Разширена поддръжка за Winamp (extendedWinamp)

 • Автори: Hrvoje Katic и NVDA сътрудници
 • Изтегляне: версия 1.1

Този модул за Winamp разширява оригиналния модул за приложението, който е вграден в NVDA, като добавя някои допълнителни функции.

 • s Включва или изключва разбъркването на записите
 • r Включва или изключва повторението на записите
 • F5 Заглушава звука
 • F6 Задава силата на звука на 25%
 • F7 Задава силата на звука на 50%
 • F8 Задава силата на звука на 100%
 • Shift+стрелка наляво премества баланса наляво
 • Shift+стрелка надясно премества баланса надясно
 • Shift+стрелка нагоре центрира баланса
 • Control+Shift+t Изговаря общата дължина на записа
 • Control+Shift+e Изговаря изминалото време от началото
 • Control+Shift+r Изговаря оставащото време до края
 • Shift+r Преглед на края на записа "по подразбиране последните 6 секунди"
 • Control+r Задаване на време на преглед "в секунди", което да се използва от командата за преглед на края на записа
 • Shift+j Задава алтернативно време на прескачане "в секунди"
 • Control+стрелка надясно Алтернативно прескачане напред "по подразбиране 6 секунди"
 • Control+стрелка наляво Алтернативно прескачане назад "по подразбиране 6 секунди"

Промени във версия 1.1

 • Нови езици: арагонски, арабски, холандски, немски, фински, френски, галицийски, унгарски, италиански, японски, корейски, непалски, португалски (Бразилия), руски, словашки, словенски, испански, тамилски, турски.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание