Златен курсор (Golden Cursor)

 • Автори: Salah Atair, Joseph Lee
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии

Тази добавка ви позволява да местите курсора на мишката посредством клавиатурата и да запазвате позиции на мишката за конкретни приложения.

Клавишни комбинации

 • Control+NVDA+L: Преглед на запазените позиции на мишката за дадено приложение, ако има такива.
 • Shift+NVDA+l: Запазване на маркер или етикет за текущата позиция на мишката в приложението, което е фокусирано в момента.
 • Windows+NVDA+C: Промяна на режима за движение на мишката.
 • Windows+NVDA+R: Превключване на ограничаването на мишката.
 • Windows+NVDA+S: Превключване на докладването на позицията на мишката в пиксели.
 • Windows+NVDA+J: Преместване на мишката до определена позиция по хоризонтала и вертикала (x и y).
 • Windows+NVDA+P: Докладване на позицията на мишката.
 • Windows+NVDA+M: Включване или изключване на стрелките за мишката.
 • Windows+NVDA+клавишите със стрелките (или само стрелките, ако стрелките за мишка са включени): Преместване на мишката.

Забележка: Тези жестове могат да бъдат променяни от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" (в категорията "Златен Курсор") в менюто "Настройки" на NVDA.

Забележки

 • При споделяне на запаметени позиции (маркери) всяка от страните трябва да използва една и съща разделителна способност на дисплея.
 • С цел максимална съвместимост, трябва да увеличите прозорците като натиснете Windows+стрелка нагоре.
 • При споделяне на позиции съществуващите етикети за позиции трябва да бъдат променяни.
 • Форматите за позициониране на мишката във версии 1.x и 2.x са несъвместими.
 • За да изпълнявате функции, изискващи използването на клавишите със стрелки, първо изключете стрелките за мишката.
 • При изтриване на запаметени позиции, ако няма останали запаметени позиции, позициите за приложението ще бъдат изчистени.

Версия 4.0

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.
 • Диалоговият прозорец за настройки на "Златен курсор" е заменен от панела за настройки на "Златен курсор".

Версия 3.3

 • Вътрешни промени с цел поддържане на бъдещи издания на NVDA.

Версия 3.2

 • Добавката е съвместима с NVDA 2018.3 (wxPython 4).

Версия 3.0

 • Ако използвате NVDA 2018.2, настройките на добавката ще се намират в новия прозорец с категориите от настройки на NVDA, в категорията "Златен Курсор".

Версия 2.1

 • Отстранена е грешка с дешифрирането на уникод, възникваща при опит за изтриване на име на маркер.
 • Предотвратяване на отварянето на множество копия на различни диалогови прозорци на добавката.
 • Подобрен е изгледът на диалоговите прозорци за списъка с позиции на мишката и за преместване до позиции.

Версия 2.0

 • Изисква NVDA 2017.3 или по-нова.
 • Файловият формат за позициите е несъвместим с версии 1.x. Ако бъдат открити позиционни формати от типа 1.x, старите позиции ще бъдат пригодени към новия формат по време на инсталирането.
 • Добавен е нов диалогов прозорец за настройките на Златен Курсор в менюто "Настройки" на NVDA, с цел конфигуриране на режима за движение на мишката и за докладване позицията на мишката при нейното придвижване.
 • Разни съобщения на тази добавка бяха променени.
 • Когато превключвате различни настройки, тонът за превключване няма повече да се чува.
 • Сега можете да влезете в режим "стрелки за мишката", при което можете да местите мишката само с помощта на клавишите със стрелките.
 • Направени са промени в диалоговия прозорец за списъка с позициите, включително ново име (сега се казва "Позиции на мишката") и оформление, показващо координатите на мишката за даден етикет и показващо името на активното приложение като част от заглавието.
 • От диалоговия прозорец "Позиции на мишката" натискането на ENTER върху запазен етикет ще премести мишката до запазеното място.
 • При преименуване на позиция на мишката ще се покаже диалогов прозорец за грешка, ако съществува етикет със същото име като новото име.
 • При изтриване или изчистване на позиции на мишката вече трябва да отговорите с "Да", преди позициите да бъдат изтрити и/или изчистени.
 • Промени във функцията за преместване на мишката, включително ново име (сега наречена "Нова позиция на мишката") и възможност за въвеждане на координатите за хоризонтала и вертикала (X и Y) поотделно или чрез използване на клавишите със стрелки за нагоре или надолу.
 • Диалоговият прозорец, извеждан при запазването на текущата позиция на мишката, показва координатите за текущото местоположение на мишката.
 • Разрешен е проблем, при който при записване на позиции NVDA може да възпроизвежда сигнали за грешка, ако папката за позициите не съществува.

Версия 1.4

 • Премахната е зависимостта от win32api с цел съвместимост с предишни и бъдещи версии на NVDA.

Версия 1.0

 • Първо издание.