Разширени Сензорни Жестове (Enhanced Touch Gestures)

 • Автор: Joseph Lee
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2022.4 и по-нови версии

Тази добавка предлага допълнителни сензорни жестове за NVDA. Също така предоставя и пакет от жестове за улеснена навигация в режим на разглеждане.

Забележка: Тази добавка изисква NVDA 2022.3 или по-нова, работеща на компютър със сензорен екран с Windows 10 или 11.

Команди

Налични навсякъде

 • Двукратно почукване с 4 пръста: Превключване на режима за помощ при въвеждане.
 • Перване с четири пръста надясно: превключване на сензорната клавиатура (обикновено я задейства).
 • Перване с четири пръста наляво: превключване на режима за гласово въвеждане (Windows+H). Изисква Windows 10 версия 1709 или по-нова.

Обектен режим

 • Перване надолу с 3 пръста: Прочитане на текущия прозорец.
 • Перване наляво с 3 пръста: Докладване на фокусирания обект.
 • Перване надясно с 3 пръста: Докладване на текущия навигационен обект.
 • Перване нагоре с 4 пръста: Докладване на заглавието на текущия прозорец.
 • Перване надолу с 4 пръста: Докладване на текста от лентата на състоянието.

Сензорен режим за уеб

Този сензорен режим, наличен при режим на разглеждане, ви позволява да навигирате в документа по избран тип елемент. За да превключите към сензорния режим за уеб, от документи с режим на разглеждане, изпълнете почукване с 3 пръста. В този режим, перването нагоре или надолу с един пръст превключва между типовете елементи по които може да се навигира, докато перването надясно или наляво с един пръст придвижва съответно до следващия или предишния избран тип елемент. Когато фокуса е извън документ с режим на разглеждане, се преминава към сензорния обектен режим.

Сензорен режим за пръстена от настройки

Може да използвате този режим за бърза промяна на настройките на синтезатора, като например избиране на глас и промяна на силата на звука. В този режим използвайте жестове с перване наляво или надясно с два пръста за придвижване между настройките за синтезатора и перване с два пръста нагоре или надолу за промяна на стойностите. Тези жестове са алтернатива на клавиатурните команди от пръстена с настройките за синтезатора.

Версия 23.02

 • Изисква се NVDA 2022.4 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 21H2 (ноември 2021 г. актуализация/компилация 19044) или по-нова версия.

Версия 23.01

 • Изисква се NVDA 2022.3 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 или по-нова версия, тъй като Windows 8.1 вече не се поддържа от Microsoft от януари 2023 г.
 • Възможно е да назначите команди за превключване на сензорната клавиатура и гласовото въвеждане от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" в категорията "Подобрени сензорни жестове".
 • Премахнато е заобиколното решение за състоянието "само за четене" за клавишите на сензорната клавиатура, тъй като проблемът е отстранен в Windows 10.

Версия 22.03

 • Изисква се NVDA 2021.3 или по-нова версия.
 • При опит за инсталиране на добавката под Windows 7, 8 и 8.1 ще се покаже предупредително съобщение.

Версия 21.10

 • Поради промени в NVDA, които засягат тази добавка, се изисква NVDA 2021.2 или по-нова версия.

Версия 21.08

 • Първоначална поддръжка за Windows 11.

Версия 21.01

 • Изисква се NVDA 2020.3 или по-нова версия.
 • Под Windows 10 версия 1709 и по-нови, с перване наляво с четири пръста ще превключите режима за гласово въвеждане (Windows+H).
 • Премахната е от добавката специалната команда за превключване на поддръжката на сензорно взаимодействие.
 • Тъй като поддръжката за сензорно взаимодействие може да се превключва от панела за сензорно взаимодействие в настройките, специалният панел в настройките за "Разширени сензорни жестове" е премахнат.

Версия 20.09

 • Премахната е възможността да се позволи на NVDA да изключи взаимодействието с докосване за период до десет секунди (препредаване на сензорни команди).
 • Премахната е функцията за бибипкане за оповестяване на координатите.

Версия 20.07

 • Добавена е клавишна команда за превключване на сензорното взаимодействие или включване/изключване на препредаването на сензорни команди (Control+Alt+NVDA+T).
 • Тъй като NVDA 2020.1 и по-новите версии включват сензорна команда за изпълнение на щракване с десния бутон на мишката (докосване и задържане с един пръст), командата е премахната от тази добавка. Като резултат от това се изисква NVDA 2020.1 или по-нова версия.
 • Възможността да се позволи на NVDA да изключи взаимодействието с докосване за период до десет секунди (препредаване на сензорни команди) е оттеглено. В бъдеще тази команда вместо това ще превключва сензорното взаимодействие.
 • В тестовите версии на NVDA, поради промените във функцията за сензорно взаимодействие, функцията за препредаване на сензорни команди и панела с настройки за "Разширени сензорни жестове" ще бъдат деактивирани. Командата, използвана за активиране на препредаването на сензорни команди, вместо това ще превключва сензорното взаимодействие.
 • Функцията за докладване със звуков сигнал на координатите е оттеглена и ще бъде премахната в бъдеща версия на добавката.
 • Звукът за докладване на координатите няма да се възпроизвежда, докато използвате сензорната клавиатура.
 • NVDA вече няма да изглежда сякаш не прави нищо или да възпроизвежда сигнали за грешки, докато се изследват чрез докосване новите средства за въвеждане като например панела за емоджи.
 • NVDA ще представи съобщение за грешка, ако сензорната клавиатура не може да бъде извикана (перване надясно с четири пръста).

