بدون بوق در حالت گفتاری (NoBeepsSpeechMode)

این افزونه هنگام فشردن NVDA+S، حالت بوق را از حالت‌های موجود خارج میکند. شما تنها دو حالت خاموش و گفتار را خواهید دید و میتوانید بین این دو حالت تغییر وضعیت دهید.

تغییرات در نسخه‌ی 2.0

  • راهنمای افزونه از مدیر افزونه‌ها در دسترس است.

تغییرات در نسخه‌ی 1.5

  • دسته‌ی اسکریپت (speech) افزوده شد.
  • بررسی میکند که نسخه‌ی قدیمیتری از این افزونه که البته مورد پشتیبانی انجمن نیست نصب شده یا نه؛ و به کاربر اعلام میکند که قبل نصب، نسخه‌ی قبلی را حذف کند.

تغییرات در نسخه‌ی 1.4

  • از این نسخه، پیام‌های مربوط به حالت‌های گفتاری بطور خودکار از طرف NVDA به زبان درست ترجمه میشوند. ترجمه‌ی ویژه‌ای برای افزونه نیاز نیست؛ مگر ترجمه‌ی manifest.ini و مستندات اسکریپت.

تغییرات در نسخه‌ی 1.3

  • اشکالی که در پشتیبانی از ترجمه وجود داشت برطرف شد. منابع پایتون افزوده شد تا رشته‌های پیام‌ها قابل ترجمه شوند.

تغییرات در نسخه‌ی 1.2

  • نسخه‌ی اول.