Разширени анотации (Enhanced Annotations)

  • Автори: George Kerscher, Noelia Ruiz Martínez

В консорциума DAISY са разработени най-добри практики за издатели и автори за предоставяне на разширени (дълги) описания.

Най-добрите практики използват елемента HTML details, който следва изображението, или връзка към друг файл, който съдържа разширеното описание.

И в двата варианта потребителят ще трябва да премине към подробностите или към връзката и да я задейства.

Наличието на клавишна команда за преместване на фокуса върху подробностите или връзката е идеално.

Нашите най-добри практики препоръчват подробностите или връзката да следват непосредствено изображението и ако връзката бъде последвана, трябва да се предостави обратна връзка към точното местоположение. Това гарантира, че потребителят няма да се изгуби.

Въпреки това е вероятно авторите в тази област да поставят разширеното (дълго) описание почти навсякъде. В тези случаи потребителят би искал да се върне към изображението и оттук необходимостта от начин за връщане към оригиналното изображение.

Тази добавка предоставя и двете функции в подкрепа на този доклад, публикуван в хранилището на NVDA.

Команди

  • NVDA+Alt+D: Премества курсора към елемента, идентифициран с aria-details.
  • NVDA+Alt+Shift+D: Премества курсора към оригиналния елемент, например изображение с допълнителни подробности като дълго описание. При неколкократно натискане на NVDA+Alt+D за преминаване към свързани анотации, ще бъде възможно да се върнете към всеки източник.

Гореизброените команди могат да се променят от менюто на NVDA -> подменюто "Настройки" -> диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" -> категорията "Режим на разглеждане".

Промени във версия 2.0

  • Добавена е възможност за придвижване назад през множество източници на анотации.
  • Изисква NVDA 2023.1 или по-нова версия.