Разширена поддръжка за Winamp (Extended Winamp)

 • Автори: Hrvoje Katic, Beqa Gozalishvili и екипа за добавки за NVDA
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2020.1 и по-нови

Тази добавка за Winamp разширява оригиналния модул за приложението, който е вграден в NVDA, като добавя някои допълнителни функции.

 • S: Включва или изключва разбъркването на записите
 • R: Включва или изключва повторението на записите
 • F5: Заглушава звука
 • F6: Задава силата на звука на 25%
 • F7: Задава силата на звука на 50%
 • F8: Задава силата на звука на 100%
 • Shift+Стрелка наляво: Премества баланса наляво
 • Shift+Стрелка надясно: Премества баланса надясно
 • Shift+Стрелка нагоре: Центрира баланса
 • Control+Shift+T: Изговаря общото времетраене на записа
 • Control+Shift+E: Изговаря изминалото време от началото
 • Control+Shift+R: Изговаря оставащото време до края
 • Shift+R: Преглед на края на записа (по подразбиране последните 6 секунди)
 • Control+R: Задаване на време за преглед (в секунди), което да се използва от командата за преглед на края на записа
 • Shift+J: Задава алтернативно време на прескачане (в секунди)
 • Control+Стрелка надясно: Алтернативно прескачане напред (по подразбиране е 6 секунди)
 • Control+Стрелка наляво: Алтернативно прескачане назад (по подразбиране е 6 секунди)

Промени във версия 2.0

 • Решени са много проблеми със стила на кодиране и потенциални грешки с Flake8.
 • Съвместимост с NVDA 2021.1.

Промени във версия 1.2

 • Добавката е обновена, за да работи с NVDA 2019.3 и по-нови версии.
 • Нови езици: Хърватски, Полски, Опростен китайски.

Промени във версия 1.1

 • Нови езици: арагонски, арабски, холандски, немски, фински, френски, галицийски, унгарски, италиански, японски, корейски, непалски, португалски (Бразилия), руски, словашки, словенски, испански, тамилски, турски.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание