افزونه‌های قدیمی

افزونه‌های زیر، دیگر بطور فعال توسعه داده نشده یا با نسخه‌های قبلی NVDA سازگار نیستند. این، بیشتر برای افزونه‌های ناسگاری است که با نسخه‌های قدیمی NVDA سازگار نیستند. بعضی از افزونه‌هایی که در زیر فهرست شده منسوخ شده‌اند؛ از آنجا که کارکردشان در نسخه‌های پایدار پیشین NVDA گنجانده شده بود. برای بیشترشان، آخرین نسخه‌ی سازگار و دلیل منسوخ شدنشان ذکر شده‌است.

اگر میخواهید از این افزونه‌ها نگهداری کرده، آن‌ها را توسعه دهید، آنچنانکه با نسخه‌های اخیر NVDA سازگارشان کنید، میتوانید با نوشتن ایمیل برای فهرست ایمیلی توسعه‌ی افزونه‌ها به عنوان یک نگهدارنده درخواست بدهید. مخزن‌های کد منبع این افزونه‌ها را میتوان اینجا فهرست کرد؛ از اصلاحات کوچک هم استقبال میکنیم. اطلاعات بیشتری درباره‌ی این فرایند را میتوانید با رفتن به بخش نیازمندی‌ها به دست بیاورید.

Office Desk


Posted Mon Oct 3 04:51:13 2022

AudioChart (نمودار صوتی)


Posted Sat Nov 10 06:10:39 2018

پرده‌ی صفحه‌ی نمایش (Screen Curtain)


Posted Tue Aug 7 19:05:16 2018

بوق‌های موقعیت‌نمای اشیا (Object Location Tones)


Posted Sun May 28 18:03:20 2017

Enhanced Aria


Posted Sun May 21 02:11:59 2017

TeamTalk Classic


Posted Wed Jun 10 18:49:53 2015

TeamViewer


Posted Sat Feb 1 21:30:34 2014

Bit Che


Posted Fri Dec 6 10:30:33 2013