mIRC

Това е подобрена версия на приложния модул за mIRC, който е включен в NVDA.

От описанието на добавката:

Тази добавка е усъвършенствана версия на приложния модул за mIRC, който е включен в NVDA.

  1. Обектният навигатор на NVDA сега бива автоматично позициониран в прозореца с изходната информация от mIRC с цел улесняване на прегледа му.
  2. Две нови клавишни комбинации (NVDA+8 и NVDA+9) превключват съответно опциите "Прекъсване на речта при въвеждане на букви или знаци" и "Прекъсване на речта при натискане на Enter".
  3. Освен това NVDA+ENTER и ENTER от цифровия блок ще позиционират обектния навигатор на NVDA до последния ред на текста в изходния прозорец и той ще бъде прочитан.
  4. Настройките "Докладвай динамичните промени в съдържанието", "Следвай каретката" (за курсора за преглед), "Прекъсване на речта при въвеждане на букви или знаци" и "Прекъсване на речта при натискане на Enter" сега биват автоматично записани в специален конфигурационен файл, когато прозорецът на mIRC не е на фокус, и биват възстановени, когато прозорецът пак е на фокус.

Забележка: Настройката "Докладвай динамичните промени в съдържанието" на NVDA по подразбиране е включена. Ако използвате някаква речева система за mIRC, като например Talking IRC или mIRC With Speech, изключете тази опция с клавишната комбинация NVDA+5, за да избегнете двойното четене на входящия текст.