Тонове за местоположението на обектите (Object Location Tones)

  • Автор: Joseph Lee
  • Изтегляне на стабилна версия
  • Съвместимост с NVDA: 2022.4 и по-нови версии
  • Забележка: Тази добавка вече не се поддържа активно от 2021 г.

След инсталирането на тази добавка и рестартирането на NVDA (или когато разрешите тази добавка), когато се придвижвате до различни контроли, ще чуете тонове, които ще указват къде на екрана се намира обектът. За да изключите тоновете за местоположението на обектите, деинсталирайте или забранете тази добавка от диспечера на добавките.

Важни забележки:

  • Ако използвате добавката "Звукови теми" ("Audio Themes") или подобна на нея, се препоръчва да забраните добавката "Тонове за местоположението на обектите".
  • Ако контролата не се вижда на екрана, няма да бъдат възпроизвеждани тонове за нейното местоположение.