Версия 20.06

 • Оправени са много проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.

Версия 20.04

 • Жестът за щракване с десния бутон на мишката (почукване и задържане с един пръст) е включен в NVDA 2020.1.

Версия 20.01

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.
 • Командата за превключване на поддръжката за сензорно управление (включително препредаването на сензорните команди) вече няма да функционира, ако поддръжката за сензорно управление е изключена нацяло.

Версия 19.11

 • Добавени са помощни съобщения за въвеждане за допълнителните сензорни команди.

Версия 19.09

 • Сензорната поддръжка вече може да бъде забранена отвсякъде, а не само от профили, различни от нормалния профил.

Версия 19.07

 • Вътрешни промени с цел поддържане на бъдещи издания на NVDA.

Версия 18.12

 • Вътрешни промени с цел поддържане на бъдещи издания на NVDA.

Версия 18.08

 • Съвместимост с NVDA 2018.3 и бъдещи версии.

Версия 18.06

 • Настройките на добавката вече се намират в новия обединен прозорец с категориите от настройки на NVDA в категория "Разширени Сензорни Жестове". В резултат на това се изисква NVDA 2018.2.
 • Отстранени са проблеми по съвместимостта с wxPython 4.

Версия 18.04

 • Оправен е проблем, при който категорията за сензорно взаимодействие в панела за настройки на NVDA може да предизвика грешки поради промени, направени от тази добавка.

Версия 18.03

 • Изисква се NVDA 2018.1.
 • Тъй като настройката за въвеждане с едно докосване е налична в NVDA 2018.1, същата настройка е премахната от добавката.

Версия 17.12

 • Изисква NVDA 2017.4. По-конкретно, тази добавка вече може да обработва превключвателите за конфигурационните профили.
 • Тъй като NVDA 2017.4 включва съобщения за ориентацията на екрана, тази функция вече не е част от тази добавка.
 • Добавено е скрито поле за отметка в диалоговия прозорец "Сензорно взаимодействие", с цел пълно забраняване на сензорната поддръжка (налично, ако е активен профил, различен от този по подразбиране ("Обичайни настройки")).
 • Ако използвате NVDA 2018.1 или по-нова, диалоговият прозорец "Сензорно взаимодействие" ще се показва два пъти в менюто "Настройки"в менюто на NVDA. Вторият елемент е за диалоговия прозорец, който е свързан с добавката.
 • В диалоговия прозорец "Сензорно взаимодействие" за добавката, опцията "Въвеждане чрез докосване" вече не се показва, ако се използва NVDA 2018.1 или по-нова.

Версия 17.10

 • Поради политиката за поддръжка на Microsoft, Windows 8 (оригинално издание) вече не се поддържа.
 • NVDA вече няма да съобщава ориентацията на екрана два пъти при използване на тестовите версии на NVDA 2017.4.

Версия 17.07.1

 • В диалоговия прозорец за сензорно взаимодействие е добавена опция за ръчно включване и изключване на препредаването на сензорните жестове, без използването на таймер.
 • При изключен ръчен режим на препредаване на жестовете, ако препредаването на жестовете е включено преди изтичането на времето за препредаване, сензорното взаимодействие ще бъде задействано.

Версия 17.07

 • Добавен е нов диалогов прозорец с име "Сензорно взаимодействие" в менюто за настройки на NVDA, за конфигуриране на това как NVDA работи със сензорни екрани.
 • След инсталирането на тази версия, при въвеждане от сензорната клавиатура, трябва да се докосва два пъти, за да се задейства даденият клавиш. Можете да превключите обратно към стария начин на въвеждане, като включите опцията за въвеждане с едно докосване от прозореца за настройки "Сензорно взаимодействие".
 • Добавена е команда (неназначена), позволяваща на NVDA да пренебрегва сензорните жестове за период до 10 секунди.
 • Добавена е опция в диалоговия прозорец за сензорно взаимодействие, която да позволи на NVDA временно да спре да прихваща сензорните жестове за период от 3 до 10 секунди, за да може те да се изпълняват директно (все едно NVDA не се изпълнява в дадения момент). Настройката по подразбиране е 5 секунди.
 • Добавени са съобщения към режима за протоколиране за отстраняване на грешки при изпълняването на жеста за дясно щракване с мишката (докосване и задържане) с цел записването им в протокола на NVDA (изисква се NVDA 2017.1 или по-нова).
 • Поради промени в начина, по който се възпроизвеждат екранните координати, се изисква NVDA 2017.1 или по-нова.

Версия 17.03

 • Поправен е проблем, при който сигналът за указване на координатите не бива възпроизвеждан или вместо него се възпроизвежда сигнал за грешка, при използване на NVDA 2017.1 или по-нова.

Версия 16.12

 • Сензорният режим за уеб работи в Microsoft Edge, Microsoft Word и на други места, където се използва режимът на разглеждане.
 • Добавени са списъците и маркерите към списъка от поддържани елементи за сензорния режим за уеб.

Версия 16.06

 • Първа стабилна версия.