Бързи бележки (Quick Notetaker)

 • Автори: Eilana Benish, Mohammad Suliman
 • Изтегляне на стабилна версия
 • Съвместимост с NVDA: от 2019.3 до 2022.1

Добавката "Бързи бележки" е чудесен инструмент, който позволява бързо и лесно писане на бележки по всяко време и от всяко приложение, което потребителят използва. Независимо дали потребителят гледа видеоклип или участва в среща по Zoom, Teams или Google Meet, той може лесно и безпроблемно да отвори бележника и да си създаде бележка. За създаването на бърза бележка може да се използва клавишната комбинация NVDA+Alt+N. В горния ляв ъгъл на екрана се появява плаващ прозорец, в който може да бъде въведена бележката.

Всяка бележка, която се създава, по избор може да прихване заглавието на активния прозорец и така съдържанието на бележката може да получи контекста, в който е създадена тя, като заглавието на бележката е заглавието на активния прозорец, който потребителят е използвал. Това поведение може да бъде променено от настройките на добавката, където потребителят може да реши дали заглавието на активния прозорец се прихваща при създаване на нова бележка.

Прозорецът на бележника

 • Област за редактиране на бележки: При отваряне на интерфейса на бележника, фокусът ще бъде в тази област за редактиране. Поддържа се и писане с Markdown (език за маркиране за лесно създаване на HTML съдържание). За повече информация относно Markdown посетете страницата с указания за Markdown.

 • Визуализирай бележката: Извежда бележката в HTML прозорец.

 • Копирай: Копиране на бележката в клипборда така, както изглежда.

 • Копирай HTML кода: Копиране на HTML кода, представляващ бележката. Полезна функция за тези, които пишат чрез Markdown.

 • Поле за отметка, което позволява запазването на бележката като документ на Microsoft Word или актуализиране на съответната, ако вече съществува.

 • Бутон за запазване и затваряне.

 • Бутон за отхвърляне на промените при поискване. Когато съществуват незаписани промени, на потребителя се показва предупредително съобщение с въпрос дали е сигурен, че иска да излезе и да отхвърли направените промени.

Интерфейсът на диспечера на бележките

Отваряне и затваряне на този интерфейс

 • NVDA+Alt+V ще стартира интерфейса на диспечера на бележките.

 • Използването на клавиша Escape или бутона за затваряне в долната част на този прозорец ще затвори този интерфейс.

Списъкът с бележки

Бележките са организирани в табличен списък, който включва:

 1. Заглавието на бележката: Ако бележката не използва заглавието на активния прозорец , първият ред на бележката ще се използва като заглавие на бележката, показано в този списък.

 2. Времеви маркер за последна редакция.

 3. Визуализация на съдържанието на бележката.

Опциите, налични в интерфейса на диспечера на бележките

 • Преглед на бележката: Преглед на бележката в HTML прозорец.

 • Редактирай бележката: Отваря бележката за редактиране с помощта на интерфейса на бележника.

 • Копирай бележката: Копиране на съдържанието на бележката в клипборда така, както изглежда.

 • Създай документ на Microsoft Word: Създава документ на Microsoft Word, представляващ тази бележка, в случай че няма такъв документ.

 • Отвори в Microsoft Word: Отваря прикрепения към тази бележка документ на Microsoft Word, в случай че има такъв.

 • Копирай HTML кода: Копира HTML кода, представляващ тази бележка. Полезна функция за тези, които пишат чрез Markdown.

 • Изтрий бележката: Показва предупреждение, преди да извърши изтриването на бележката.

 • Нова бележка: Интерфейсът на бележника може да бъде достигнат от този интерфейс, за създаване на нова бележка.

 • Отвори настройките: отварянето на настройките на добавката е възможно и от тук.

 • Затвори: Затваря прозореца.

Настройките на добавката

Настройките на добавката са част от интерфейса за настройки на NVDA. За да достигне тези настройки, потребителят трябва да отвори менюто на NVDA с помощта на клавишната комбинация NVDA+N, да избере Настройки -> Опции и след това със стрелка надолу да достигне до категорията "Бързи бележки".

Използвайки интерфейса за настройки, потребителят може:

 • Директория по подразбиране за документите: За избор на директорията по подразбиране, където ще се съхраняват документите на "Бързи бележки". Потребителят може да задейства бутона "Преглед", за да промени пътя на тази директория.

 • Попитай ме всеки път къде да запазиш съответния документ на Microsoft Word към бележката: Поле за отметка (не е отметнато по подразбиране). Извиква диалоговият прозорец за избор на мястото, където ще бъде записан документът при всяка операция за запазване или актуализиране на документа на Microsoft Word към бележката, ако такъв съществува.

 • Отваряй съответния документ на Microsoft Word към бележката след запазване или актуализиране: Поле за отметка (не е отметнато по подразбиране). Позволява на потребителя да избере дали документът на Microsoft Word ще бъде отворен след операция за запазване или актуализиране, в случай че бележката има такъв документ.

