Бърз речник (Quick Dictionary)

Добре дошли в добавката за NVDA, наречена "Бърз речник", която ще ви позволи бързо да получите речникова статия с превод на дума или фраза на избрания от вас език чрез натискане на клавишна комбинация. Има няколко основни клавишни комбинации и всички те са интуитивни и удобни, така че ще ги запомните бързо.

Речниковите статии съдържат подробна информация за дадена дума, като част от речта, род, множествено или единствено число, варианти за превод, списък със значения, синоними и подробни примери. Такава информация ще бъде полезна за хора, които учат чужди езици или се стремят да използват в общуването цялото богатство и разнообразие на родния си език.

Добавката поддържа няколко онлайн речникови услуги. Можете да изберете желания отдалечен речник в съответния диалогов прозорец или като използвате клавишни комбинации. Всяка налична услуга има свой собствен панел за настройки.

Има и разширени възможности за работа с профилите за речевите синтезатори. Можете да свържете профил за даден речев синтезатор с определен език, след което преводите на този език автоматично ще бъдат озвучени от избрания синтезатор.

По-долу са посочени всички функции на добавката и клавишните комбинации за управление. По подразбиране всички функции се извикват с помощта на двуслойни команди. Но за всеки от тези методи винаги можете да зададете удобни за вас клавишни комбинации. Можете да го направите от менюто на NVDA -> Настройки -> Жестове на въвеждане.

Получаване на речникова статия

За да получите статия от речника, първо трябва да изберете думата, която ви интересува, или да я копирате в клипборда. След това просто натиснете два пъти NVDA+Y. Има и друг начин за получаване на запис от речник: натискането на NVDA+Y веднъж превключва клавиатурата в режим за управление на добавката, след което просто натиснете клавиша D.

Режим за управление на добавката

За да получите достъп до всички функции на добавката, трябва да превключите в режим за управление на добавката. Можете да направите това, като натиснете веднъж NVDA+Y. Ще чуете кратък тих звуков сигнал и ще можете да използвате другите команди, описани по-долу. Когато натиснете клавиш, който не се използва от добавката, ще чуете друг сигнал, който ви уведомява за грешна команда и режимът за управление на добавката ще бъде автоматично изключен.

Списък с команди на добавката

Основни команди за речника:

 • D: Докладва записа от речника за избрана дума или фраза (същото като NVDA+Y);
 • W: Извежда записа от речника в отделен прозорец в режим на разглеждане;
 • S: Разменя входния и изходния език и извежда бърз речников превод;
 • A: Докладване на текущите входен и изходен език;
 • C: Копиране на последния запис от речника в клипборда;
 • E: Редактиране на текста преди изпращането му;
 • U: Изтегляне от онлайн речник и запазване на текущия списък с налични езици;
 • функционални клавиши: Избор на онлайн речникова услуга;
 • Q: Статистика за употребата на онлайн услугата;
 • F: Избор на онлайн услуга.

Управление на профилите за речевите синтезатори:

 • Цифрите от 1 до 9: Избор на профил за речевия синтезатор;
 • G: Докладва текущо избрания профил за речев синтезатор;
 • B: Връщане към предишния речев синтезатор;
 • R: Връщане до речевия синтезатор по подразбиране;
 • DELETE: Изтриване на избрания профил за речев синтезатор;
 • V: Запазване на конфигурирания профил за речев синтезатор;
 • P: Извежда списък с всички персонализирани профили за речеви синтезатори.

Натиснете O, за да отворите диалоговия прозорец за настройка на добавката.

Помощ за командите на добавката

Можете да видите списък с всички команди, използвани в добавката, по следния начин:

 • Чрез менюто на NVDA (извиквано с NVDA+N) -> Инструменти -> Бърз речник -> Помощ за командите на добавката.
 • Чрез натискане на клавиша H в режим за управление на добавката (NVDA+Y).

Помощ за добавката

За да изведете помощта за добавката, отворете менюто на NVDA, отидете в подменюто "Инструменти", след това изберете "Бърз речник" и от там отворете "Помощ".

Принос

Много сме благодарни на всички, които полагат усилия за разработката, превода и поддръжката на тази добавка:

 • Cagri Dogan: Турски превод;
 • Wafiqtaher: Арабски превод.

Няколко добри решения от други разработки бяха използвани в добавката "Бърз речник". Благодарим на авторите на следните добавки:

 • Instant Translate: Alexy Sadovoy, Beqa Gozalishvili, Mesar Hameed, Alberto Buffolino и други сътрудници на NVDA.
 • За работа с профили за речеви синтезатори са използвани идеи от добавката "Switch Synth" (благодарности на Tyler Spivey).

Списък с промените

Версия 2.1

 • добавен е диалогов прозорец за редактиране на текста преди изпращането му до отдалечената услуга;
 • Помощната страница за добавката е отделена от "ReadMe";
 • Добавен е превод на турски (благодарности на Cagri Dogan).

Версия 2.0

 • добавена е възможност за свързване на други онлайн речникови услуги;
 • добавена е услугата "Lexicala" и нейният панел за настройки;
 • добавен е диалогов прозорец за избор на онлайн услуга от списъка с налични такива;
 • добавена е команда за получаване на информация за избраната услуга;
 • добавен е диалогов прозорец за работа с профилите за речеви синтезатори;
 • Внедрена е процедурата за превключване към предишния речев синтезатор;
 • внедрена е паралелна нишка за наблюдение на състоянието на синтезатора;
 • поради увеличения брой на функциите в добавката, помощта за командите вече се показва в отделен прозорец;
 • Обновена е процедурата за кеширане на заявките към онлайн услугите;
 • добавено е подменю за добавката към менюто на NVDA;
 • Файлът "ReadMe" е обновен.

Версия 1.2

 • добавена е възможност за автоматично превключване към даден синтезатор за избраните езици;
 • добавена е възможност за изтегляне на текущия списък с езици, налични в онлайн речника;
 • Добавен е турски превод (благодарности на Cagri Dogan).

Версия 1.1

 • Променени са някои клавишни комбинации, които са в конфликт с тези от други добавки;
 • Променено е описанието на основните функции на добавката;
 • Обновени са помощта и превода на добавката;
 • Премахнати са някои клавишни комбинации и се дава възможност на потребителя да може да ги персонализира;
 • Поправена е грешка в украинския превод (благодарности на Volodymyr Perig);
 • Добавен е превод на руски.

Версия 1.0: Внедрени функции

 • Заявките към отдалечения сървър вече се изпълняват в отделна нишка, за да се избегне блокирането на работата на NVDA;
 • Добавено е сигнализиране при изчакване на отговор от сървъра;
 • кеширане на последните 100 заявки, с цел намаляване на натоварването на услугата за онлайн речника;
 • Преминаване към режим за управление на добавката;
 • възможност за използване на алтернативен сървър;
 • диалогов прозорец за настройка на добавката.