Фонетична пунктуация (Phonetic Punctuation)

"Фонетична пунктуация" е добавка за NVDA, която позволява преобразуването на препинателни знаци в аудио икони. По принцип може да се преобразуват всякакви регулярни изрази в аудио икони.

Демонстрация

Можете да прослушате примерен речев изход с фонетична пунктуация от следната препратка (10-секунден запис): https://soundcloud.com/user-977282820/nvda-phonetic-punctuation-demo.

Начин на употреба

  1. Уверете се, че нивото на пунктуацията е зададено на подходяща стойност. Ако не сте сигурни, натиснете NVDA+P няколко пъти, докато не изберете "Ниво на символите: всички".
  2. Уверете се, че фонетичната пунктуация е включена. Натиснете NVDA+Alt+P, за да я включите.
  3. Правилата за фонетичната пунктуация могат да бъдат конфигурирани чрез диалогов прозорец в менюто "Настройки" на NVDA.
  4. Фонетичната пунктуация идва с набор от предварително определени аудио правила. Само някои от тях са активирани по подразбиране. Можете да активирате други правила, както и да добавите нови правила в конфигурационния диалогов прозорец.
  5. Аудио правилата се записват във файл, наречен "phoneticPunctuationRules.json" в директорията с потребителските настройки на NVDA.

Поддържани речеви синтезатори

Фонетичната пунктуация зависи от новата речева платформа на NVDA и към днешна дата (октомври 2019 г.) не всички речеви синтезатори имат подходяща поддръжка за новите команди. Това означава, че фонетичната пунктуация може да не работи правилно с някои речеви синтезатори.

Синтезатори, за които е известно че работят добре с фонетичната пунктуация са:

  • Microsoft Speech API
  • eSpeak
  • Windows OneCore гласове

Синтезатори, за които е известно, че не работят добре с фонетичната пунктуация са:

  • IBMTTS: вижте този доклад.
  • RHVoice: командата за прекъсване не се поддържа.

Бележка за авторски права

Вградените аудио икони са проектирани от T.V. Raman и са част от emacspeak. За повече информация, вижте: https://github.com/tvraman/emacspeak/.