Разширена функционалност за Outlook (Outlook extended)

 • Автори: Cyrille Bougot, Ralf Kefferpuetz
 • Съвместимост с NVDA: от 2019.3 и по-нови
 • Изтегляне на стабилна версия

Тази добавка подобрява използването на Microsoft Outlook чрез озвучаване на някои команди, добавяне на допълнителни команди и добавяне на допълнителни функции.

Команди

 • От Alt+1 до Alt+9, Alt+0, Alt+-, Alt+=: Съобщава полето на заглавката за колоните от 1 до 12 в съобщение, елемент от календара или в прозореца на задачите. При двукратно натискане, ако е възможно, премества фокуса в това поле. Трикратното натискане копира съдържанието му в клипборда.
 • NVDA+Shift+I (настолна подредба) / NVDA+Control+Shift+I (лаптоп подредба): Съобщава информационната лента в съобщение, елемент от календара или в прозореца на задачите. Двукратното натискане премества фокуса в нея. Трикратното натискане копира съдържанието й в клипборда.
 • NVDA+Shift+A (настолна подредба) / NVDA+Control+Shift+A (лаптоп подредба): Съобщава броя и имената на прикачените файлове в прозореца за съобщения. Двукратното натискане премества фокуса в полето с прикачените файлове.
 • NVDA+Shift+M (настолна подредба) / NVDA+Control+Shift+M (лаптоп подредба): Премества фокуса в полето със съдържанието на съобщението.
 • NVDA+Shift+N (настолна подредба) / NVDA+Control+Shift+N (лаптоп подредба): Докладва известието в прозорец със съобщение. При двукратно натискане, премества фокуса върху него. При трикратно натискане, копира съдържанието му в клипборда.
 • Control+Q: В списъка със съобщения отбелязва избраното съобщение или група от съобщения като прочетени.
 • Control+U: В списъка със съобщения отбелязва избраното съобщение или група от съобщения като непрочетени.

Допълнителни подобрения

 • Когато получателят, който сте въвели в полетата "До", "ЯК" или "СК", изпраща автоматични отговори "Извън офиса" или вече не присъства на сървъра на Exchange, Outlook докладва за това в областта за уведомяване. В тази област за уведомяване имате и бутони за премахване на адреса на тези получатели. Тази добавка ще ви информира със звук, когато тази област за уведомяване се появи, изчезне или бъде актуализирана. След това можете да натиснете NVDA+Shif+N / NVDA+Control+Shift+N еднократно, за да го прочетете, и двукратно, за да преминете към тази област. След това се движете със стрелки върху бутоните за получатели и задействайте бутон, за да премахнете съответния получател.
 • В списъка с резултати на адресната книга можете да използвате команди за хоризонтална навигация в таблица, за да прочетете съдържанието на всяка колона.

Бележки

Всички жестове/команди могат да се променят в диалоговия прозорец на NVDA "Жестове на въвеждане". Може да пожелаете да промените някои от тях, особено в следните ситуации:

 • Жестовете по подразбиране за отбелязване на съобщения като прочетени или непрочетени са тези за версията на Outlook на английски. Ако те се различават от тези на Outlook на вашия език, ще трябва да ги промените в съответствие.
 • Жестовете по подразбиране за четене на заглавките съответстват на Alt, комбиниран с клавишите на първия ред на буквено-цифровата клавиатура. Може да се наложи да промените жестовете за прочитане на заглавките за колони 11 и 12, ако символно те не съвпадат с използваната от вас клавиатурна подредба.

Списък с промените

Версия 2.1

 • Премахнат е тестовият канал.
 • Обновени преводи.

Версия 2.0

 • Подобрено е изживяването на потребителя с известия, появяващи се при въвеждане на имейл адреси, които вече не са валидни или които изпращат автоматични отговори за извън офиса: звуков сигнал, когато такива известия се появят или се актуализират, жест позволява да го прочетете или да се придвижите до него, и навигацията в тази област със стрелки е улеснена.

Версия 1.10

 • Съвместимост с NVDA 2023.1.
 • Обновени преводи.

Версия 1.9

 • Съвместимост с NVDA 2022.1.
 • Премахната е съвместимостта с версии на NVDA по-стари от 2019.3.
 • Публикуването вече се извършва посредством действие на GitHub вместо appVeyor.
 • Поправено е съобщението при натискане на клавишните команди с Alt и цифрите.
 • Поправен е проблем, предотвратяващ четенето на заглавки на елементи от календара на някои версии на Outlook 365.
 • Подобряване на тестовата среда на добавката: навигация в диалоговия прозорец "fake root".
 • Обновени преводи.

Версия 1.8

 • Обновени преводи.
 • Проверка, че всички променливи от оригиналния модул за приложението Outlook са все още налични.

Версия 1.7

 • Обновяване с цел съвместимост с NVDA 2021.1.
 • Обновени преводи.

Версия 1.6

 • Отстранени разни проблеми при четене на заглавките на съобщенията в Outlook 365.
 • Поправена е грешка в скрипта за съобщаване на прикачените файлове при използване на брайлова клавиатура.
 • Добавена е работна среда за тестване на елементи.
 • Обновени преводи.

Версия 1.5

 • Четенето на информационната лента вече работи с NVDA 2019.3.
 • Навигацията по таблиците в резултатите от адресната книга вече работи с NVDA 2019.3.

Версия 1.4

 • Скриптът за преместване на фокуса в заглавките работи отново.
 • Скриптът за придвижване към прикачените файлове вече работи, когато има повече прикачени файлове.
 • Добавени са нови преводи.

Версия 1.3

 • Поправено е четенето на заглавките на съобщенията за по-новите издания на Office 365.
 • Обновления с цел поддръжка на по-нови версии на NVDA (съвместимост с Python 2 и 3).
 • Добавени са нови преводи.
 • Изданията вече се изпълняват посредством appveyor.

Версия 1.2

 • Поправено е четенето на заглавката при препращане на срещи.
 • Добавени са нови преводи.

Версия 1.1

 • Добавени са нови преводи.

Версия 1.0

 • Първо издание.