Подобрения за приложенията на Mozilla (Mozilla Apps Enhancements)

Тази добавка предоставя подобрения в NVDA за приложенията на Mozilla.

Firefox

 • NVDA+A (настолна подредба) или NVDA+Control+A (лаптоп подредба): Прочита URL адреса на страницата. При бързо двукратно натискане го копира в клипборда.
 • NVDA+End (настолна подредба) или NVDA+Shift+End (лаптоп подредба): Прочита лентата на състоянието. При бързо двукратно натискане я копира в клипборда.
 • NVDA+F8: Показва списък с отворените раздели. При бързо двукратно натискане показва бутоните в лентата с инструменти.
 • NVDA+Control+N: Прочита последното известие и премества системния фокус в него, ако е възможно. Двукратното бързо натискане извежда историята на известията.
 • NVDA+F6: Премества фокуса в документа.

Thunderbird

 • В прозорец на отворено писмо:
  • Control+Shift+(1-4): Прочита имената на подателя и получателите на писмото. При двукратно бързо натискане се отваря менюто с опции.
  • Control+Shift+5: Прочита темата на писмото.
  • Control+Shift+6: Прочита датата на писмото.
  • Control+Shift+A: Премества фокуса в списъка с прикачени файлове, ако има такива. (Тези функции са налични и в списъка със съобщения, ако е указано да се показва панелът за писма.)
 • В лентата за бързо търсене:
  • Натиснете стрелка надолу, за да се покажат повече опции, натиснете ENTER, за да поставите или махнете отметката за избраната опция.
 • В списъка с писмата:
  • Ако панелът за писма се показва, натиснете NVDA+стрелка надолу (настолна подредба) или NVDA+A (лаптоп подредба), за да прочетете писмото, без да напускате списъка с писмата.
  • NVDA+Control+(1-9): Прочита съответната колона в списъка за избрания елемент.
  • NVDA+H: Показва диалогов прозорец, в който можете да промените реда на колоните в списъка със писма.

Клавишните комбинации може да бъдат персонализирани от менюто на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане, когато Firefox или Thunderbird са на фокус.