بوق‌های موقعیت‌نمای اشیا (Object Location Tones)

  • نویسنده: Joseph Lee
  • دانلود نسخه‌ی پایدار
  • NVDA compatibility: 2019.3 and beyond
  • Note: this add-on is deprecated and will become end of life in 2021.

پس از نصب این افزونه و راه‌اندازی مجدد NVDA (یا وقتی این افزونه را فعال کنید)، همین‌طور که روی کنترل‌های مختلف حرکت میکنید، بوق‌هایی خواهید شنید که مشخص میکنند شیء مورد نظر در کجای صفحه قرار گرفته است. برای خاموش کردن افزونه‌ی «بوق‌های موقعیت اشیا»، این افزونه را از طریق مدیریت افزونه‌ها حذف یا غیر فعال کنید.

تذکرهای مهم:

  • If using Audio Themes or similar add-ons, it is advised to disable Object Location Tones add-on.
  • اگر کنترلی در آن لحظه در صفحه قرار نگرفته باشد (offscreen باشد)، بوقی برای آن کنترل پخش نمیشود.