 • Прихващай заглавието на активния прозорец при създаване на нова бележка: Поле за отметка (отметнато по подразбиране). Позволява на бележката да получи заглавието на активния прозорец, който потребителят е използвал, когато е създал бележката. Това заглавие ще бъде и заглавието на документа на Microsoft Word за бележката, в случай че има такава.

 • Запомни размера и позицията на прозореца на бележника: Поле за отметка (не е отметнато по подразбиране). Указва на добавката да помни размера и позицията на диалоговия прозорец на бележника при създаване или редактиране на бележка. Така, когато потребителят отвори диалоговия прозорец следващия път, позицията и размерът ще бъдат същите като при последното използване на диалоговия прозорец. Позицията по подразбиране на този диалогов прозорец е в горния ляв ъгъл на екрана.

 • Автоматично подравнявай текст при редактиране на бележки (уместно за езиците с писменост отдясно наляво): Поле за отметка (отметнато по подразбиране). Контролира дали текстът при създаването или редактирането на бележка трябва да бъде автоматично подравнен според използвания език. Това е най -важно за езиците отдясно наляво. Например, ако използваният език е арабски или иврит, тогава текстът ще бъде подравнен вдясно, когато тази опция е включена. Ако езикът е английски или български, тогава текстът ще бъде подравнен вляво.

Клавишни комбинации

 • NVDA+Alt+N: Отваря интерфейса на бележника.

 • NVDA+Alt+V: Отваря интерфейса на диспечера на бележките.

Клавишни комбинации в различните интерфейси

+

Интерфейс Команда Клавишна комбинация
Бележник Фокусиране на областта за редактиране на бележка Alt+N
Бележник Подравняване на текста вдясно Control+R
Бележник Подравняване на текста вляво Control+L
Бележник Преглед на бележката в HTML прозорец Alt+R
Бележник Копиране Alt+P
Бележник Копиране на HTML кода Alt+H
Бележник Запазване на бележката като документ на Microsoft Word Alt+W
Бележник Актуализиране на документа на Microsoft Word, съответстващ на бележката Alt+W
Бележник Запазване и затваряне Alt+S
Бележник Отхвърляне Alt+D
Бележник Отваряне на диспечера на бележките Alt+M
Диспечер на бележките Преглед на бележката Alt+V
Диспечер на бележките Редактиране на бележката Alt+E
Диспечер на бележките Копиране на бележката Alt+P
Диспечер на бележките Отваряне в Microsoft Word (ако такъв документ съществува) Alt+O
Диспечер на бележките Създаване на документ на Microsoft Word за запазена бележка Alt+W
Диспечер на бележките Копиране на HTML кода Alt+H
Диспечер на бележките Изтриване на бележката Alt+D
Диспечер на бележките Нова бележка Alt+N
Диспечер на бележките Отваряне на настройките Alt+S
Диспечер на бележките Затваряне на интерфейса Alt+C
Панел с настройки Запитване всеки път къде да се запазва документа на Microsoft Word, свързан със съответната бележка Alt+W
Панел с настройки Отваряне на документа на Microsoft Word съответстващ на бележката след запазване или актуализиране Alt+O
Панел с настройки Прихващане на заглавието на активния прозорец при създаване на нова бележка Alt+C
Панел с настройки Запомняне на размера и позицията на прозореца на бележника Alt+R
Панел с настройки Автоматично подравняване на текст при редактиране на бележки (приложимо за езиците с писменост отдясно наляво) Alt+T

Благодарности

 • Добавката идва в комплект с Pandoc – прекрасен инструмент, който позволява конвертиране на документи между различни формати. Без този инструмент, добавката няма да може да предложи възможностите, които предлага. За повече информация относно Pandoc посетете домашната страница на Pandoc.

 • Добавката също така разчита на пакет на Python за Markdown, наречен markdown2. За повече информация относно този пакет посетете страницата на пакета в GitHub.

 • Огромни благодарности на NV Access, разработчиците на добавки и сътрудниците! Някои неща в добавката бяха вдъхновени от вашите великолепна работа и усилия, така че, моля, продължавайте да поддържате тази брилянтна екосистема и сътрудничеството.

Промени във версия 1.1

 • Тази версия добавя съвместимост с NVDA 2022.1 и по-нови версии;
 • Поправена е грешка при показване на заглавието на бележката в диспечера на бележки;
 • Добавени са преводи на немски и китайски;
 • Уточнение относно грешката с показването на заглавието на бележката: Предишната версия включваше грешка, при която целият текст на бележката се показваше като заглавие на бележката, което не беше умишлено. Грешката вече е отстранена;
 • новосъздадените бележки ще използват първия си ред като свое заглавие;
 • За съществуващи бележки, потребителят може да избере бележката от списъка с бележки в диспечера на бележки, да задейства бутона "Редактиране на бележка" и след това да задейства бутона "Запази и затвори";
 • Направихме възможно да може да се редактира бележката дори без да е необходимо да се променя съдържанието, за да позволим на потребителя да преодолее тази грешка.

Промени във версия 1.0

Първо издание.