GoldWave

 • Автори: Joseph Lee, други сътрудници на NVDA.
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2022.4 и по-нови версии

Тази добавка за NVDA подобрява достъпността и ползваемостта на звуковия редактор GoldWave.

Клавишни комбинации

 • NVDA+Shift+C: Превключва съобщаването на командите по време на редактиране на звуковия файл.
 • Control+Shift+P: Съобщава позицията в текущата писта.
 • NVDA+Shift+R: Съобщава оставащото време за текущо редактирания запис.
 • Control+NVDA+1: Съобщава текущо редактирания канал.
 • Control+NVDA+2: Съобщава общото времетраене на звуковия файл.
 • Control+NVDA+3: Съобщава обобщена информация за избраната част от звуковата писта.
 • Control+NVDA+4: Съобщава нивото на мащаба.

За повече информация относно GoldWave и клавишните му команди, обърнете се към ръководството за работа с GoldWave.

Забележка: Изисква се GoldWave версия 6 или по -нова.

Версия 23.02

 • Изисква се NVDA 2022.4 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 21H2 (актуализация от месец ноември 2021 г./компилация 19044) или по-нова версия.

Версия 23.01

 • Изисква се NVDA 2022.3 или по-нова версия.
 • Изисква се Windows 10 или по-нова версия, тъй като Windows 7, 8 и 8.1 вече не се поддържат от Microsoft от януари 2023 г.

Версия 22.03

 • Изисква се NVDA 2021.3 или по-нова версия.
 • При опит за инсталиране на добавката на Windows 7, 8 и 8.1, ще бъде изведено предупредително съобщение.

Версия 21.10

 • Поради промени в NVDA, които засягат тази добавка, се изисква NVDA 2021.2 или по-нова версия.
 • В GoldWave 6.57 и по -нови версии NVDA вече няма да повтаря името на заредения файл при натискане на клавишите за възпроизвеждане/превъртане/спиране.

Версия 21.06

 • Оправени са още проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.

Версия 20.06

 • Оправени са много проблеми със стила на кода и потенциални грешки с Flake8.

Версия 20.04

 • Добавени са помощни съобщения за командата за оставащо време (NVDA+Shift+R).
 • Командата за включване/изключване на докладването на командите (NVDA+Shift+C) вече ще се показва в категорията "GoldWave" в диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA.

Версия 20.01

 • Изисква се NVDA 2019.3 или по-нова версия.

Версия 19.11

 • Изискват се Windows 7 SP1, GoldWave 6.x и NVDA 2019.1 или по-нови.
 • Добавено е помощно съобщение за прозореца със звука (достъпно ако е инсталирана добавката "Асистент за работа с контроли").

Версия 18.12

 • NVDA вече няма да прави нищо или да възпроизвежда тонове за грешки при изпълнение на определени команди на GoldWave при изключено докладване на командните клавиши (това може да доведе до странно поведение в някои случаи).
 • Вътрешни промени за поддръжка на бъдещите версии на NVDA.

Версия 18.07

 • Отстранен е проблем, при който водещите нули не се показват при опит за получаване на оставащото времетраене от пистата.

Версия 17.05

 • Добавена е възможност за предоставяне на информация за отстраняване на грешки, когато NVDA работи в режим за отстраняване на грешки (NVDA версия 2017.1 или по-нова).
 • Обновени преводи.

Версия 16.12

 • Схемата за номериране на версиите вече ще е година.месец, вместо главна.второстепенна.

Промени във версия 4.0

 • Хранилището за добавката бе преместено в GitHub (можете да го намерите на следния адрес https://github.com/josephsl/goldwave).
 • Подобрения в производителността при търсене на информация като например името на канала и друга информация за състоянието.

Промени във версия 3.0

 • Добавена е команда за съобщаване на оставащото време за текущия запис (NVDA+Shift+R).
 • Незначителни подобрения при съобщаването на информацията за състоянието, като например информация за канала.

Промени във версия 2.0

 • Поддръжка за GoldWave 6, включително 64-битовата версия на GoldWave (виж забележката по-горе).
 • Помощта за добавката вече е достъпна от мениджъра на добавките (NVDA 2014.3 и по-нови).
 • NVDA вече съобщава избрания канал, ако изпълните командите за избор на канал , като например Control+Shift+L за левия канал.
 • Поправени са различни проблеми с редактируемите цифрови полета като полето за сензора и селектора за време в диалоговия прозорец за миксиране, включително избора на текст, актуализиране на стойностите и т. н.
 • Настройката за съобщаването на командите ще бъде запомнена при преминаване към други програми.

Промени във версия 1.2

 • Поправен е проблем, при който NVDA имаше проблеми с прочитането на някои полета за писане.
 • Нови и обновени преводи.
 • Моля, отбележете, че поради скорошни промени в NVDA, аудио селекцията и други команди за състоянието може и да не работят коректно на някои системи.

Промени във версия 1.1

 • Поддръжка за извеждане на съобщенията на брайл.
 • Обобщената информация за избраната част от звуковата писта бива съобщавана и на езици, различни от английския.
 • Добавено е съобщаването на още команди, включително за изместването на позицията на показалците и за операциите за изтриване/орязване.
 • Поправен е проблем в цифровите полета за писане, като тези в разните прозорци за ефекти, където не бе изговаряно нищо или бе изговарян етикетът на друго поле.
 • Нови и обновени преводи.

Промени във версия 1.0

 • Първоначално издание.