Поддръжка за управление от разстояние чрез NVDA (NVDA Remote Support)

  • Автори: Christopher Toth, Tyler Spivey

Тази добавка предоставя възможност за управление на компютър с работещ NVDA от друг компютър с работещ NVDA. За повече информация относно тази добавка, посетете домашната страница на NVDA Remote.