Newfon

 • Автори: Sergey Shishmintsev, Alexy Sadovoi, Sergey A.K.A. Electrik, Kvark и други разработчици
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2019.2 до 2023.1

Относно

Newfon е речев синтезатор, който поддържа руски и украински за първи път от издаването си. По-късно са добавени хърватски, полски и сръбски.

Основни възможности:

 • Възможност за промяна на езика;
 • Промяна на честотата на дискретизация.
 • Звукова интерполация за симулиране на звука на стари DOS екранни четци и четци на книги;
 • За да може синтезаторът да чете текста така, както е написан, е възможно да изключите вградения речник за акценти. Опцията работи само за руски език.
 • Синтезаторът, в допълнение към основната скорост от 0 до 100%, поддържа допълнително ускорение на речта, което намалява времето за четене на текста.
 • За да се получи по-плавно четене при високи скорости, е възможно регулирането на паузите между фразите.

Забележка:

Бяха пуснати множество версии на Newfon, откакто беше публикуван за първи път на официалния сайт за добавки на NVDA, но за съжаление водещият разработчик Сергей Шишминцев почина, което забави актуализацията на синтезатора на сайта.

През 2017 г. настоящите разработчици на синтезатора на реч Newfon имаха възможност да получат изходните кодове за разработките на Сергей. Близките му, благодарение на които това се случи, им поставиха само едно условие: ако развитието на проектите му продължи, те трябва да станат безплатни.

Разработчиците от своя страна решиха, че историята не трябва да забравя Сергей Шишминцев, тъй като той беше уникален програмист с огромно количество упоритост, труд и знания.

Списък на промените

Версия 2023.3

GPL лицензът се връща на мястото на MIT. Сега MIT се използва за скриптове с отворен код, а GPL се използва за речевия драйвер за Newfon.

Версия 2023.2

Лицензът на Newfon е променен от GPL на MIT.

Версия 2023.1

 • Добавена е съвместимост с NVDA 2023.1 (обратната съвместимост с NVDA 2019 все още се поддържа).
 • Добавено е лицензионно споразумение за Newfon на английски език.
 • Добавена е документация на руски език.

Версия 2022.04.16

Съвместимост с NVDA 2022 (Обратната съвместимост с NVDA 2019.2 все още се поддържа.).

Версия 2021.06.06

За съвместимост с по-новите версии на NVDA, стойността на lastTestedNVDAVersion е променена.

Версия 2021.03.19

За съвместимост с последващи версии на NVDA, вътрешните механизми за взаимодействие на синтезатора с драйверите на NVDA са променени.

Версия 2021.01.16

Добавено:

speech.BreakCommand: Тази функция се изисква от някои добавки за временно спиране на речта.

Поправено:

На украински някои главни букви не биваха произнасяни правилно.

Версия 2020.12.28

В тази версия е направена значителна обработка на скриптовете, преструктуриране на добавката, нови езици (възможност за тест) и много други.

Добавено:

 • Нови езици: хърватски, полски, сръбски. Тези скриптове са взети от свободни източници и предоставени от бета тестери. Авторът не носи отговорност за работата на тези скриптове, така че вие ги използвате такива, каквито са – без никакви гаранции;
 • Some old Russian characters have been added to the Russian language: "і": "и десятеричное", "ѣ": "ять", "ѳ": "фита", "ѵ": "ижица", "ў": "у краткое", "ґ": "гэ взрывное". Accordingly, if you read the old Russian word, it will be read correctly;
 • Звукова интерполация. Сега можете да имитирате звука на newfon, точно както в старите екранни четци под DOS и четци на книги. За прилагане на тази функция се използва библиотеката libsamplerate;
 • Вече можете да изключите четенето на десетични дроби (само за руски и украински), което подобрява четенето на номерата на версиите на програмите.

Променено:

 • Добавката е напълно преработена. Сега целият код не е в един общ init.py файл, което прави поддържането на кода и добавянето на нови езици много по-лесно;
 • Опашките от DLL са пренесени в Python, което се отразява добре на стабилността на добавката.

Поправено:

Грешка при синхронизиране на звука, която понякога се появява в най-новите версии на NVDA.

Версия 2020.09.12

Променено:

Поради промяна в начина, по който работи аудио подсистемата В новите алфа версии на NVDA честотата на дискретизация не биваше превключвана правилно.

Версия 2020.03.12

Добавено:

 • At the request of users, an optional ability has been added for English pronunciation, instead of the sound е, pronounce the sound э - like in the old add-ons;
 • Сега добавката има локализация, съответно в украинския интерфейс на NVDA всички допълнителни параметри ще се показват на съответния език.

Променено

 • Благодарение на програмиста Kvark, вътрешната архитектура на добавката беше пренаписана на Python 3;
 • За любителите на нестандартни гласове списъкът с честоти на дискретизация е разширен.