Пренебрегване на празни редове при докладване на отстъпа (Ignore Blanks Indentation Reporting)

Това е добавка за NVDA, която променя докладването на отстъпа, като пренебрегва празните редове, когато решава дали да докладва промени в отстъпа. Най -добре може да се разбере чрез противопоставяне на нормалното поведение с пример.

Помислете върху този пример:

def foo():
    x = 42

    return x

def bar():

Текущото поведение на NVDA е да докладва промените на отстъпа за всеки ред, където отстъпът се е променил, дори ако редът е празен. Така че примерът ще се чете така:

def foo():
tab x = 42
no indent blank
tab return x
no indent blank
def bar():

Недостатъкът на това поведение е, че за повечето езици за програмиране, като python, празният ред няма семантично значение и се използва само за визуално разделяне на редовете на кода без промяна на значението на кода. Следователно, докладването на промяната на отстъпа при въвеждане на празен ред и след това докладването му отново след попадане на следващия ред е просто шум, който затруднява фокусирането върху разбирането на кода.

Тази добавка има за цел да подобри поведението, като пренебрегва празните редове при изчисляване на реч с отстъп, като по този начин примерът се чете по следния начин:

def foo():
tab x = 42
blank
return x

no indent def bar():

Списък с промените

версия 0.4

  • Поддръжка за NVDA 2022.3 и по-нови версии, включително 2023.1

Версия 0.3

  • Поддръжка за NVDA 2021.3 и по-нови версии
  • Изпробвана съвместимост с NVDA 2022.1

Версия 0.2

  • Поправена е грешка водеща до срив при четене на математическо съдържание

Версия 0.1

  • Първо издание

Изходен код

Хранилище на изходния код

https://www.nvaccess.org/addonStore/legacy?file=ignoreBlanksIndentationReporting