Клиент за Mush (Mush Client)

Тази добавка подобрява ползваемостта на клиента за mush с NVDA.

От описанието на добавката:

Тази добавка предоставя следните подобрения в достъпността при работа с клиента за mush:

  1. Обектният навигатор на NVDA сега бива автоматично позициониран в прозореца с изходната информация от клиента за Mush, с цел улесняване на прегледа му.
  2. Две нови клавишни комбинации (NVDA+8 и NVDA+9) превключват съответно опциите "Прекъсване на речта при въвеждане на букви или знаци" и "Прекъсване на речта при натискане на Enter".
  3. Освен това NVDA+ENTER и ENTER от цифровия блок ще позиционират обектния навигатор на NVDA до последния ред на текста в изходния прозорец и той ще бъде прочитан.
  4. Настройките "Докладвай динамичните промени в съдържанието", "Следвай каретката" (за курсора за преглед), "Прекъсване на речта при въвеждане на букви или знаци" и "Прекъсване на речта при натискане на Enter" сега биват автоматично записани в специален конфигурационен файл, когато прозорецът на клиента за mush не е на фокус и биват възстановени, когато прозорецът пак е на фокус.

Забележка: Тъй като повечето хора ще използват клиента за Mush с речева добавка за автоматично изчитане на постъпващия текст, настройката "Докладвай динамичните промени в съдържанието" на NVDA по подразбиране е изключена с цел да се избегне двойното четене на входящия текст. Ако желаете да включите автоматичното прочитане на входящия текст от NVDA, включете тази настройка с клавишната комбинация NVDA+5.