Оптично разпознаване на символи (OCR)

Важно: Ако използвате NVDA 2017.3 или по-нова под Windows 10, се препоръчва да използвате вградения компонент за OCR в Windows 10.

Извършва оптично разпознаване на символи (OCR), за да извлече текста от обект, който е недостъпен по друг начин. За оптичното разпознаване се използва системата Tesseract. За да извършите OCR, се позиционирайте до въпросния обект, използвайки обектната навигация и натиснете NVDA+r. Може да зададете езика за разпознаване от панела с настройки на NVDA, от категорията "Настройки на OCR". Клавишната комбинация може да бъде променена от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане" на NVDA в категорията "Разни".

Списък с промените:

Промени във версия 2.1:

  • Когато разпознаването се извършва в поле за редактиране, вече е възможно да го обхождате със системната каретка, без да премествате фокуса от него и обратно.
  • Информацията за изданието на Tesseract вече не се извежда във фокусираната конзола.
  • Когато няма разпознат текст, това бива докладвано на потребителя.
  • Вече не е възможно да се направи опит за разпознаване на невидим обект.
  • За заснемането на изображения вече се използва WX вместо Pillow.

Промени във версия 2.0:

  • Съвместимост с NVDA: 2019.3 и по-нови версии.
  • Възможно е да бъдат зададени различни езици за разпознаване за различните конфигурационни профили.
  • Настройките за OCR вече могат да се променят от диалоговия прозорец за настройки на NVDA, а не от отделен диалогов прозорец в менюто "Инструменти".