребителски емотикони само в програмата XxChat, но не и в други чат програми: можете да направите това, като създадете потребителски профил за приложението XxChat и му присвоите гласов речник от менюто Речници -> Речник на емотиконите. Вижте по-долу настройката за активиране по отношение на конфигурационните профили.

Можете също така да експортирате всеки персонализиран гласов речник, като натискате бутона "Запиши и експортирай речника": по този начин гласовите речници ще бъдат запазени във вашата папка с настройки, в поддиректорията speechDicts/emoticons.

Точното име и местоположението на речниковия файл ще се основават на редактирания конфигурационен профил, който ще се показва в заглавието на диалоговия прозорец на речника за емотикони.

Настройки за емотиконите

От меню Настройки -> Опции -> Емотикони се отваря диалогов прозорец за конфигуриране задействането на вашите гласови речници за всеки профил.

В категорията "Емотикони" в настройките на NVDA можете да изберете дали гласовият речник да се активира автоматично, когато NVDA превключва към профила, който редактирате понастоящем. По подразбиране това е изключено при обичайните настройки на NVDA и във всичките ви нови профили.

Освен това е възможно да се укаже дали да се изговарят емоджитата включени в добавката. Това би могло да бъде полезно за да се запази изговарянето на символите, ако изговарянето на емоджи е включено в настройките на NVDA.

Ако искате да поддържате конфигурационните папки "чисти", в този диалогов прозорец можете също да изберете дали речниците, които не се използват (свързани са с несъществуващи профили), да бъдат премахнати при презареждане на добавката.

Клавишни комбинации:

Това са клавишните команди, налични по подразбиране. Можете да редактирате тези или да добавите нови клавишни команди за отваряне на панела с настройките за емотиконите или диалога с речника за емотикони:

 • NVDA+E: Прочитане на емотиконите: включено/изключено. Превключва изговарянето на текста както е написан или като емотикони с техните дружелюбни описания.
 • NVDA+I: Извежда диалог за избор на емотикон за копиране.
 • Неприсвоено: Извежда диалогов прозорец за избор на символ от списъка на NVDA, който искате да копирате.
 • Не е назначено: Отваря съобщение за преглед, показващо символа, на който е позициониран курсора за преглед, така че цялото описание да може да бъде прегледано в режим на разглеждане.
 • Не е назначено: Отваря съобщение за преглед, показващо символа, където е позиционирана каретката, така че цялото описание да може да бъде прегледано в режим на разглеждане.

Забележка: В Windows 10 и по-нови версии е възможно да използвате и вградения панел за вмъкване на емоджи.

Промени във версия 22.0.0

 • Изисква NVDA 2023.2 или по-нова.

Промени във версия 17.0

 • Добавена е възможност за задаване на жестове за вмъкване на символи.
 • Добавена е възможност за копиране на няколко символи едновременно.

Промени във версия 16.0

 • Добавката е съвместима с NVDA 2023.1.

Промени във версия 15.0

 • Изисква се NVDA 2022.1 или по-нова версия.
 • Добавката не може да се изпълнява в защитен режим.

Промени във версия 14.0

 • Съвместимост с NVDA 2021.1.

Промени във версия 13.0

 • Отстранени грешки в диалоговия прозорец "Вмъкване на емотикон".
 • Добавен е диалогов прозорец за вмъкване на символ, наличен в "Пунктуация/Произнасяне на символите" на NVDA.

Промени във версия 12.0

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Промени във версия 11.0

 • Когато добавката се обнови, речниците, запазени в предишната версия на добавката, ще бъдат автоматично копирани в новата версия, освен ако не предпочитате да внесете речници, запазени в главната папка с речници на NVDA.
 • Когато се показва символа, върху който са позиционирани каретката или курсора за преглед, думите Символ и Заместител се използват за разграничаване между самия символ и неговото описание в режим на разглеждане. Това е полезно за потребители боравещи само с реч.

Промени във версия 10.0

 • Добавени са команди за показване на символа, върху който са позиционирани курсора за преглед или каретката. Жестове за тези команди могат да се зададат в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане", в категорията "Преглед на текста".

Промени във версия 9.0

 • Добавена е възможността да се избере дали да се изговарят емоджитата от добавката.
 • Вече се използва подходящо кодиране за имената на речниците, което поправя грешки ако те съдържат определени символи.
 • Вече правилно се използва преведеното резюме на добавката за заглавието, представено в "Помощ за добавката", достъпно от мениджъра за добавки.
 • Добавена бе бележка, в която се споменава панелът за емоджи на Windows 10.

Промени във версия 8.0

 • Съвместимост с NVDA 2018.3 и бъдещи версии (изисква се).

Промени във версия 7.0

 • Диалоговият прозорец "Настройки за задействането" бе преместен в панел в настройките на NVDA, така че текущият профил ще се покаже в заглавието на диалоговия прозорец за настройки на NVDA.
 • Менюто "Управление на емотиконите" е премахнато: сега "Вмъкни емотикон" ще бъде намерено в менюто "Инструменти", а "Персонализирай емотиконите" ще се показва в менюто "Речници" като "Речник на емотиконите".
 • Изисква NVDA 2018.2 или по-нова.
 • Ако е необходимо, можете да изтеглите последната версия, съвместима с NVDA 2017.3.

Промени във версия 6.0

 • Добавена е поддръжка за конфигурационни профили.
 • В NVDA 2017.4 или по-нова конфигурационните настройки и потребителските речници автоматично ще се променят според избраните профили. В 2017.3 или по-стари можете да приложите промените, като презаредите добавките (като натиснете Control+NVDA+F3).
 • Ако изберете да внесете настройки при обновяване на добавката, несъвместимите файлове (emoticons.ini и emoticons.dic) ще бъдат премахнати или пригодени към тази версия.

Промени във версия 5.0

 • Добавена е поддръжка за емоджита.
 • Подобрения за диалоговия прозорец за вмъкване на емотикон с поле за филтриране и група от радио бутони за избор кои групи от емотикони да се показват.
 • Използване на guiHelper за диалоговите прозорци с настройките за активиране и този за вмъкване на емотикон: изисква NVDA 2016.4 или по-нови версии

Промени във версия 4.0

 • Ако прозорецът за вмъкване на емотикон бъде отворен при наличието на друг отворен прозорец с настройки, NVDA ще изведе съответното съобщение за грешка.

Промени във версия 3.0

 • В прозореца за Персонализиране на емотиконите вече е възможно да се укаже че даден шаблон трябва да съвпада само с цели думи, в съгласие с речниците за реч в NVDA 2014.4.

Промени във версия 2.0

 • Помощта за добавката е достъпна от мениджъра на добавките.

Промени във версия 1.1

 • Премахнат е дублиращ се емотикон.
 • Добавени са няколко усмивки.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.