Notepad++

Тази добавка подобрява достъпността на текстовия редактор Notepad++. За да научите повече за добавката и да прочетете документацията й преди да я инсталирате, посетете [страницата на добавката в github] (https://github.com/derekriemer/nvda-notepadplusplus)