Режим на говора без бибипкане (NoBeepsSpeechMode)

Тази добавка премахва бибипкането като възможна опция от режимите на говор при натискане на NVDA+s. Когато е активна, можете да превключвате само между Изключен и Говор.

Промени във версия 2.0

  • Помощ за добавката е достъпна от мениджъра на добавките.

Промени във версия 1.5

  • Добавена е скриптова категория (реч).
  • Проверява се за наличието на инсталирана по-стара неподдържана от общността версия на добавката и питане на потребителя преди премахването й.

Промени във версия 1.4

  • Считано от тази версия, съобщенията, отнасящи се до режимите на говор, вече се превеждат автоматично от NVDA на правилния език, вместо да се разчита на изричен превод на добавката (с изключение на manifest.ini и документацията на добавката).

Промени във версия 1.3

  • Отстранен е проблем с поддръжката на преводи: добавени са библиотеки на python, правещи възможен превода на текстови низове.

Промени във версия 1.2

  • Първоначално издание