Поддръжка на прокси за NVDA (Proxy support for NVDA)

 • Автор: Jose Manuel Delicado
 • Съвместимост с NVDA: от 2022.4 и по-нови версии
 • Изтегляне на стабилна версия

Тази добавка позволява на екранния четец NVDA да се свързва с интернет чрез един или повече прокси сървъри. За да стане възможно, тя прилага различни промени към стандартната библиотека на Python или модифицира определени променливи на средата, в зависимост от избраната конфигурация. Ще можете автоматично да актуализирате NVDA и инсталираните добавки от вашата корпоративна среда и дори да извършвате отдалечени сесии, при условие че прокси сървърът на вашата организация го позволява.

Възможности

 • Поддръжка за различни типове прокси сървъри: HTTP, SOCKS4 и SOCKS5.
 • Възможност за пренасочване на целия трафик през прокси сървъра или само специфичен трафик (HTTP, HTTPS, FTP).
 • Възможност за пренасочване на целия трафик през прокси сървър и след това пренасочване на специфичен трафик през други сървъри (вложени прокси сървъри).
 • Съобразяване с конфигурационните профили и нулирането на настройките: ако обикновено работите с преносимо копие на NVDA, можете да създадете различни профили за различни среди (дом, работа, офис1, офис2) и да ги активирате ръчно.

Начин на употреба

Тази добавка добавя нова категория към диалоговия прозорец за настройки на NVDA, наречен "Прокси". В тази категория ще намерите четири групи от настройки. Първата ви позволява да конфигурирате общ прокси за целия трафик. Останалите групи ви позволяват да конфигурирате прокси сървъри само за конкретни протоколи. Всички групи имат следните полета:

 • Хост: Име на хост или IP адрес на прокси сървъра. Оставете празно, за да деактивирате конкретния прокси сървър.
 • Порт: Порт на сървъра.
 • Потребителско име: Незадължително. Потребителско име за удостоверяване на сървъра.
 • Парола: Незадължително. Парола за удостоверяване на сървъра. Имайте предвид, че паролата не се изисква за SOCKS4 сървъри.

В допълнение към предишните полета, в първата група от настройки са налични следните опции:

 • Тип прокси SOCKS: Може да се избира измежду SOCKS4, SOCKS5 или HTTP.
 • Използвай прокси за заявки за DNS, ако е възможно: Когато има отметка в това поле, имената на хостовете или имената на домейните ще бъдат директно изпратени до и анализирани на прокси сървъра. Когато няма отметка, имената ще бъдат анализирани локално и сървърът ще получи само IP адреса на местоназначението. Имайте предвид, че не всички SOCKS4 прокси сървъри поддържат тази опция.

Обикновено повечето потребители ще трябва да конфигурират само първата група от настройки. Ако не знаете подробностите за вашето прокси, обърнете се към администратора на мрежата на вашата организация за повече информация.

Ограничения

 • Много ограничена поддръжка на IPv6.
 • UDP трафикът не се поддържа на всички прокси сървъри.
 • Външните DLL библиотеки няма да се съобразяват с настройките, указани в тази добавка.
 • Поддържа се само базово удостоверяване за HTTP прокси сървъри. Хешираното удостоверяване не се поддържа.
 • За да се пренасочи целия трафик (включително HTTPS връзките) чрез HTTP прокси, сървърът трябва да поддържа метода CONNECT HTTP.
 • Режим "директна връзка" не може да бъде конфигуриран. Ако деактивирате конкретно прокси, вместо него ще се използва това по подразбиране за системата.

Списък на промените

Версия 1.2

 • Добавката е съвместима с NVDA 2023.1.
 • От съображения за сигурност, минималната версия на NVDA е задандена на 2022.4.
 • Обновени преводи.

Версия 1.1

 • Добавката е съвместима с NVDA 2022.1.
 • От съображения за сигурност, минималната версия на NVDA е задандена на 2021.3.
 • Поправка на функцията socket.getaddrinfo, когато "Използвай прокси за DNS заявки, ако е възможно" е включено и е конфигуриран общ прокси.

Версия 1.0

 • Първо издание.