Проследяване на събития (Event Tracker)

Проследяване на събития

 • Автор: Joseph Lee, Thiago Seus
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2022.4 и по-нови версии

Тази добавка извежда информация за обекти, за които са били задействани събития. Свойствата, записани в режим на протоколиране за отстраняване на грешки, включват тип обект, име, роля, събитие, модул на приложението и специфична информация за ППИ за достъпност, като accName за обект IAccessible и Automation Id за обекти на UIA.

Забележки:

 • Тази добавка е предназначена за разработчици и опитни потребители, които трябва да проследяват събития, идващи от приложения и различни контроли.
 • За да се използва добавката, NVDA трябва да протоколира в режим за отстраняване на грешки (настройвано от Общи настройки -> Ниво на протоколиране или чрез рестартиране с протоколиране за отстраняване на грешки).
 • Възможно е добавките, заредени по-рано от "Проследяване на събития", да не предават събитието на други добавки, включително "Проследяване на събития". Ако това се случи, "Проследяване на събития" няма да може да протоколира събитията.
 • Обработват се събития от глобални плъгини, модули за приложения, прехващачи на дървовидни структури (tree interceptors) и обекти на NVDA, в този ред.

Събития и тяхната информация

Следните събития се проследяват и записват:

 • Манипулиране на фокуса: получаване на фокус, загуба на фокус, вход във фокус, преден план
 • Промени: име, стойност, състояние, описание, жив регион
 • Други събития: известие (alert)
 • Събития на UIA: controller for, drag drop иdrop target effects, element selected, item status, layout invalidated, notification, system alert, text change, tooltip open, window open

За всяко събитие ще се записва следната информация:

 • Име на събитието
 • Обект
 • Име на обекта
 • Роля на обекта
 • Стойност или състояние на обекта, в зависимост от събитията
 • Модул за приложение
 • За IAccessible обекти: acc име, ИД на дъщерен обект
 • За UIA обекти: Automation Id, class name, notification properties ако се записва информация за събитие за известяване, child count за събитие за невалидно оформление, свойства за item status, drag drop и drop target effect ако са дефинирани

Можете също да зададете жест за преглед на събитията в списък (меню на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане, категория "Проследяване на събития"). Списъкът записва до 100 последни обработени събития.

Ако намирате тази добавка за полезна, моля, дайте отзив за нея в магазина за добавки на NVDA.

Версия 24.1.0

 • Съвместимост с NVDA 2024.1.

Версия 23.02

 • Изисква се NVDA 2022.4 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 21H2 (актуализация от месец ноември 2021 г./компилация 19044) или по-нова версия.
 • Събитието от тип "известие" ("alert") (най-вече за IAccessible обекти) ще бъде проследявано.

Версия 23.01

 • Изисква се NVDA 2022.3 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 или по-нова версия, тъй като Windows 7, 8 и 8.1 вече не се поддържат от Microsoft от януари 2023 г.

Версия 22.12

 • Добавен диалогов прозорец за списък със събития (незададена команда) за извеждане на до 100 скорошни събития, записани от добавката (Thiago Seus).
 • Допълнителна информация за събития, като свойства на известия за UIA, се записват едновременно със събитията.

Версия 22.10

 • От съображения за сигурност се изисква NVDA 2022.2 или по-нова версия.
 • Проследяват се следните промени в свойствата на UIA: drag drop effect, drop target effect.
 • Текстът на свойството за статус на UIA елемент се протоколира.
 • NVDA вече няма да възпроизвежда тонове за грешка или да изглежда, че не прави нищо, ако даден обект не дефинира име на клас на прозорец.

Версия 22.06

 • От съображения за сигурност се изисква NVDA 2021.3 или по-нова версия.

Версия 21.10

 • Поради промени в NVDA, които засягат тази добавка, се изисква NVDA 2021.2 или по-нова версия.
 • Събитието UIA layout invalidated ще бъде проследявано.
 • Информацията за ролята и състоянието на обекта ще приличат на информацията за разработчици, налична в по -новите версии на NVDA.

Версия 21.07

 • Първо издание.