Справка за напредъка (Percentage Checker)

  • Автори: Оригинална идея и код от Oriol Gómez, подобрения и поддръжка от Łukasz Golonka
  • Изтегляне на тестова версия
  • Съвместимост с NVDA: от 2019.2 до 2019.3

Тази добавка ви позволява да проверите напредъка си – в проценти – в текст или в списък. Тази информация може да бъде докладвана или чрез изговорено съобщение, или чрез звуков сигнал. В допълнение можете да преминете към дадения процент или номер на ред в текста.

Клавиатурни команди:

  • Shift+NVDA+J: Извежда диалогов прозорец, който ви позволява да преминете към ред с конкретен номер.
  • Shift+NVDA+P: Докладва процента на напредъка ви в текущия текст или списък. Освен това, ако сте в текст, ще бъде съобщен и броят думи в полето. Ако сте в списък, ще бъде съобщен броят на елементите в списъка.
  • Alt+NVDA+P: Докладва позицията ви в текст или списък, посредством звуков сигнал.

Последните две команди могат да бъдат задействани бързо двукратно, за да се изведе диалогов прозорец, който ви позволява да преминете до определен процент в текста. Всички тези команди могат да бъдат променени от диалоговия прозорец "Жестове на въвеждане".