Поддръжка за Quick Books 2014 (Quick Books 2014 support)

  • Автори: NV Access ООД, с помощ от My Blind Spot, Intuit, и тестери от общността.
  • Изтегляне: версия 2014.4.7

Тази добавка прави възможно използването на интуитивния счетоводен софтуер Quickbooks 2014 с NVDA.

Възможности

  • Автоматично разрешаване на режима за достъпност в QuickBooks.
  • Надписване на много полета за въвеждане.
  • Следене на фокуса и осветяването в списъците,като например този за Сметкоплана.
  • Правилно разпознаване на типовете контроли за нестандартните полета за отмятане, радио бутони и бутони.
  • Автоматично прочитане на съобщенията в нестандартните диалогови прозорци.