Newfon

Newfon е синтезатор от Sergey Shishmintzev, който поддържа руски и украински език.